คนรวย vs คนจน แม้ไม่สามารถเลียนแบบวิถีชีวิตคนรวยได้ แต่ใช้วิธีคิดคนรวยได้

ตอนที่ 3 คนรวย vs คนจน (อาณาจักร คนรวย )

คนรวย vs คนจน

คนรวย vs คนจน

             การเป็นเพียงแค่คนดี นั้นคงยังไม่พอที่จะทำให้ชีวิตดีและมีความสุข เพราะการเป็นคนดีแต่ไม่มีเงิน บางครั้งจะทำให้คนดี กลายเป็นคนไม่ดีได้ เพราะคนดีที่ตกทุขก์ได้ยาก อาจจะกลายเป็นคนลักขโมยหรือคิดสั้นได้ ” ดังนั้นการเป็น ” คนรวย ” และดีจะช่วยทำให้โลกน่าอยู่

            คนจนคนรวยตามหลักธรรมชาติ สรีระวิทยา ร่างกายลักษณะของมนุษย์นั้นคงไม่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันนั้นมันอยู่ที่ วิธีคิดคนรวยกับคนจนต่างกัน  ตัวอย่างเช่น  แนวคิดทางการเงิน คนรวยมีแนวคิดเรื่องเงิน โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับมูลค่าของเงิน แต่พวกเขามักจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิธีการหาเงินและการเรียนรู้การจัดการทางด้านการเงินหรือกลยุทธ์ในการสร้างเงิน การใช้เงินต่อเงิน  แต่คนทั่วไปมักมองหาวิธี  ว่าจะใช้เงินอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุด เพราะคิดว่าจำนวนเงินที่ตนเองมี มักมีจำนวนจำกัด

            ในขณะที่คนรวยทุ่มเททั้งแรงและเวลา ให้กับการศึกษาวิธีการหาเงินและการลงทุน เพื่อสั่งสมประสบการณ์ในการลงทุนซื้อทรัพย์สินที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ แต่คนจนมักจะให้เวลากับการค้นหางานประจำที่มั่นคง คนโดยส่วนใหญ่จึงสูญเสียเวลาอยู่กับการทำงานอย่างหนัก เพื่อแลกเงินกับค่าแรง

คนรวย vs คนจน

            ช่วงเริ่มต้นการหาเงินของคนรวยก็คล้ายกับคนทั่วไป ก็อาจจะเริ่มต้นจากการใช้แรงงานทำงานเพื่อแลกกับเงิน แต่หลังจากนั้นพวกเขาจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนซื้อทรัพย์สิน เมื่อมีรายได้จากการลงทุน คนรวยก็มักจะนำเงินที่ได้ไปต่อยอด ด้วยการลงทุนในรูปแบบอื่น เป็นวิธีสร้างทรัพย์สินที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส ในการเพิ่มมูลค่าของเงินอย่างก้าวกระโดด  จึงทำให้คนรวยยิ่งรวย

             ในทางตรงกันข้ามคนจนทั่วไปชอบโอ้อวดและชอบความสะดวกสบาย จึงก่อหนี้ ซื้อรถ ซื้อบ้านก่อนที่จะลงทุน และยังเข้าใจผิดๆ อีกว่าสิ่งที่ได้ครอบครองมันคือ ทรัพย์สิน ทั่งๆที่ต้องจ่ายค่างวดทุกๆเดือน จึงต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้เงินไปชำระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้คนจนยิ่งจน

             ถ้าไม่นับคนรวย ที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น หรือคนรวยที่ใช้วิธีผิดๆ ในการสร้างกระแสเงินสดอย่างพรั่งพรู คนรวยที่ประสบความสำเร็จ มักรวยขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นอาณาจักรของคนรวย

            คนรวยมักจะมีความสัมพันธ์ “Connection” กับคนรวยที่ประสบความสำเร็จด้วยกัน  เพื่อการติดต่อการค้า-ขายทางธุรกิจหรือการลงทุนร่วมกัน เป็นการสร้างเครือข่ายคนรวย นอกจากนี้แล้วคนรวย มักจะมีเป้าหมายและแผนงาน ในการสร้างระบบเพื่อสืบทอดอำนาจทางการเงิน เพื่อส่งมอบมรดกให้กับลูกหลานในรุ่นถัดไป อย่างไม่มีที่สิ้นสุด next generation

                        คนรวยต้องมีเงินเท่าไรถึงเรียกว่า “คนรวย” คำจำกัดความของคนรวยในที่นี้ ไม่สามารถชี้วัดออกมาเป็นตัวเลขได้ แต่ คนรวย หมายถึง คนที่มีรายได้หรือมีเงินจากทรัพย์สิน ซึ่งมีจำนวนและมูลค่ามากกว่า ค่าใช้จ่ายประจำ เพื่อซื้อปัจจัย 4  แล้วยังมีเงินเหลือ จนสามารถซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีวิตได้ อย่างไม่เดือดร้อน  คนรวยมักมีทั้งเงินและเวลา จึงทำให้ชีวิตของพวกเขามีความสุข

                        ทำไมคนรวยถึงรวย  คนรวยมีอยู่ 4 รูปแบบ ตามการได้มาซึ่งทรัพย์สินคือ  1) รวยเพราะได้รับมรดกตกทอด 2) รวยเพราะทำธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และมีระบบที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เจ้าของไม่จำเป็นต้องไปทำงาน แต่ยังได้รับเงิน 3) รวยเพราะมีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ 4) รวยเพราะการเก็บออมในปริมาณมากๆและเป็นเวลานาน   

                รูปแบบการสร้างเม็ดเงินของคนรวยมี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ รวยจากการสร้างบริษัทขนาดใหญ่และมีระบบในการจัดการ แล้วให้ระบบทำงานแทนตนเองเพื่อสร้างกระแสเงินสด  และอีกหนึ่งรูปแบบคือ การใช้เงินทำงานเช่น การซื้อหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือซื้อทรัพย์สินแล้วให้ทรัพย์สินทำงานหนักแทนแรงงานตนเอง หลังจากนั้นทรัพย์สินจะสร้างผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปแบบของเงินสด ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ เป็นวิธีสร้างรายได้ที่เรียกว่า Passive Income 

                        ผู้เขียนขอนำเสนอ วงจรคนรวย เป็นการนำเสนอแนวคิด เหตุผล ทำไมคนรวยถึงยิ่งรวย เป็นความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกของ  โรเบิร์ต คิโยซากิ และหนังสื่อความรู้การเงินการลงทุนอีกหลายเล่ม พบว่าความรู้แนวคิดทางการเงิน มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน บวกกับความเชื่อของผู้เขียนเอง คนรวยมักรวยยิ่งขึ้นกลายเป็นวัฎจักร และมีการสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นจนกลายเป็น อาณาจักรคนรวย

คนรวย vs คนจน

คนรวย vs คนจน

เหตุผลที่คนรวยยิ่งรวย มีดังนี้

                1. เริ่มต้นจากวิธีหาเงินของ คนรวย คนรวยไม่ได้ทำงานเพื่อเงิน แต่คนรวยทำงานเพื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิธีเรียนรู้ทางการเงินและการลงทุนที่หลากหลาย พวกเขาจะลงทุนในการสร้างมูลค่าทรัพย์สิน โดยเทคนิคหลักๆคือการใช้เงินทำงาน เป็นวิธีสร้างรายได้แล้วเปลี่ยนไปเป็นกระแสเงินสด

                คนรวยมักเผชิญและความกล้าเสี่ยงที่จะลงทุน  ด้วยการค้นหาโอกาสจากวิกฤตตัวอย่างเช่น คนรวยกล้าช้อนชื้อหุ้นดีราคาถูก ในช่วงวิกฤตในปี2540 ที่เกิดวิกฤตฟองสบู่  หลังจากนั้นพวกเขาเพียงแค่ นั่งรอให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ราคาหุ้นที่พื้นฐานดีก็มักจะมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวใน  2-3 ปีต่อมา จึงทำให้พวกเขากลายเป็นเศรษฐีหุ้น

                 นอกจากความรู้ความหลากหลายการลงทุนแล้ว คนรวยยังให้ความสนใจภาพรวมด้านอื่นๆเช่น ภาวะเศษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ครบทุกด้าน เพื่อใช้ในการประเมินเพื่อลดความเสี่ยง และยังสามารถสร้างโอกาสในการทำกำไร

               เทคนิคที่สำคัญคือ คนรวยจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลว ไปทดลองกับการลงทุนจริง เพื่อสร้างทักษะ สร้างประสบการณ์ทางด้านการเงิน  โดยคนรวยจะสร้างความสัมพันธ์ มีConnection ที่ดีกับคนที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จึงทำให้คนรวยมีเครือข่ายในการสร้างความสำเร็จ เพื่อสร้างอาณาจักรของตนให้ยิ่งใหญ่ขึ้น

               2.  คนรวยมีทักษะด้านการเงิน ซึ่งอาศัยวิธีแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ จากผู้ประสบความสำเร็จและผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการอ่านหนังสือ การเข้าฟังสัมมนา ไปเยี่ยมชมงานนิทรรศด้านการเงินการลงทุน เพื่อเรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับกฏแห่งการลงทุนเช่น วิธีใช้เครื่องมือทางด้านการเงิน การวิเคราะห์ด้านเศษฐศาสตร์และแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุน  อัตราส่วนด้านการเงิน ความเป็นไปได้และการคืนทุน ฯลฯ จึงสามารถมองประโยชน์จากวิกฤตได้ดีกว่าคนทั่วไป

             ความรู้การลงทุนเป็นอำนาจของคนรวยอย่างหนึ่ง ที่จะสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการลงทุนให้สูงขึ้น  การมีประสบการณ์ด้านการเงิน จึงทำให้คนรวยมีความเชื่อมั่น มีความมั่นใจ  มีแนวคิด มีทักษะเพื่อควคุมความรู้สึก อารมณ์และการตัดสินใจเป็นอย่างดี จึงสามารถรับมือกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ คนรวยจะไม่จมอยู่กับปัญหา แต่พวกเขาสามารถค้นหาประโยชน์จากความล้มเหลวได้ แล้วเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

               3. ขณะที่คนรวยลงทุนซื้อทรัพย์ด้านหนึ่งจนประสบความสำเร็จ ก็มักจะค้นหาวิธีการลงทุนในรูปแบบใหม่ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์สินที่มี และเป็นการสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนทางด้านการเงินที่หลากหลาย

              การลงทุนต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างผลตอบแทน คนรวยจะไม่ใช้จ่าย หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตนเองก่อนที่จะลงทุน คนรวยจะรอให้ทรัพย์สร้างกระแสเงินสดก่อนที่จะใช้จ่าย ถึงจะใช้เงินซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย  เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไปที่มักนำเงินได้จากค่าแรงทำงาน ไปซื้อความสุขให้กับตนเองก่อนที่จะลงทุน

            4.  คนรวยเมื่อมีเงินสดจากทรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงทำงาน จึงมีอิสรภาพด้านเงินและเวลา จึงทำให้คนรวยสามารถใช้ชีวิตจากสิ่งที่ตนเองสร้างไว้  มีเวลาให้กับครอบครัว สร้างครอบครัวที่อบอุ่น สามารถเป็นผู้ให้โดยตนเองไม่เดือดร้อนได้

             คนรวยมีอิสรภาพด้านเวลาและเป็นผู้มีความรู้ทางด้านการเงิน จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ทางการเงินการลงทุน ให้กับลูกหลาน ให้กลายเป็นคนรวยรุ่นถัดไปได้เช่น การเตรียมความพร้อมความรู้ทางการเงินและการลงทุน ให้พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการใช้เงินทำงานตั้งแต่วัยเด็ก จึงมีเวลาเรียนรู้มากกว่าคนจนทั่วๆไป ทำให้คนรวยจึงรวยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

           5. อิสระภาพด้านการเงินและเวลา การที่คนรวยสามารถจัดสรรเวลาได้จึงทำให้คนรวยสามารถตอบแทนผู้มีพระคุณและดูแลคนรักได้ดี มีเวลาและเงินมากพอที่จะ พาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ ได้  โดยไม่เดือดร้อนด้านเงิน การมีเงินมากจึงสามารถสร้างสรรกิจกรรมต่างๆได้ สามารถสร้างสิ่งสวยงามบนโลกที่อัศจรรย์ได้เช่น สร้างวัด สร้างโบสถ์ วิหาร ก่อตั้งสมาคม  มูลนิธิอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ จึงได้รับการยอมรับทางสังคม ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ได้รับเกียรติจากคนจนทั่วๆไป

           6. เมื่อผลตอบแทนจากทรัพย์สินที่เป็นกระแสเงินสด ซึ่งมีจำนวนมากกว่ารายจ่าย ” จึงมีเงินเหลือใช้ ”  ทำให้คนรวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งดีๆได้ ซื้อปัจจัย 4 คุณภาพดีให้กับตนเองและครอบครัวได้ เช่น การซื้อบ้านที่อยู่อาศัยที่แสนสุขสบาย มีระบบปรับอากาศที่ดี มีสภาพแวดล้อมดี มีบ้านอยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์  สามารถซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่เป็นสินค้าคุณภาพดีได้ เช่นการชื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เนื้อผ้านุ่มใส่สบายเหมาะสมกับราคา สามารถซื้อรถยนต์ที่หรูมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยและสมรรถนะขั้นเทพ ฯลฯ

         การเป็นคนรวยและมีเงิน จึงสามารถเข้ารับการบริการด้านต่างๆ ชั้นเยี่ยมได้ เมื่อเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา จะได้รับการรักษาชั้นเยี่ยมจากโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  มีหมอพยาบาลขั้นเทพค่อยดูแลรักษา ได้รับยาที่มีคุณภาพสูงอาการเจ็บป่วยก็จะหายได้เร็วยิ่งขึ้น

        คนรวยที่มีอิสรภาพทางการเงิน สามารถใช้เงินซื้ออาหารที่มีคุณภาพดี เมื่อรับประทานเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และยังสามารถซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพได้ ทำให้คนรวยมีสุขภาพดีสมบูรณ์สูงสุด และคนรวยมีอิสรภาพด้านเวลาจึงมีเวลาไปออกกำลังกายได้ จึงทำให้คนรวยไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ มีอายุยืนยาว มีคุณภาพชีวิตดีได้มากกว่าคนจนทั่วๆไป

              7.   การที่ คนรวย ได้อยู่สภาพแวดล้อมดีๆ มีสิ่งของเครื่องใช้ดีๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตมากมาย และมีโอกาสสร้างความสุขทางใจ เพราะการทำบุญและประสบการณ์ที่ดีในชีวิต จึงทำให้คนรวยสามารถสะสมปริมาณความคิดเชิงบวกป้อนให้จิตใต้สำนึกได้มากยิ่งขึ้น จึงกลายเป็นพลังแห่งแรงดึงดูด เพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ทำให้พวกเขามีความเชื่อมั่นและศรัทธาในทักษะความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น จึงกลายเป็นคนรวยไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้คนรวยมีความเจริญก้าวหน้าในการเงินการลงทุน มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น มีรายได้การลงทุนอย่างต่อเนื่อง คนรวย ยิ่งรวย

คนรวย vs คนจน

              ความร่ำรวยคือ อิสรภาพทางการเงิน  อำนาจทางการเงินมีความสำคัญดังนี้  ถึงเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่าง  แต่ทุกอย่างที่ซื้อต้องใช้เงิน ถึงเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้ แต่ถ้าไม่มีเงินก็ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขได้”  

               การเป็นคนรวย ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนทั่วไป การเรียนรู้ทางด้านการเงินสามารถสร้างเงินได้ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไอที สามารถสร้างคนรวยได้เร็วขึ้น โดยปัจจุบันค่าเฉลี่ยอายุของคนรวยลดลง มีความเป็นไปได้ ที่เราจะกลายเป็นคนรวยได้พียงชั่วข้ามคืนเช่น การสร้าง VDO ลง Youtube แล้วมีคนดูเป็นล้าน View

              คนรวยและดี ชี้วัดได้จากการถ่ายทอดหรือการสร้างคนอื่นให้กลายเป็นคนรวยได้กี่คน  การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนมีให้กับผู้อื่น เป็นการสร้างบุญบารมี แต่สำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็น คนรวย สิ่งที่ควรลงทุนเป็นอันดับแรกคือ ลงทุนให้กับตนเอง การศึกษาความรู้ทางการเงินและการโฟกัสเป้าหมายไปที่การลงทุนแบบ Passive Income โดยการสร้างทรัพย์สินให้เร็ว รวยสร้างได้….ชีวิตสร้างเอง

บทความที่น่าสนใจ คนจน วงจรอุบาทว์วัฏจักรคนจน สาเหตุที่จน คนจนยิ่งจน คนรวยยิ่งรวย

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *