วิธีตรวจสุขภาพด้วยตนเอง

ครับวันนี้ Besterlife.comขอนำเสนอ วิธีตรวจสุขภาพด้วยตนเอง จากกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง  แท้จริงแล้วไม่มีใครรู้สุขภาพร่างกายของเราดีเท่ากับตัวเรา  ถึงแม้จะเป็นหมอ กว่าจะวินิจัยโรคได้  ก็ต้องได้รับข้อมูลต่างๆ จากการตั้งคำถามที่ให้พวกเราตอบสังเกตง่ายๆ เช...