การปรับปรุงตนเอง เพื่อดึงศักยภาพตนมาใช้งาน Self Improvement

               การปรับปรุงตนเอง Self Improvement คือ การเปลี่ยนแปลงตนเองในทิศทางที่เป็นบวก เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อและการกระทำ จนกลายเป็นคนที่มีคุณสมบัติของความสำเร็จ  การปรับปรุงตนเอง จะช่วยเรียกความ...