ทำงานกับบริษัทต่างชาติ ให้เข้าใจในความแตกต่างรูปแบบการจัดการและวัฒนธรรม

           หากต้องการสมัครงานกับบริษัทต่างชาติ จะเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม หรือหากได้ ทำงานกับบริษัทต่างชาติ ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้ เพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรม ย่อมส่งผลต่อรูปแบบการจัดการ ดังนั้นจึงจำเป...