จุดไฟให้ตัวเอง เป็นวิธีสร้างพลัง&แรงบันดาลใจให้กลายเป็นคนแอคทีฟอีกครั้ง

                ทำไมต้องทำงาน ?  ถ้าคนเราเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกินก็น่าจะดี เพราะหากเป็นเช่นอย่างนั้น คนเราก็ไม่จำเป็นต้องทำงานหาเงิน เพื่อนำไปซื้อข้าวกิน  แต่โลกแห่งความจริง มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เมื่อปากท้องไม่ได้รับสารอาหาร มันก็มัก...