พัฒนาการทํางาน พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

      งาน นับได้ว่าเป็นสิ่งที่คน ทุก คนต้องทำ เพราะคนเรานั้นจำเป็นต้องดิ้นรน เพื่อการมีชีวิตรอด จากความหิวโหย ต้องมีกินมีใช้ และมีดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความหมาย  แต่ความปรารถนาของทุกๆ คนอาจจะมีไม่เหมือนกัน คนบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้...