Tagged: PDCA

PDCA 0

PDCA กับการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องคิวซีสตอรี่ QC Story

PDCA คือ?   P-D-C-A คือ เครื่องมือหรือกระบวนการที่ใช้ในงานปรับปรุงหรือแม้จะเป็นการพัฒนาด้านต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนชีวิตการทำงาน เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต  ประวัติ  PDCA        &nb...

1

PDCA วงจรเดมมิ่ง กิจกรรมการปรับปรุงที่มีวางแผนนำไปใช้ตรวจสอบและการแก้ไข   

PDCAวงจรเดมมิ่ง วัฎจักรวง PDCA มี 4 ขั้นตอนคือ   P คือการวางแผน  D คือการปฏิบัติ  C คือการตรวจสอบ  A คือการปรับปรุง                กิจกรรมการปรับปรุงและการควบคุมที่เป็นระบบซึ่งเป็นไปตามวงจรจะประกอบด้วย การวางแผน  การนำไปใช้ปฏิบัติ  ตรวจสอบ  และการปฏิ...

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 0

การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวคิดPDCA เพื่อทำให้ตนเองประสบความสำเร็จและยั่งยืน

        การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้และมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้ทักษะความชำนาญเหล่านั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาชีวิตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นบวก เป็นการสร้างชีวิตให้มีความสุขแ...