คนล้มเหลว ในชีวิต เปลี่ยน 6พฤติกรรมที่ทำให้ชีวิตไร้ค่าให้กลายเป็นคนที่มีความสุข

          คนล้มเหลว ในชีวิตมักชอบสรรหาข้ออ้างต่างๆ นานา เพื่อทำให้ตนเองรู้สึกว่า สิ่งที่กำลังทำอยู่มันถูกต้องแล้วเช่น มีความรู้น้อยบ้างละ ไม่มีเงินบ้างละ ไม่มีความรู้  ไม่มีศักยภาพเหมือนคนอื่นบ้างละ ทุกวันนี้งานที่ทำอยู่ก็ยุ่งจนไม่มีเวลาทำอย่างอื่น ก...