พืชเศรษฐกิจ พืชอินเทรนด์ ที่กำลังจะกลายเป็นยอดนิยมของเกษตรไทย

          เป้าหมายของการปลูก พืชเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือผลไม้ ความหวังของเกษตรกรคือ ความต้องการให้ได้ผลผลิตออกมากที่สุด แต่ก็ใช่ว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะเกษตรกรเองไม่สามารถกำหนดราคาขายผลผลิตของตนเองได้  เพราะราคาที่รับซื้อนั้น ถูกกำห...