keyword คือ คำหลัก ซึ่งเป็นกุญแจในการทำ SEO ให้ Google โชว์เป็นลำดับต้นๆ

keyword คือ คำหลักบนเว็บไซต์ นั้นสำคัญอย่างไร          keyword คีย์เวิร์ดนับได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้น ของการเริ่มต้นในการเขียนบทความ เช่นเดี่ยวกับการที่เราจะลงทำสิ่งต่างๆนั้น ต้องรู้เป้าหมาย ยิ่งkeyword คีย์เวิร์ดยิ่งชัดเจนและเหมาะสำหรับข้อมูลที่...