Tagged: เปลี่ยนความคิด

0

คิดบวกชีวิตเปลี่ยน เปลี่ยนแนวคิด พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีสุข

ตอนที่2  คิดบวกสำคัญไฉน ? คิดบวกชีวิตเปลี่ยน            ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน มันเหมือนกับบทชีวิตในละคร คนที่แสดงเป็นตัวอิจฉา คิดร้าย ตลอดก็ จะแสดงออกทางพฤติกรรมร้ายๆ แล้วตอนจบ ก็มักพบกับความล้มเหลวในชีวิต ส่วนคนที่แส...

เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน: Mindset เปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน

                   ความคิดเป็นจุดกำเนิดแห่ง การกระทำ  การกระทำจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของความสำเร็จ  เมื่อความคาดหวังหรือเป้าหมายของคนเราคือ มีชีวิตอย่างมีความสุข สามารถดำรงชีพอยู่บนความสะดวกสบาย เพราะจะทำให้ตนเองรู้สึกว่า เป็นคนมีค่าและเป็นที่รับยอมรับของค...