หัวเราะบำบัด สร้างความสำราญใจแล้วยังเป็นยารักษาโรคหัวใจ ปรับสมดุลร่างกาย

หัวเราะบำบัด รักษาโรค                 ปัจจุบันโรคหัวใจนับได้ว่า เป็นโรคที่มีอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นมาก โรคหัวใจถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคซึ่งเรียกว่า กลุ่มโรคที่ไม่เป็นโรคติดต่อ NPD เป็นโรคที่มีสาเหตุอันเกิดขึ้นจากความบกพร่อง หรือการเสื่อมสภาพของเซลล์ต่า...