เป้าหมาย คือ กระบวนการสร้างตัวชี้นำสู่ความสำเร็จในการทำงานและชีวิต

 อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อชีวิตไม่มีเป้าหมาย             การใช้ชีวิตที่ไร้ซึ่ง เป้าหมาย เปรียบเหมือนเวลาที่เราหิวข้าวมากๆ แล้วในเวลานั้นจะเป็นอะไรก็ได้ ที่กินได้  เราจะไม่สนใจว่าสิ่งทีกินเข้าไปนั้น มันจะให้คุณค่าสารอาหารดีๆมากน้อยเพียงใด หรืออาจจะเกิดโทษต่...