ธุรกิจเครือข่าย Network Marketing อาชีพศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนชีวิต

ธุรกิจเครือข่าย ( Network Marketing ) หมายถึงอะไร           ธุรกิจเครือข่าย ( Network Marketing ) คือ การทำการตลาดอย่างมีระบบ เป็นโครงสร้างเครือข่ายคล้ายใยแมงมุง โดยมีบริษัทแม่เป็นศูนย์กลางของระบบ มีบริษัทย่อยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนเช่น โรงงานผ...