แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิธีพัฒนาตนเองให้รุ่งเรื่องและประสบความสำเร็จ


       การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การปรับปรุงตัวเองให้มีความรู้และมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้ทักษะความชำนาญ ให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ให้กลายเป็นคนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลายเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเทคนิคการประยุกต์หลัก PDCA ในปรับปรุงตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

PDCA กับชีวิตประจำวัน

        แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปรียบเหมือนกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีเป้าหมาย  สมมุติว่าจะออกเดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสถานในฝันที่ธรรมชาติได้สร้างสีสันไว้ โดยหวังว่าจะได้ถ่ายภาพที่สวยงาม เพื่อบันทึกไว้เป็นภาพแห่งความทรงจำ ซึ่งเป็นภาพที่ประกอบไปด้วย พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน สีท้องฟ้าอัศดง นกกำลังบินกลับรัง    (ภาพแห่งความทรงจำนั้นคือเป้าหมาย)

      วิธีตั้งเป้าหมายสามารถกำหนดได้จากจินตนาการ เพื่อป้อนให้กับจิตใต้สำนึกซึ่งจิตสามารถสัมผัสได้ เคล็ดลับในการป้อนและตอกย้ำเป้าหมายให้จิตใจคือ การค้นหาภาพเป้าหมายจากหนังสือ ดูทีวี  แล้วนำภาพเหล่านั้นไปติดไว้ข้างฝา เพื่อตอกย้ำเย้ายวนต่อมกิเลสให้เกิดความยาก เป็นเทคนิคในการตอกย้ำพลังความคิดเชิงบวกให้กับจิตใต้สำนึก ภาพแห่งเป้าหมายที่ชัดเจน จะสร้างแรงกระตุ้นตนเองให้มีความพยายามได้

        เมื่อเป้าหมายชัด จะช่วยทำให้เราสู่โหมดของการเตรียมความพร้อม  ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม จะไปอย่างไร ไปเมื่อไหร่ ไปกับใคร เลือกเสื้อผ้าตัวไหน  เลือกเส้นทางไหน ถนนดีมีปั้มน้ำมัน มีห้องน้ำที่สะอาดและมีร้านข้าวของกินได้ตลอดเส้นทางหรือไม่  และที่สำคัญมากคือ การเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ จำเป็นต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่  จะได้มาจากแหล่งใด รูปแบบที่มาของเงิน ซึ่งอาจจะใช้เทคนิคค่อยๆ เก็บสะสมจนกว่าถึงวันจะออกเดินทาง  หรืออาจจะกดบัตรเครดิตออกมาใช้จ่ายก่อน  แล้วค่อยผ่อนจ่ายที่หลัง เพราะถ้ารอเก็บชาตินี้คงอดไปเที่ยว (นี่แหละP :Planing การวางแผนงาน)

      พอถึงวันไปจริง วันที่เราเริ่มออกเดินทาง (D :Do ลงมือทำ)  ในระหว่างเส้นทางที่เดิน ก็มักจะเจอปัญหาอุปสรรคเสมอ ในบางครั้งอาจจะเจอปัญหาที่คาดไม่ถึงเช่น ยางโดนตะปูทิ่มเดินทางต่อไปไม่ได้  ไม่สามารถไปถึงที่หมายได้ทันเวลา  อดดูพระอาทิตย์ตกดิน ก็จะกลายเป็นบทเรียน

      การทบทวนการเดินทางครั้งที่แล้วมา ทำไมไปไม่ทันกำหนดการซึ่งมันไม่สำเร็จได้ตามความคาดหวัง มันมีปัญหาอุปสรรคใดเกิดขึ้น ถึงไม่สามารถดูพระอาทิตย์ตกดินได้ทัน (นี้คือ C :Check การตรวจประเมินผล)

      จากประสบการณ์ในการเดินทางในอดีต  แต่ต่อมาจะเดินทางในครั้งต่อๆ มันก็จะราบรื่นได้มากยิ่งขึ้น เพราะได้ (A: Action แก้ไข, พัฒนา)  มีการเตรียมความพร้อมมากขึ้น  ทำให้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน เดิมเพียงแค่อาจจะเพียงแค่คิดเอาไว้ในสมองเท่านั้น แต่ก็ได้เปลี่ยนวิธีด้วยการจดบันทึกและทำรายการปรับปรุงข้อผิดพลาดครั้งที่แล้วๆมา  เปลี่ยนเวลาออกเดินทางให้เร็วขึ้นและมีการเตรียมยางอะไหล่ การออกเที่ยวครั้งที่ 3,4,5…. ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ เราเรียกว่ากระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิวัฒนาการ PDCA การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จากการดำรงชีวิตมนุษย์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

             สมองมนุษย์ไม่ได้จำกัดว่า จะเรียนมาสูงหรือต่ำ เพราะมันอยู่ที่การเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งชีวิต และการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เครื่องมือทำมาหากินของมนุษย์ยุคหิน มักใช้หินหรือไม้ขุดดินเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ เพื่อนำมาเป็นอาหาร  เมื่อเข้าสู่ยุคเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้พัฒนาอุปกรณ์ประดิษฐ์จอบ เสียมจากเหล็ก เพื่อใช้ในการขุดดินเพาะปลูกพืชผัก ต่อมาด้วยความคิดสร้างสรรค์จึงเกิดวิวัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆ  โดยมนุษย์สามารถสร้างเครื่องทุนแรงแทนแรงงานคนเช่น ใช้วัว-ควายไถ่ดิน จนถึงยุคปัจจุบันที่ใช้รถไถเครื่องจักกลแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้แรงจากสิ่งมีชีวิตอีกต่อไป  หรือแม้แต่กระบวนการผลิต ของโรงงานหรืองานบริการต่างๆ มักจะผ่านกระบวนการ PDCA มาแล้วทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเอง

 

ประวัติ  PDCA

                 คำว่า PDCA เป็นวงจรที่ง่ายๆ แต่เป็นหลักการที่ถูกประยุกต์ใช้กันทั่วโลก เจ้าของหลักการนี้ชื่อว่า วิลเลียม เอ็ดเวิดส์ เดมมิ่ง:  W. Edwards Deming มีอาชีพเป็น วิศวกร เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2443 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการศึกษาได้เข้าเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเยล มหาวิทยาลัยไวโอมิงและมหาวิทยาลัยโคโลราโด โบลเดอร์

 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  PDCA สร้างชีวิตให้มีความสุขอย่างต่อเนื่อง

                หลักการนี้ถูกประยุกต์ใช้กับระบบราชการ บริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่  หรือแม้แต่ผู้กำหนดมาตรฐาน  เพื่อให้คนอื่นเดินตามเช่น ISO, GMP ที่ทั่วโลกต้องปฏิบัติตาม เพราะหากไม่ทำก็จะมักถูกการกีดกันทางการค้า ขายของไม่ได้  เห็นไหมละครับว่า PDCA สำคัญมากแค่ไหน  แล้วทำไมเราจะไม่นำมาประยุกต์ใช้ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เป็นชีวิตที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตตามลำดับขั้น อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีดังนี้

 

พัฒนาคุณภาพชีวิต

             1.กำหนดเป้าหมายชีวิต เพื่อให้เป้าหมาย กลายเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นตัวเอง วิธีตั้งเป้าหมายชีวิตต้องคิดแบบ SMART  เฉพาะเจาะจงชี้วัดความสำเร็จได้ เป็นจริงสามารถสำเร็จได้ ในช่วงเวลาที่กำหนด การปรับปรุงและพัฒนาหากไม่รู้ว่าจะได้อะไรเป็นการตอบแทน ก็ไม่รู้จะทำไปทำไม ดังนั้นการดำเนินชีวิตและการอยู่ในสังคม ต้องมีชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีเงินที่สามารถซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  เทคนิคการตั้งเป้าหมายอย่างฉลาด  ด้วยตั้งเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่ แล้วแบ่งเป็นเป้าหมายย่อย กำหนดเป้าหมายระยะยาว 5-10 ปี  แล้วย่อยเป้าหมายประจำปี ประจำเดือน ประจำสัปดาห์และเป้าหมายประจำวัน

              2. P:Planing วางแผนงาน เป้าหมายที่ขาดการวางแผน  เหมือนการเดินทางไร้จุดหมาย เมื่อทราบเป้าหมาย  ต้องเขียนแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แผนที่ดีจะรู้ว่าเมื่อลงมือทำจนประสบความสำเร็จจะได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทน ต้องให้รายละเอียดถึงวิธีลงมือปฏิบัติที่ทำได้ง่าย  รู้ลำดับก่อนหลังของแต่ละขั้นตอน แผนดีควรรู้เรื่องที่ต้องทำ ทำเมื่อไร ทำด้วยวิธีการอย่างไร และต้องกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

            3.D: Do ลงมือทำ แผนที่ไม่ได้ทำคือPlanning  การหยุดนิ่งเท่ากับว่าเราได้ถอยหลัง ส่วนการไม่ลงมือทำ ก็จะไม่มีวันเห็นผลลัพธ์เช่นกัน การกระทำเพื่อให้ได้รับความสำเร็จมีลักษณะ 3 อย่างดังนี้

        -Do it now ทำจริงอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจทำด้วยความพากเพียรและเชื่ออย่างหมดใจว่า วิธีที่กำลังลงมือทำอยู่นั้น จะนำไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด

        -Keep doing ทำอย่างต่อเนื่อง อย่าทำๆ เลิกๆ เพราะจะทำให้คุณเสียเวลา เสียโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ

        -Don’t quit ทำไม่เลิก การทำงานทุกอย่าง ไม่สามารถทำสำเร็จได้ทุกเรื่องเสมอไป  เมื่อเราพ่ายแพ้จงอย่าเลิก อย่าท้อ จงใช้เป้าหมายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ การกระทำจะไม่เกิดความสำเร็จได้เลย  ถ้าการกระทำนั้นขาดตัวใดตัวหนึ่งไป และบุญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นคือ ความพยายาม ขยันอดทนและมุ่งมั่น  คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอ เพราะการไม่มีบุญจะไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน

         4 . C: Check ตรวจประเมินผล การทำงานโดยไม่ประเมินผล  เหมือนทำธุรกิจ แต่ไม่ทำงบการเงิน ต้องประเมินผลแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปีและทุกๆกิจกรรมที่ทำ เพื่อตรวจสอบเส้นทาง วิธีการที่เรากำลังดำเนินอยู่  สามารถไปถึงจุดมุ่งหมายได้หรือไม่  ถ้าไม่ใช่ เราจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการได้อย่างทันท่วงที่

          5. A: Action การปรับปรุงแก้ไขพัฒนา เมื่อเราประเมินแล้วพบว่าเส้นทางที่เดิน   ไม่สามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีได้  คุณต้องเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ดี  นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สำหรับคนที่จำเป็นต้องหางานใหม่ทำ ต้องเป็นอาชีพที่สามารถสร้างเงินให้ได้เพียงพอต่อการมีชีวิตได้อย่างมีความสุข หากต้องทำเรื่องใหม่ จงเริ่มด้วยหลัก PDCA  คุณภาพชีวิต ทำให้ดีอย่างต่อเนื่อง สร้างความก้าวหน้า ความเจริญในอาชีพการงานที่ทำ ให้กลายเป็นคนประสบความสำเร็จ

           แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือความต้องการส่วนตัว เราคือคนที่รับผิดชอบชีวิตตนเอง เป้าหมายที่มุ่งหวังเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ มีวิธีและเทคนิคที่ช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากมาย แต่เทคนิคสำคัญที่สามารถลดระยะเวลา ในการเรียนรู้ได้นั้นคือ มีผู้รู้เป็นที่ปรึกษา เรียนรู้พฤติกรรม เทคนิควิธีคิด จากคนที่ประสบความสำเร็จ ว่าเขาทำกันอย่างไร  ถ้าศิษย์มีความกระหาย  ความอยากได้ความรู้  ไม่อยากหลงทาง  ไม่อยากเสียเวลา  ให้เชื่อฟังอาจารย์ (ที่ปรึกษา) เท่านี้…คุณก็สำเร็จได้ ชีวิตเรา…สร้างได้

 บทความที่น่าสนใจ ฝึกคิดบวก วิธีคิดบวก

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *