การสร้างแบรนด์สินค้า กับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

     ตราสินค้าหรือแบรนด์นั้นนับว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างธุรกิจให้เกิดความมั่นคง กลายเป็นที่ยอมรับและเป็นที่จดจำของผู้บริโภค แบรนด์สินค้าที่ให้ความหมายตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเลือกซื้อสินค้าและการยอมรับในตัวสินค้า ทำให้เกิดการซื้อสินค้าใช้ซ้ำและมีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ถึงแม้สินค้าที่วางในตลาด จะเป็นวงจรมีลักษณะขึ้นลงเป็นวัฏจักร มีเริ่มต้น มีเจริญเติบโต มีถดถอยและในที่สุดตายไปจากตลาด แต่แบรนด์สินค้าก็ยังสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นใน การสร้างแบรนด์สินค้า ให้ติดตลาดและอยู่ในใจของผู้บริโภค ต้องคำนึงถึงผลกระทบหรือแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค ในยุคปัจจุบันและอนาคตที่กำลังเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้

การสร้างแบรนด์สินค้า

การสร้างแบรนด์สินค้า

1 แนวโน้ม ผู้บริโภครักง่ายหน่ายเร็ว

    อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว การสื่อสารและความก้าวหน้าทางด้านไอที ทำให้การเข้ามาทำธุรกิจรายใหม่ๆ สามารถทำได้ง่ายมากขึ้น จึงกลายเป็นเรื่องท้าทายของเจ้าของสินค้าแบรนด์เก่าๆ ที่ต้องการดึงดูดลูกค้าให้เกิดความจงรักภักดี โดยต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ หากเลือกใช้สินค้าหรือแบรนด์ที่ตัวเองผลิต นั่นคือแบรนด์ที่ไม่ตกเทรนด์ เพราะผู้บริโภคกลัวว่า ตัวเองจะกลายเป็นคนที่ตกยุคสมัย

2 แนวโน้ม ต้องการสารพัดประโยชน์จากสินค้าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

    คนรุ่นใหม่ไม่ต้องการใช้สินค้า ที่ต้องประกอบขึ้นจากสิ่งต่างๆ หลายๆอย่าง แต่ต้องการซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียว แต่ให้ประโยชน์หลายๆด้าน มีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต สินค้าในปัจจุบันที่สารพัดประโยชน์เช่น บัตรใบเดียวแต่สามารถบินเที่ยว ซื้อของ Shopping หรือสามารถรับประทานอาหารได้ทุกที่ หรือการถือกระเป๋าใบเดียว แต่สามารถใส่ได้ สารพัด  โทรศัพท์มือถือที่มีแอพพลิเคชั่นสารพัดประโยชน์ ใช้ได้ทั้งการสื่อสาร การรับบริการผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถซื้อของหรือการเข้ารับบริการต่างๆ

3 แนวโน้ม ผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

    เมื่อวัฒนธรรมในสังคมเปลี่ยนไป ในยุคอดีตการเคลื่อนไหว การเดิน การทำงานของคนโดยทั่วไปจะช้า แต่คนในสังคมปัจจุบัน ต้องการความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การทำธุรกิจให้เร็วขึ้นเหมือนกับคนญี่ปุ่น เพราะยุคนี้ เป็นยุคแห่งการแข่งขันกับเวลา ใครที่เชื่องช้าจะกลายเป็นผู้เสียเปรียบในสังคม ดังนั้นความท้าทายในการแข่งขัน การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา โปรโมชั่นต่างๆ ของผู้ผลิตต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตที่สามารถสร้างความแตกต่างและโดนใจผู้บริโภคได้ก่อน จะกลายเป็นผู้ได้เปรียบ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดเวลาในการชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้ จะกลายเป็นผู้ครองใจผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่นข้าวอีซี่โกของค่าย 7-11ของ CP เป็นต้น

4 แนวโน้ม การให้ความสนใจด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น

    สังคมในยุคปัจจุบันและอนาคตขนาดครอบครัวจะเล็กลง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ จะช่วยทำให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ดังนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อสุขภาพ จะกลายเป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จะกลายเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค แบรนด์ใดที่ให้ความใส่ใจในด้านนี้ จะได้รับความไว้วางใจและเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อให้ผู้บริโภคได้ว่าเป็นแบรนด์แห่งสุขภาพดีจริงๆ ในทางตรงกันข้ามหากแบนด์หรือสินค้าใด ที่อยู่ในตลาดแล้ว เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วแต่ทำร้ายสุขภาพผู้บริโภค ก็จะไม่ได้รับความนิยม ในการเลือกซื้อสินค้าใช้อีกต่อไป

 5 แนวโน้ม รักสวยรักงาม

   แบรนด์สินค้าด้านความสวยงามกำลังเป็นที่จับตามองของผู้บริโภค  อุตสาหกรรมศัลยกรรมตกแต่ง อุตสาหกรรมด้านความสวยงามมีแนวโน้มเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงผิว ศัลยกรรมจะได้รับความชื่นชอบของคนยุคใหม่ ปัจจุบันสังคมกำลังตกอยู่ในสังคมแห่งยุคไอที ชอบแชร์เพื่ออวดคนอื่นให้รับรู้ ถึงความเป็นไปของตัวเอง ผู้คนกล้าเปิดเผยความเป็นตัวตนให้สังคมได้รับรู้ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเอง ภาพสวยงามต่างๆ จึงถูกแชร์ในสังคมออนไลน์

6 แนวโน้ม การหาที่พึ่งทางใจ

    เมื่อการแข่งขัน เพื่อการอยู่รอดมีความดุเดือดและรุนแรง คนในสังคมจึงเต็มไปด้วย คนที่มีความเครียด ต้องการหาทางออกที่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้ตนเองได้  แบรนด์ที่สร้างความรู้สึกให้ผู้บริโภคได้ว่า กำลังใช้สินค้าที่มีความปลอดภัย สามารถป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆ ได้ และสามารถลด ความฟุ้งซ่าน สร้างก็สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้บริโภคได้เช่นกัน

7 แนวโน้ม ความต้องการรูปแบบการดำรงชีวิตที่ยืดหยุ่น

   ความต้องการของคนที่ไร้ขีดจำกัดในด้านต่างๆ สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นเวลา สถานที่ในการทำงานจะไร้พรมแดน ผู้ผลิตที่สามารถปรับตัว ใช้รูปแบบการทำงาน ที่ลดการพึงพาจากคนอื่นได้จะได้เปรียบเช่น การพึ่งพาหุ่นยนต์ให้ทำการผลิตสินค้าแทนแรงงานจากคน  บริษัทที่ให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องไปทำงานที่ออฟฟิศอีกต่อไป ก็มักจะได้รับความนิยมจากคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นแบรนด์ที่สามารถตอบสนองผู้ผลิต สามารถสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าให้มีความทันสมัยและมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตหรือเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ง่าย จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น

8 แนวโน้ม ผู้บริโภคให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

    เมื่อสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจากนานาประเทศ จึงต้องเป็นหน้าของทุกประเทศต้องให้ความสำคัญ ต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนโลกมากขึ้น  เพราะโลกในปัจจุบันโดนทำร้ายจากมนุษย์มากจนเกินไป จนกลายเป็นสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติ ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเช่น เกิดพายุ เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง อุณหภูมิในโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเสียหายให้กับคนทั่วโลก ดังนั้นแบรนด์สินค้าที่ให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลดการปลดปล่อยภาวะก๊าซเรือนกระจกได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ก็จะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคได้เช่นเดียวกัน ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสภาพแวดล้อม จะถูกลดความไว้วางใจจากผู้บริโภค

 9 แนวโน้ม ความต้องการสร้างความสัมพันธ์

   นอกจากความต้องการ ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าใช้แล้ว ผู้บริโภคยังต้องการให้เจ้าของแบรนด์ มีความเป็นกันเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนั้นการนำเสนอสินค้าหรือบริการ  ต้องให้กับผู้บริโภครับรู้ว่ากำลังได้ประสบการณ์อันดี  เจ้าของแบรนด์จึงต้องสร้างภาพลักษณ์ในด้านดี ให้กับผู้บริโภคทั้งก่อนเข้ารับบริการ ระหว่างรับบริการและหลังรับบริการ ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้

10 แนวโน้ม กิน ใช้ shopping online

   เมื่อกระแสสังคมออนไลน์ แนวโน้มมีจำนวนคนใช้บริการออนไลน์มากขึ้น การทำการตลาดแบบ online แบรนด์สินค้าออนไลน์ที่เข้าสู่วงการธุรกิจ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงลูกค้าจำนวนมากๆได้ สามารถใช้ความแตกต่างในการบริการต่างๆ ที่อำนวยสะดวกให้กับลูกค้าได้ง่ายๆ  เพียงแค่ลูกค้าคลิก จ่ายเงินทางออนไลน์ แล้วสามารถรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้  โดยไม่จำเป็นต้องไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า ดังนั้นแบรนด์ที่ขายสินค้าทางออนไลน์จะต้องสร้างความเชื่อมั่น มีความรวดเร็ว มีความยุติธรรม มีความตรงต่อเวลา ถึงจะได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภคได้

การสร้างแบรนด์สินค้า

บทบาทผู้บริหารใน การสร้างแบรนด์สินค้า

ธุรกิจจะสำเร็จได้เริ่มต้นจากตัวคุณเพื่อการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

1 ผู้บริหารคือผลผลิตของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นต้องสร้างภาพลักษณ์ที่สามารถสะท้อนแบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีความเป็นมืออาชีพต้องดูแล สุขภาพ รูปร่างและบุคลิกภาพที่ตรงกับเอกลักษณ์ให้ตรงกับเป็นแบรนด์ของสินค้า  ด้วยการเชื่อมโยมตัวเองกับสินค้า เพื่อเสริมภาพลักษณ์และสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าได้

2 สร้างความเชื่อมั่น การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนในองค์กร จะทำให้เกิดการเรียนแบบอย่างถูกต้องทำให้คนอื่น อยากเดินตามอยาก เป็นอยากทำตามเรา เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

3 เปลี่ยนตัวเอง  คำว่าสำเร็จเริ่มจากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ และการเปิดใจแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประสบความสำเร็จที่หลากหลายด้าน สามารถลดเวลาในการเรียนรู้ลงได้และต้องจริงจังกับการทำงาน  ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่ทุกเรื่องที่ทำตัวเองต้องรู้จริง

 4 คิดเสมอว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน เราต้องทำได้ดีกว่านี้ เราต้องดูดีกว่านี้  เราไม่สามารถสร้างความถนัดในสิ่งใดหลายๆด้านได้พร้อมกัน  เช่นนั้นแล้วสิ่งที่กำลังทำอยู่ต้องคิดเสมอว่าทำให้ดีที่สุดและไม่ยอมรับอะไรง่ายๆจนกว่าจะได้การยอมรับว่าดีที่สุด

5 ปรับภาพลักษณ์ ธุรกิจที่ดีเริ่มจากรูปลักษณ์ที่ดูดี เพราะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบFirst Impression เฟิร์สอิมเพรสชั่นให้แก่ลูกค้าและผู้คนรอบข้าง

6 ผู้บริหารคือโชว์รูมของสินค้า ต้องทำให้ตนเองดูดีเสมอต้นเสมอปลายและดูดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อตนเองสร้างผลิตภัณฑ์อะไรผู้บริหารต้องจงรักภักดีต่อตราสินค้า ต้องใช้สินค้าด้วยตนเองเช่น เมื่อทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม ก็ควรทำให้ตัวเองดูดีในสายตาของผู้บริโภค เพราะการทำให้ตัวเองดูแย่จะทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงดังนั้น ผลลัพธ์ ของตัวสินค้าจะต้องเกิดขึ้นจริงกับตัวเอง ถึงจะสามารถอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้อย่างลึกซึ้ง

7 การถ่ายทอด ต้องเปิดใจและไม่ปิดกั้นที่จะได้รับคำแนะนำคำคอมเม้นจากเพื่อนร่วมทำธุรกิจ นั่นหมายถึงการประเมินค่าของคู่แข่งและการประเมินความสามารถขององค์กรตัวเอง  ด้วยการใช้เทคนิค SWOT เพื่อสร้างความได้เปรียบและรู้จุดด้อย ในการแข่งขันและที่สำคัญต้องมีการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับลูกน้องหรือทีม

บทความที่น่าสนใจ การตลาดกับชีวิตประจำวัน

คลิป SARSI รูทเบียร์ ในตำนาน https://www.youtube.com/watch?v=6bs3PvS62ro

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *