คนรวย เขา ทำอะไร กัน 13 แนวคิด 5 เทคนิควิธีก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านการเงิน

              คนรวย เขา ทำอะไร กัน  เป็นคำถามเพื่อค้นหาวิธีคิดและการกระทำที่แตกต่างของคนรวยๆที่ทำให้พวกเขารวย ในเมื่อคนรวยทำได้ คนทั่วๆไปอย่างก็สามารถสร้างความสำเร็จได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าพื้นฐานของทุกๆคนไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่คนรวยหรือคนจนมีเท่าๆกันนั้...