โรคเบาหวาน เกิดจากสาเหตุใดแล้วถ้าเป็นเบาหวานจะดูแลรักษาร่างกายอย่างไร

             โรคเบาหวาน เป็นโรคอันเกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ เซลล์ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เล็กของร่างกาย เมื่อเซลล์ในร่างกายเสื่อม จะส่งผลทำให้เนื้อเยื่อต่างๆเสื่อมลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย ให้ทำงานได้ช้าลง จึงมีผลต่อระบบต...