อิสรภาพทางการเงิน ถึงแม้จะเป็นความฝันแต่มนุษย์เงินเดือนก็สามารถทำได้

              ความสุขนับได้ว่าเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆที่ทุกคนไฝ่หา  และสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การได้มาซึ่งความสุขนั้น มันเริ่มจาการมี “เงิน”  เพราะเงินคือ อำนาจที่จะบันดาลสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจัยสี่ แก้วแหวน จึงทำให้คนทั่วๆไปพยาย...