ความรู้เรื่องหุ้น

           ความโชคร้ายของการฝากเงินกับธนาคารและการหยอดกระปุกออมสิน เพื่อเก็บออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินและเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุ  นอกจากไม่สามารถสร้างกำไรแบบก้าวกระโดดได้แล้ว  ยังทำให้มูลค่าของเงินลดลง เพราะดอกเบี้ยซึ่งเป็นผลตอบแทนของเงินฝาก นั้นจะไม่สามา...