อุจจาระบอกโรค อุจจาระ 5 ดาว สามารถทำนายความแข็งแรงของสุขภาพได้

         ลักษณะอุจจาระสำคัญมากกว่าที่เราเข้าใจว่า เป็นเพียงแค่การทำหน้าที่อย่างหนึ่งของลำไส้ที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย แต่สำไส้ทำหน้าที่หลากหลายกว่านั้น เนื่องจากสารสื่อประสาทของสมอง 2 ใน 3 ถูกสร้างจากระบบลำไส้ เมื่อลำไส้มีปัญหา จะส่งผลกระทบต่อระ...