ความสัมพันธ์ ข้อคิดในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้ยาวไกล

        ความสัมพันธ์ (Relationship ) หมายถึง การผูกพัน คือความเกี่ยวดอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในชั่วขณะหรือเกิดจากการได้พบปะกันเป็นเวลานานจนสามารถสร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน

                ในฐานนะที่เป็นหัวหน้าลูกน้อง จึงได้รับโอกาสเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ลูกน้อง เรื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกัน  จึงได้บอกกับลูกน้องว่า ถึงแม้จะไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในสถานที่แห่งนี้  ถึงแม้เรามีโอกาสได้ร่วมงานกันแต่ไม่รู้ภายภาคหน้าไปใครจะออกไปทำงานที่อื่น  แต่ ณ. ปัจจุบันขอให้เราทุกคนที่อยู่ร่วมกันในที่แห่งนี้ ควรใช้เป้าหมายเดียวกันในการสร้างความสำเร็จ  ขอให้พวกเราเป็นมิตรที่ดีต่อกัน จงทำให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ มีความสุขในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่มีให้กันและกันไปอีกยาวไกล

วิธีสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

วิธีสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

   วิธีสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้วยข้อคิดในการอยู่ร่วมกันและการสร้าง ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันมีดังนี้

  1. อย่าคิดว่าตนเองเป็นคนถูกเสมอ อย่าเข้าใจไปเองว่าคนอื่นจะมีนิสัยเหมือนเรา และยอมรับการกระทำของเราได้ เพราะความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันขอให้ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน เช่น การสอนงานผู้อื่นต้องพูดในสิ่งที่เขาอยากรับแต่ก็ต้องมีหลักการและข้อเท็จจริง  ลองถามตัวเองก่อนที่จะพูดอะไรกับคนอื่น  ว่าคำที่ กำลังพูด ออกไปนั้น เราจะรับฟังได้?

  2. อย่าโกรธ อย่าแสดงออกซึ่งพฤติกรรมไม่พอใจ เมื่อมีคนอื่นให้คำแนะนำ เพราะเพื่อนรักก็คือเพื่อน คนที่คอยเตือนเรา  ในขณะที่กำลังพลั้งเผลอทำผิด ส่วนเพื่อนที่เกียดคือ คนที่คอยให้ การสนับสนุนเมื่อเราทำผิด   แล้วจงกลับไปทบทวนและมอง  ในสิ่งที่คนอื่นกำลังสอนเราอยู่นั้น  ผิดหรือถูก จะต้องปรับปรุงอย่างไร เพื่อจะไม่กลับไปทำให้ทำผิดซ้ำ และทำให้ดีขึ้น  “ในระหว่างที่มีคนให้คำแนะนำหรือเตือน ให้พูดในใจและตอบด้วยการนึกคิดว่า ขอบคุณ..ที่เตือน  ขอบคุณที่ด่า  ขอบคุณที่ว่า..บราๆ….)

  3. อย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง ในการเจรจา หรือการติดต่อประสานงาน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ เอาเป้าหมายงานเป็นที่ตั้ง และให้ใช้ข้อเท็จจริงในการเจรจา  หากไม่สามารถรับสาน….ฟังคำต่างๆ จากคนอื่นได้   ให้ “จงฟังก่อน  ก่อนที่จะพูดอะไรออกไป  หากโกรธให้นับ 1- 10 ก่อน  แล้วจึงค่อยตอบ ”   ในระหว่างการเจรจาต้องสังเกตดูอารมณ์ของอีกฝ่ายด้วย  แต่ถ้าอารมณ์ของเรายังร้อนอยู่  ให้พูดว่า  “ ขอ 5 นาที”  แล้วค่อยมาคุยกันใหม่

  4. หลีกเลี่ยงคำพูดว่า ต้องทำให้ได้ หรือ  การพูดจาประชดประชัน  เพราะนอกจากทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันแล้ว  ยังจะทำให้เรื่องเล็ก กลายเป็นเรื่องใหญ่

  5. อย่าคิดว่า ตนเองสามารถทำงานคนเดียวก็สำเร็จได้ ( ใช่!…สำหรับความสำเร็จบางอย่างในวันนี้ อาจลงมือทำสำเร็จได้เพียงแค่เรา แต่ในอนาคตมันไม่หยั่งยืน  เพราะเรื่องบางอย่างอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือ ความรู้ต่างๆจากคนอื่นๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วย เพื่อก้าวไปสู้หนทางแห่งความสำเร็จ  )

  6. อย่าดูถูกคนอื่น ถึงแม้ว่าเขาอาจดูเหมือนว่าจะ หัวช้า ล้าหลัง การศึกษาต่ำ เรียนมาน้อย  แต่คนเราจะมีทักษะความชำนาญคนละด้าน สิ่งที่เราเก่งแต่คนอื่นอาจไม่มีความรู้หรือ สิ่งที่คนอื่นรู้แต่เรากลับไม่รู้เรื่อง  เพราะไม่มีอะไรแน่นอน ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง  ในอนาคตเราอาจจะต้องร่วมมือจากเขาคนนั้น

  7. ความสัมพันธ์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน อย่าไปคิดว่า จะสนิทกันได้ต้อง  เป็นหนึ่งเดียวกันทุกๆเรื่องเช่น  “ ต้องได้กินอาหารร่วมกัน  ต้องไปเที่ยวร่วมกัน” เพราะความสัมพันธ์สามารถเริ่มขึ้นจาก การเจรจา  การพูดจาการคิดดีต่อกัน  ความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์วัดได้  โดยการมองย้อยกลับไปที่อดีตแล้วมองมา  “ปัจจุบันว่าเรามีเพื่อนกี่คนในที่ทำงาน  แล้วในอดีตนั้นมีกี่คน”

ความสัมพันธ์

      8. คิดก่อนพูด ไม่ใช่พูดไปแล้ว ค่อยกลับมาคิด เพราะความรู้สึกไม่สามารถสร้างได้ง่ายๆ เพราะการทำลายนั้นมันทำได้แสนง่ายดาย  คิดก่อนเสมอว่าเราอยากฟังคำพูดแบบไหนจากคนอื่น  ก็ให้ทำแบบนั้นก่อน  ถึงจะได้รับสิ่งนั้นเป็นการตอบแทนเช่น  ชอบคำพูดแบบขอร้อง หรือ ชอบพูดแบบออกคำสั่ง”

     9. ศึกษานิสัยของคนอื่น เพราะเราจะรู้ว่า  จะต้องพูดเจรจาแบบไหน  ถึงจะสร้างความสัมพันธ์อันดีได้

     10. ใช้น้ำเสียงที่คนอื่นชอบฟัง การพูดเสียงดังฟังชัดเป็นสิ่งที่ควรทำ  แต่การพูดด้วยนำเสียงโมโหไม่ควรทำ เพราะนอกจากรบกวนคนอื่นๆแล้ว  ยังทำให้เรากลายเป็น มารร้ายในสายตาคนอื่น

     11. แสดงกิริยาที่ควรทำ การแสดงออกไม่ดีไม่ควรแสดงออก ให้นับ 1-10 เสมอก่อนที่จะลงมือทำอะไร   ถ้าจำเป็นจริงๆ  “อย่าแสดงกิริยาโมโหต่างๆต่อหน้า  โดยให้ไปที่ลับตาคนอื่นก่อน  แล้วค่อยปลดปล่อยเสียงได้เต็มอารมณ์”

     12. การเมืองในที่ทำงานนั้น มันเป็นเรื่องนอกเหนือการควบคุม ซึ่งหากมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนอกจากจะทำให้งานและธุรกิจไม่มีความก้าวหน้าแล้ว  การจมปลักกับเรื่องเหล่านี้จะกลายเป็นความล้มเหลวในการอยู่ร่วมกัน  อย่ามัวไปสนใจเรื่องของคนอื่น  อย่านินทาลูกน้องอย่านินทาเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่หัวหน้างาน  ให้มองภาพรวม มองถึงการทำงานในลำดับถัดไป ขอเพียงทุกคนโฟกัสไปที่เป้าหมายของบริษัทร่วมกันจะสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้

     13. แสดงการเห็นอกเห็นใจและยื่นมือให้การช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ เพราะนอกจากการช่วยเหลื่อสามารถปรับเปลี่ยน ให้เกิดมุมมองในด้านบวกแล้ว  ยังจะช่วยให้การงานราบลื่น  การชี้แจงด้วยเหตุและผล และการเปิดใจรับฟัง จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

     14 ความรอบคอบ ถึงแม้ว่าความรวดเร็วในการทำงาน จะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่ทั้งนี้จะต้องควบคู่ไปกับความถูกต้อง ความเร็วแต่ต้องแลกกับอัตราการเกิดความเสี่ยงการเกิดข้อผิดพลาดในด้านต่างๆ  ที่จะกลายเป็นข้อพิพาทและหมาดหมางใจกัน  ดังนั้นลองปรับเป็นการเพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนในการทำงาน แล้วตรวจทานอีกรอบ นอกจากจะไม่ได้กลับมาทำอีกรอบแล้ว หัวหน้าและผู้ร่วมงานคนอื่นๆยังชอบอีกต่างหาก

     15. การสนับสนุนอย่างจริงใจ การแลกเปรียนแนวคิด รูปแบบวิธีการที่ดีกว่า นอกจากจะรู้สึกดีและภูมิใจในตัวเองแล้วยัง ได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นๆ ได้อีกด้วย

        ไม่น่าเชื่อว่า  จะเป็นอย่างที่ได้เกริ่นไว้ในย่อหน้าแรก  ในที่สุดแล้วลูกน้องคนที่ เรามีโอกาสได้เป็นพี่เลี้ยง ก็ได้ลาออกไปทำธุรกิจ  แต่ในปัจจุบันนี้ ความรู้สึกผูกพัน  ความสัมพันธ์ ที่มีต่อกัน ก็ยังมีให้กันและกันเสมอไป

บทความที่น่าสนใจ       แนวคิดเปลี่ยนชีวิต แบ่งปันความคิดจากคนที่ประสบความสำเร็จ BRIAN TRACY  ,ใช้พลังบวก เพื่อทำให้ทุกวันทุกวันกลายเป็นวันของเรา

คลิปล้างแอร์ด้วยตนเอง https://www.youtube.com/watch?v=WWLJvh_YB4k

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *