กฎแห่งแรงดึงดูด ไขความลับ The secret เพื่อดึงพลังความเชื่อศรัทธามาใช้งาน

           The Secret ไขความลับ กฎแห่งแรงดึงดูด เป็นเทคนิคกำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในหลากหลายอาชีพที่นำมาปรับใช้กับการพัฒนาตนเอง เป็นการดึงพลังอำนาจพลังแห่งความเชื่อมั่นและพลังแห่งความทรัทธาในศักยภาพ ทักษะ ความสามารถที่ฝังอยู่ในตั...