ความหมายคิดบวก คือ คิดบวกชีวิตดี คิดดีชีวิตเปลี่ยน มหัศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิต

ตอนที่1  ความหมายคิดบวก คือความเข้าใจและยอมรับได้ทั้งในด้านบวกและด้านที่เป็นลบ              ธรรมชาติการทำงานของระบบความคิดของผู้คนโดยทั่วไป มักจะมองเห็นข้อบกพร่องได้มากกว่าข้อดีหรือสิ่งดีๆ อาทิเช่นหากจะมีการแข่งขันกัน เพื่อการวิจารณ์คนอื่นๆ ว่ามีข้อด...