การละเล่นไทย การละเล่น พื้นบ้าน ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ที่กำลังจะสูญหาย

 

               การละเล่นไทย ที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กๆและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เด็กๆควรได้รับการดูแลและส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงอายุและวัย เพื่อให้เด็กมีสติปัญญา มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ สามารถเข้ากับสังคมและปรับตัวให้สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้

          แต่ปัญหาในยุคปัจจุบัน ขนาดของครอบครัวมีขนาดเล็ก บ้านกลายเป็นสังคมเดี่ยวมากขึ้น เพื่อนบ้านมักจะไม่รู้จักกัน จึงทำให้เด็กเล็กๆ ถูกเลี้ยงดูและให้เล่นคนเดียวภายในบ้าน อยู่กับคอมพิวเตอร์ เล่นมือถือ อยู่กับหน้าจอทีวี เพราะการแข่งขั้นกันเพื่อทำมาหากินบวกกับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ถึงจะมีข้อดี แต่ก็ยังมีข้อเสีย ที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน

          ต่างกับเด็กในสมัยอดีตที่ การละเล่นไทย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน นอกจากนี้อุปกรณ์ของเล่น ก็เกิดจากการประยุกต์ขึ้นจากอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น มาทำเป็นของเล่นสำหรับเด็ก  ซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงไม่เป็นอันตราย ต่างกับยุคปัจจุบันที่อุปกรณ์ของเล่น ได้ประดิษฐ์ขึ้นจากสารสังเคราะห์ ที่อาจเป็นอันตราย เพราะอาจมีสารตกค้างในร่างกายเด็ก

          ประโยชน์ การละเล่นไทย มีการเล่นเป็นกลุ่มเป็นทีม ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม รู้จักการแบ่งปัน รู้จักแพ้ชนะ สร้างความสนุกสนานทำให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคสูง ไม่เจ็บป่วยง่าย มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเด็กติดเกมส์ในปัจจุบัน โทษของการติดเกมส์จะทำให้เด็กก้าวร้าว เพราะจะเกิดการเลียนแบบการต่อสู้การแข่งขันในเกมส์

  เมื่อสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง การละเล่นไทยกำลังจะสูญหาย อันได้แก่

 การละเล่นไทย

1.การเล่นกระโดดเชือก

รูปแบบการเล่นกระโดดเชือกมี 2 วิธีคือ

วิธีที่1) ใช้หนังยางมาร้อยต่อกันให้ยาวกำลังพอดี   กติกาแบ่งคนออกเป็น 2 ทีม ใช้คน 2 คนมาจับปลายทั้ง 2 ข้าง ดึงเส้นยางให้พอดีไม่หย่อนหรือตึงจนเกินไป หลังจากนั้นให้เพื่อนคนอื่นๆ กระโดดข้ามไป โดยไล่จากระดับต่ำๆ ตั้งแต่ข้อเท้าไปถึงระดับยื่นมือเหนือศีรษะ ใครกระโดดข้ามไม่ได้ต้องปล่อยให้อีกฝ่ายเล่นต่อ ทีมใดสามารถกระโดดข้ามได้ทุกะดับก่อนฝ่ายนั้นจะเป็นผู้ชนะ

วิธีที่ 2) การนำปลายเชือกหนังยางที่ได้ร้อยไว้มาผูกติดกัน ใช้คน 3 คนมายืนอยู่ในวงกลมยางทำเป็นสามเหลียม แล้วให้เพื่อนอีกทีมจะกระโดดไปตามเชือกให้ครบ 3 ด้าน ไล่ระดับจากระดับที่ต่ำสุดไปจนถึงเอว กติกามีรูปแบบเดียวกับวิธีที่ 1

         การละเล่นกระโดดเชือกจะทำให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง  รู้จักการเข้าสังคม รู้จักแพ้ชนะและฝึกการทำงานเป็นทีม

 การละเล่นไทยการละเล่นไทย

2.ม้าก้านกล้วยและปืนก้านกล้วย

               เป็นการประดิษฐ์ของเล่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  การทำขนมพื้นบ้านไทยในยุคอดีตนิยมห่อขนมโดยใช้ใบกล้วยห่อ   ผู้ใหญ่มักจะตัดใบกล้วยมาทั้งใบหลังจากนั้น จะเลาะใบออกจากก้านกล้วย  ก้านกล้วยที่จะทิ้งมักจะทำเป็นของเล่นให้กับเด็กๆ

               วิธีการทำม้าก้านกล้วย  ใช้ตรงหัวก้านกล้วยที่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนปลาย ทำเป็นหัวม้าด้วยการใช้เฉือนด้านข้าง ของก้านกล้วยทั้งสองด้านยาวประมาณ 2 นิ้วเพื่อทำเป็นหูม้า หลังจากนั้นทำการหักให้เป็นหน้าม้า ใช้เชือกกล้วยผูกหัวท้ายทำเป็นที่สะพาย กติกาในการเล่นม้าก้านกล้วยนั้น เด็กๆมักแบ่งทีมเพื่อแข่งขันกัน หากใครขี่ม้าถึงเส้นชัยก่อน ให้ถือว่าเป็นผู้ชนะ บ้างก็ขี่เล่นคนเดียวไป-มาตามบริเวณบ้าน ส่งเสริมให้เด็กมีสุภาพที่ดีแข็งแรง

             การเล่นปืนก้านกล้วย เพียงแค่มีปืนเด็กๆก็สามารถจินตนาการ  การสู้รบของทหาร แบ่งเป็นทีมยิงต่อสู้กัน  สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ แถมยังให้เด็กๆได้ออกกำลังกาย ทำให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ การละเล่นแบบนี้ยัง  เป็นการละเล่นที่ปลอดภัยจากสารเคมี  สอนให้เด็กๆรู้จักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 การละเล่นไทย

3.หมากเก็บ

             เป็นการละเล่นที่ใช้อุปกรณ์ง่ายๆ สามารถหาได้ตามธรรมชาติ  แค่หาก้อนหินมา 5 ก้อน กติกาในการเล่นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ แต่ในบทความนี้จะนำเสนอเพียงหนึ่งรูปแบบเท่านั้นคือ

            วิธีการโยนหิน 1 ก้อนขึ้นข้างบน แล้วปล่อย 4 ก้อนที่เหลือลงบนพื้น กติกาคือ หินก้อนที่โยนขึ้นจะต้องรับได้ ใครเล่นจบ 4 ขั้นก่อนจะเป็นผู้ชนะ

             ขั้นที่ 1 โยนหินขึ้นบน 1 ก้อน แล้วปล่อยให้หินที่เหลือหล่นลงพื้น วางให้ห่างกันเพื่อไม่ให้แต่ละก้อนติดกัน หลังจากนั้นโยนหินขึ้นเก็บละก้อน ให้ครบทั้ง 4 ก้อน ขณะที่ทำการเก็บจะต้องไม่สัมผัสกับหินก้อนอื่นๆ หากหินก้อนอื่นมีการเคลื่อนไหวถือว่า ฟาล์ว ต้องเปลี่ยนให้เพื่อนเล่น

            ขั้นที่ 2 โยนหิน 1 ก้อน เก็บรวบครั้งละ 2 ก้อน เป็นจำนวน 2ครั้ง

            ขั้นที่ 3 โยนหิน 1 ก้อน เก็บรวบ 3 ก้อน และเก็บอีก 1 ก้อน

           ขั้นที่ 4 โยนหิน 1 ก้อน และรวบอีก4ก้อน

            สุดท้ายจะเป็นการเก็บคะแนนคือ  นำหิน 5 ก้อนมาวางไว้บนฝ่ามือ โยนขึ้นแล้วใช้หลังมือรับ หลังจากนั้นโยนหินที่รับได้ ขึ้นอีกหนึ่งครั้ง แล้วใช้ฝ่ามือรับ จำนวนก้อนหินที่รับได้และเหลืออยู่ในมือ ถือว่าเป็นคะแนน เทคนิคก็คือให้ทำหลังมือแอ่นๆ เพื่อรอรับหิน ไม่โยนหินสูงเกินไป จะทำให้รับหินได้น้อย

        การละเล่นแบบนี้ทำให้เด็กมีทักษะการในวางแผน การบริหารสายตาและมือให้มีความสัมพันธ์กัน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ

 การละเล่นไทย

4.การดีดลุกแก้วลงหลุม

            วิธีเล่น จะเล่นเป็นทีมหรือเล่นเดี่ยวก็ได้  เป็นการแข่งขันการลงหลุมโดยการใช้นิ้วดีด การเล่นดีดลูกแก้วแต่ละเกมส์จะใช้ลูกแก้วครั้งละลูก กติกาการเล่น  จะขุดหลุมไว้ 3 หลุม โดยแต่ละหลุมจะบ่งบอกสถานะของลูกแก้ว และขนาดของหลุมจะเล็กเพียงแค่ลูกแก้วลงได้ อาจจะใช้เหรียญบาทปั่นดินทำเป็นหลุม การออกตัวครั้งแรกให้แต่ละคนยืนหลังเส้นสตาร์ทแล้วโยนให้ลูกแก้วเข้าใกล้หลุมที่1มากที่สุด ใครสามารถโยนได้ใกล้กว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้เล่นก่อน อาจจะแกล้งคนอื่นโดยดีดลูกแก้วของตนเองไปโดนลูกแก้วของคนอื่นออกไปให้ไกลๆหลุม หลังจากนั้นเราต้องรีบนำลูกแก้วลงหลุมให้เร็ว เพื่อให้สถานะลูกแก้วเปลี่ยนไป โดยหลุมสุดท้ายจะมีสถานะสูงสุดเรียกว่า เสือ  เมื่อดีดลูกแก้วโดนลูกแก้วของคนไหน ลูกแก้วของคนนั้นก็จะตายหรือถูกกิน  การละเล่นนี้ฝึกให้รู้จักการวางแผน รู้จักแพ้ชนะ การรู้จักการเข้าสังคม

การละเล่นไทย

5.การละเล่นมอญซ่อนผ้า

          เริ่มจากการเลือกคนที่จะเป็นคนซ่อนผ้า ด้วยการเป่ายิ้งฉุบ หลังจากนั้นจะนั่งล้อมวงหันหน้าเข้าหากัน  คนที่นั่งจะปรบมือร้องเพลงมอญซ่อนผ้า คนที่ซ่อนผ้าจะเดินไปรอบวงแล้ววางผ้าไว้หลังคนอื่นๆ   เมื่อเพลงจบลง คนที่นั่งต้องกลับหลังตรวจสอบ ว่ามีผ้าซ่อนไว้ข้างหลังหรือไม่  คนที่มีผ้าซ่อนต้องนำผ้าไปไล่ตีคนซ่อนผ้า คนที่ซ่อนผ้าจะต้องรีบวิ่งไปนั่งแทนตำแหน่งคนที่ถูกซ่อนผ้าให้เร็วที่สุด ถ้าวิ่งไม่ทันจะโดนตีด้วยผ้าและต้องกลายเป็นคนซ่อนผ้าอีกครั้ง การละเล่นนี้สอนให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง รู้จักการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

การละเล่นไทย

6.การตีไก่

ไก่ในที่นี้หมายถึงหญ้าแพรกที่มีดอกหรือมีปม กติกาให้แต่ละคนทำการค้นหาหญ้าแพรกที่มีปม ที่คิดว่าแข็งและเหนียวที่สุด หลังจากนั้น นำหญ้าแพรกมาตีกัน  ถ้าหากของใครขาดก่อนจะเป็นผู้แพ้ เกมส์นี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ วิธีการคัดเลือก การตัดสินใจ ฝึกทักษะการเอาชนะผู้ต่อสู้ สร้างความฉลาดปราดเปรื่องให้กับเด็ก รู้จักการวางแผนเพื่อจะเอาชนะ

การละเล่นไทย

7.การเป่าหนังยาง

กติกาการแข่งขัน เป็นการเป่าหนังยางของตนเอง ให้ไปประกบกับหนังยางฝั่งตรงข้าม ใครสามารถเป่าประกบได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะและได้หนังยางนั้นไป การละเล่นนี้เป็นการฝึกความสามารถทางด้านร่างกาย ทำให้ปอดขยายและปอดแข็งแรง รู้จักการวางแผนเอาชนะคนอื่น

การละเล่นไทยการละเล่นไทย

8.การละเล่นกระโดดบนกองฟาง

     ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหลังจากการนวดข้าว  จะมีกองฟางขนาดโต กองฟางจะกลายเป็นที่เล่นกระโดดสำหรับเด็กๆ เพราะกองฟางจะนุ่มสามารถรองรับน้ำหนักตัวได้ เหมือนกับลูกฟูกที่อยู่ในยิม กติกาการเล่นจะเป็นการกระโดดต่อสู้กัน, การแข่งขันการกระโดดสูง หรือการกระโดดไกล โดยส่วนใหญ่เด็กผู้หญิงจะเล่นการสร้างบ้าน เจาะกองฟางให้เป็นโพรงแล้วเข้าไปอยู่ข้างใน การเล่นแบบนี้เด็กอาจจะได้รับบาดเจ็บจากฟางบาด  แต่กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง รู้จักการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำให้ร่างกายเกิดความยืดหยุ่น

การละเล่นไทย

9.การเล่นกระโดดน้ำในคลอง

การกระโดดน้ำในคลองถือว่า เป็นการฝึกร่างกายของเด็กได้ทุกสัดส่วน จะทำให้เด็กแข็งแรง ไม่มีกติกาตายตัว เด็กๆสามารถจินตนาการท่าทางที่ใช้โดดได้ตามอัธยาศัย

การละเล่นไทย

10.การละเล่นขาเขย่ง

      เป็นการประยุกต์โดยการนำเอาไม้ไผ่มาทำเป็นของเล่น วิธีการ ตัดไม้ไผ่ให้ได้ความสูงมากกว่าคนเล่นประมาณ1เมตร หลังจากนั้นเจาะทำแท่นยืน ให้สูงกว่าพื้นประมาณ25-50เซนติเมตร การแข่งขัน ให้เด็กขึ้นไปยืนบนแท่นยืนทั้ง 2 ข้าง แล้วก้าวไปข้างหน้าเดินให้ถึงเส้นชัย ใครถึงก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะการละเล่นนี้เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการประยุกต์ สิ่งของที่มีที่หาได้ตามธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์ ฝึกคิดริเริ่มสรรสรรค์ ฝึกทักษะการทรงตัว

บทสรุป การละเล่นไทย บางอย่างควรนำมาประยุกต์ใช้เป็นหลักสูตรในการศึกษาของไทย เพื่อฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกายเด็ก แล้วสอดแทรกความคิด เพื่อให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเข้ากับสังคม มีพัฒนาการด้านเชาว์ปัญญา รู้จักแพ้รู้จักชนะ รู้วิธีการเอาตัวรอด รู้จักการประดิษฐ์สิ่งของที่เหลือใช้ ที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่คู่คนไทย ให้ตราบนานเท่านาน

Cr. ขอขอบคุณภาพดีๆจาก Face Book ศูนย์รวมความรู้การเกษตร

บทความน่าสนใจ ของเล่นภูมิปัญญาไทย

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *