คนรวย vs คนจน แม้ไม่สามารถเลียนแบบวิถีชีวิตคนรวยได้ แต่ใช้วิธีคิดคนรวยได้

ตอนที่ 3 คนรวย vs คนจน (อาณาจักร คนรวย )              การเป็นเพียงแค่คนดี นั้นคงยังไม่พอที่จะทำให้ชีวิตดีและมีความสุข เพราะการเป็นคนดีแต่ไม่มีเงิน บางครั้งจะทำให้คนดี กลายเป็นคนไม่ดีได้ เพราะคนดีที่ตกทุขก์ได้ยาก อาจจะกลายเป็นคนลักขโมยหรือคิดสั้นได้ &...