น้ำมันเลียงผา สรรพคุณช่วยประสานกระดูก ต่อกระดูก แก้ฟกช้ำ ประสานแผล

        ยานับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ใครๆก็ต้องร้องเรียกหา ในเวลาที่เราได้รับบาดเจ็บ ป่วยไข้ไม่สบาย  กลุ่มนักวิจัยและสถาบันต่างๆรวมทั้งองค์กรอนามัยโลกพยายามคิดค้น เพื่อให้ได้ยาที่ก้าวทันโรค ก่อนที่โรคต่างๆ จะพัฒนาตัวของมันเอง จนกลายเป็นภัยอันตรายที...