PDCA กับการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องคิวซีสตอรี่ QC Story

PDCA คือ?   P-D-C-A คือ เครื่องมือหรือกระบวนการที่ใช้ในงานปรับปรุงหรือแม้จะเป็นการพัฒนาด้านต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนชีวิตการทำงาน เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต  ประวัติ  PDCA        &nb...