การบำรุงรักษาด้วยตนเอง AM :Autonomous Maintenance / Jishu HOZEN

What is AM? AM ย่อมาจาก Autonomous Maintenance หรือ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง  ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Jishu HOZEN   เป้นการบำรุงรักษาด้วยตนเองโดยพนักงานเดินเครื่องนั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบ AM Pillar เป็นเสา/หลักอย่างหนึ่งของระบบ TPM (Total Productive...