ให้เงินทำงาน คือวิธีสร้างรายได้เสริมความมั่งคั่งร่ำรวย สำหรับมนุษย์เงินเดือน

                        นิยามของคำว่ามนุษย์เงินเดือนที่เราเข้าใจกันดี ก็คือเมื่อได้รับเงินเท่าไรก็ใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ ในช่วงเริ่มแรกของการทำงาน ถึงแม้จะได้รับเงินเดือนน้อยๆ  แต่ก็ยังพอมีเงินเหลือเก็บไว้บ้าง แต่เมื่ออายุงานมากขึ้น ซึ่งตำแหน่งหน้า...