ฮวก หมกฮวก เพลงดังที่ทำให้ใครๆก็รู้จักเมนูอาหารอีสานขึ้นชื่อ

ฮวก อีฮวกคือลูกอ๊อด ซึ่งเป็นตัวอ่อนของ กบ เขียด อึ่งอ่าง ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ รูปร่างของฮวก โดยทั่วไปมีลักษณะคล้ายปลาตัวเล็กๆ