เปราะหอม ว่านหอม ว่านเปราะหอมหรือว่านเสน่ห์จันทร์ ทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคล

จุดกำเนิดน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก ว่าน เปราะหอม / ว่านหอมมงคล          น้ำมนต์ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณี เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคต โดยน้ำมนต์ ถูกจัดทำขึ้นตามพิธีกรรมต่างๆ อาทิเช่น          น้ำมนต์เพื่อออกร...