รวยไม่เลิก ว่านมหามงคลเรียกทรัพย์ VS กฎของเศรษฐีรวยทรัพย์

รวยไม่เลิก ว่านมหามงคลเรียกทรัพย์ VS กฎของเศรษฐีรวยทรัพย์ กฎของการเป็นเศรษฐีแบบรวยไม่เลิก       กฎข้อแรกคือ การเพิ่มมูลค่าของเงินด้วยการสร้างมูลค่าทรัพย์สินให้งอกเงย แล้วจึงค่อยนำทรัพย์สินเหล่านั้นไปแปรสภาพ ให้กลับกลายมาอยู่ในรูปของเงินสด เพราะพวกเขา...