ชา คือ อะไร สารออกฤทธิ์ในชา ดีอย่างไร

ชา คือ(Camellia sinesis ) เป็นไม้ยืนต้นที่เขียวชอุ่มตลอดปี ชาคือพืชอยู่ในวงศ์สกุลเคมีเลีย Camellia  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Camellia Sinensis (L.) O. Kuntze. ซึ่งสายพันธุ์ชาที่ปลูกในไทย มี 2 สายพันธุ์หลักๆ อันได้แก่   1)  sinensis ชาจีน เป็นต้นไม้ทรงพุ่...