ใช้พลังบวก เพื่อทำให้ทุกวันทุกวันกลายเป็นวันของเรา

       พลังบวก พลังแห่งความคิด ที่ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยพลังแห่งความสำเร็จ พลังบวก จะเป็นกลยุทธ์ชี้นำให้การทำงานหรือการทำธุรกิจมีประสิทธิภาพ ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ในตรงกันข้ามหากเราถูกครอบงำด้วยความคิดลบ จะทำให้เราจมอยู่กับความพ่ายแพ้ ...