สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คือปัจจัยหรือสิ่งต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อทําธุรกิจ

      ถึงแม้ว่าการทำธุรกิจจะมีปัญหาอุปสรรคมากมาย  แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ หากมีการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในการลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็จะกลายโอกาสสร้างความสำเร็จในการค้า การลงทุนได้มากยิ่งขึ้น  โดย สภาพแวดล้อมทางธ...