ส่วนแบ่งทางการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด

           ในการแข่งขันด้านการตลาด ก็หวังให้สินค้าของตนเองสามารถตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายหลักได้ และสามารถครอบครอบ ส่วนแบ่งทางการตลาด ที่ตนเองถนัดได้ เพื่อรักษาและการขยายปริมาณจำนวนผู้บริโภคและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยและขั้นตอ...