Karakuri Kaizen เป็นการปรับปรุงระบบอัตโนมัติที่มีต้นทุนต่ำทำได้อย่างไร

Karakuri Kaizen คืออะไร?          Karakuri Kaizenหรือ Un-Plug Kaizen คือ การประดิษฐ์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้หลักการกลศาสตร์ เฟือง สปริง คาน คานงัด ล้อ เพลา หลักการทางธรรมชาติเช่น แสงแดด แรงลม ในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีระบบการปรับปรุงกระบวนการต่...