เป้าหมายในชีวิต คือแรงบันดาลใจที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค ไปสู่จุดหมายที่คาดหวัง

       ลองคิดดู เรามักได้ยินคำว่าเป้าหมายจนคุ้นหู แต่ไม่เคยเข้าใจความหมายของมันอย่างแท้จริง แล้วนำมันมาใช้กับชีวิตสักที่  ทำให้การเดินทางของชีวิตไร้ซึ่ง เป้าหมายในชีวิต          เราคงคุ้นชินกับคำว่า เป้าหมาย  ตามโรงเรียน การทำกิจกรรมต่างๆหรือที่ทำงาน...