ความหมายคิดบวก คือ คิดบวกชีวิตดี คิดดีชีวิตเปลี่ยน มหัศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิต

ตอนที่1  ความหมายคิดบวก คือความเข้าใจและยอมรับได้ทั้งในด้านบวกและด้านที่เป็นลบ

             ธรรมชาติการทำงานของระบบความคิดของผู้คนโดยทั่วไป มักจะมองเห็นข้อบกพร่องได้มากกว่าข้อดีหรือสิ่งดีๆ อาทิเช่นหากจะมีการแข่งขันกัน เพื่อการวิจารณ์คนอื่นๆ ว่ามีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง  แน่นอนจุดอ่อนข้อด้อยของเพื่อนๆ เราสามารถคิดได้อย่างลื่นปรื๊ดๆ  เพราะหัวสมองมันไหลพรั่งพรูคิดออกได้เป็นจำนวนมากเลยใช่หรือไม่ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเรื่องนินทาเม้าท์มอยกัน มันจะมันส์สุดๆ แล้วยังสร้างความสนุกสนานมากใช่ไหมล่ะ

            แต่ในทางตรงกันข้าม  หากให้คิดถึงจุดเด่นข้อดีของเพื่อนๆ ทำไม๊ทำไมมันถึงคิดไม่ออก และรู้สึกได้ว่าจำนวนความคิดในด้านบวกนั้น  มันมักจะคิดได้น้อยกว่าข้อเสีย  ถูกต้องไหมครับ ( ถ้าหากไม่ลำเอียง 5555… )

ความหมายคิดบวก

แล้วทำไม? คิดบวก ทำได้ช้า

         มุมมองความคิดเชิงบวก  ในขณะที่เรากำลังค้นหาจุดเด่นของเพื่อน ดูเหมือนว่าต้องอาศัยระยะเวลาในการคิดมาก แถมยังคิดได้น้อย ถูกต้องแล้วครับ เพราะการคิดเชิงบวก ต้องอาศัยความคิดเชิงลึก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยจิตใต้สำนึกที่ เกิดจากสะสมความคิด ทัศนคติและความเชื่อ จากประสบการณ์ในการดำรงชีวิตประจำวัน หลังจากนั้นกระบวนการทำงานของจิตใต้สำนึก จะทำการประมวลผล แล้วจึงค่อยแสดงออกผ่านจิตสำนึก

          เพื่อตอบสนองเป็นความคิดและกระทำต่างๆ  คิดบวกต้องอาศัยมุมมองซับซ้อนหลายชั้นมากกว่าความคิดทั่วๆไป จึงทำให้การคิดบวกทำได้ยาก และต้องได้รับการส่งเสริม   แต่ความสำคัญของคิดเชิงบวกนั้น กลับเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จด้านต่างๆ ของชีวิต ช่วยทำให้ชีวิตมีความสุขได้

ความหมายคิดบวก

แล้วทำไม? คิดด้านลบได้เร็วกว่า

          “ความคิดเลวๆ มันง่ายกว่าความคิดดีๆ”  สาเหตุที่การคิดเชิงลบออกมาได้เร็ว เป็นเพราะการคิดลบไม่จำเป็นต้องอาศัย การคิดเชิงลึก บวกกับสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตประจำวัน  เรามักจะพบเจอข้อมูลเชิงลบ จึงถูกสะสมและเก็บไว้ในความทรงจำในจิตใต้สำนึกมาก  เนื่องจากปัจจุบันนี้การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร มักจะเป็นด้านลบมากกว่าด้านดี

            ซึ่งการรับข้อมูลที่ไม่ดีทุกๆวัน ถึงแม้จะเรื่องเล็กๆ การด่าว่ากัน การตบตีกัน จนถึงขั้นเลวร้ายที่สุดคือ การฆ่ากันตาย การก่อการร้าย…ฯลฯ  บวกกับเทคโนโลยีการรับ-ส่งข่าวสารในปัจจุบันถือว่ารวดเร็วมาก  เพราะเป็นสังคมเข้าสู่ยุคสังคมแห่งดิจิตอล ทำให้การรับรู้ข่าวสารจากต่างประเทศทำได้เพียงแค่เสี้ยววินาที ดั่งนั้นควรเลือกฟังข่าวสารที่เป็นด้านบวกที่เป็นประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น

ความหมายคิดบวก

         จากข้อมูลข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการความคิด ความคิดถือได้ว่ามีความสำคัญต่อคำว่า ” ประสบความสำเร็จ “ เพราะความคิดคือจุดเริ่มต้น แห่งการกระทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนการกระทำในทิศทางที่เป็นบวกและกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้  ดังนั้นหากสามารถประยุกต์ใช้หลักแห่งการคิดบวกได้ดีและเข้าใจกับ ความหมายคิดบวก ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้น

         คิดบวกชีวิตดี คิดดีชีวิตเปลี่ยน  ประโยชน์ของความคิดบวกเชิ่งสร้างสรรค์คือ จะช่วยทำให้ชีวิตมีแต่ความสุข ความคิดเชิงบวกจะช่วยเป็นเข็มทิศชี้นำแนวทาง การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง คิดบวกจะกลายกำลังใจและการกระตุ้นตนเอง  เพื่อต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาจากการดำเนินชีวิตได้ การคิดบวกช่วยทำให้เรามองโลกในแง่ดี เป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองได้รียนรู้จากสิ่งต่างๆ แม้กระทั้งการเรียนรู้จากความผิดพลาดและความล้มเเหลว ให้กลายเป็นประสบการณ์แห่งความสำเร็จได้

ความหมายคิดบวก

ความหมายคิดบวก

      เมื่อพูดถึงการคิดบวก ทุกๆคนคงเข้าใจว่า  ในทุกๆเรื่องต้องคิดบวกได้เสมอ  ฉะนั้นเราควรมาทำความเข้าใจกับวิธีคิดบวกเสียใหม่

     คิดบวก ความหมายคิดบวก (positive thinking) หมายถึง ความสามารถสำหรับการทำความเข้าใจและการยอมรับได้ ทั้งสิ่งในเป็นด้านบวกและด้านที่เป็นลบ สร้างความเข้าใจ  เรียนรู้และสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้

        หากเข้าใจได้ถึงกฎของธรรมชาติที่ว่า การทำงานหรือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ย่อมมีปัญหาหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นควบคู่กันเสมอ การทำงานและการใช้ชีวิต  ย่อมมีขวากหนามขวางกั้นความสำเร็จบ้างเป็นธรรมดา ถึงแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาแสนสาหัส ทำให้การแก้ไขทำได้ยากขึ้น ตัวปัญหามักจะทำให้เกิดความทุกข์

         แต่การคิดเชิงบวกได้จะช่วยทำให้มีความยืดหยุ่น  การไม่นำเอาตัวของเรานั้นไปจมอยู่กับตัวปัญหา คิดบวกและสามารถยอมรับได้  ถึงแม้จะพ่ายแพ้ ก็จะทำให้เราสามารถค้นหาสาเหตุของความล้มเหลว แล้วสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้

ความหมายคิดบวก

ความสำคัญของการคิดบวก :พลังแห่งความคิด

คิดลบมีผลกระทบ อย่างไรบ้าง?

      คิดลบ อาจทำให้เกิดโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Psychosomatic disorder เป็นโรคอันเกิดจากความวิตกกังวล ซึ่งเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ไปมีผลทำให้เกิดการการเจ็บป่วยทางกาย การมองโลกในด้านลบจะทำให้เกิดความเครียด แล้วความเครียดจะมีผลทำให้ ระบบประสาทอัตโนมัติหรือระบบต่อมไร้ท่อทำงานแปรปรวน เมื่อต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติจะส่งผลกระทบไปยังระบบต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานผิดปกติตามไปด้วย ระบบภูมิคุ้มกันต่ำลง ระบบกล้ามเนื้อเกร็งตัว กระเพาะอาหารเป็นแผล ระบบหมุนเวียนของเลือดไม่ดี ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น

คิดบวกมีผลดี อย่างไรบ้าง? ความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน คิดบวก ชีวิตบวก คิดดีย่อมได้ดี คือ ความหมายคิดบวก

   คิดบวก จะช่วยทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติหรือระบบต่อมไร้ท่อ สั่งการให้ระบบสมองหลั่งสารที่เรียกว่า ฮอร์โมนแห่งความสุข ช่วยทำให้จำนวนการเต้นของหัวใจลดลง ความดันโลหิตลดลง  และร่างกายก็จะสามารถสร้างภูมิต้านทานได้ดีขึ้น การคิด การพูด การกระทำเชิงบวก เพื่อเอาชนะความคิดเชิงลบนั้น จะทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีได้ เช่นถ้าหากเจ็บป่วย แต่ยังสามารถคิดเชิงบวกได้ ก็จะทำให้ระบบสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายทำงานทำงานได้ดี สามารถต่อต้านเชื้อโรคต่างๆได้  จึงทำให้ระบบต่างๆในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนสภาพต่างๆ ไปในทิศทางที่เป็นบวก  จนถึงขั้นเป็นปกติได้

 

ความหมายคิดบวก

 

กระบวนการทำงานของความคิด และจิตใต้สำนึกทำงานสัมพันธ์กันอย่างไร?

          การทำงานของความคิด เป็นกระบวนการทำงานเกิดขึ้น จากการดำรงชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ ทำให้เกิดการสะสมความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ รวมทั้งการได้รับความรู้สึก การได้ยินได้ฟัง การได้เห็น ได้สัมผัสสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่   ซึ่งทุกๆสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อความคิดทั้งสิ้น  เพราะจะถูกป้อนเข้าไปยังจิตใต้สำนึก เรียกว่าการได้รับ (Input) หลังจากนั้นจะผ่านกระบวนการ (Process) การทำงานของจิตใต้สำนึก  จิตใต้สำนึกจะทำการประมวลผล แล้วจึงแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของการกระทำ(Out Put)  เป็นการตอบสอนองต่อสิ่งเร้า

         ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากเราสะสมความคิดด้านลบมากกว่าด้านดี  พฤติกรรมที่แสดงออกมักจะเป็นพฤติกรรมเชิงลบ   แต่ถ้าหากเราสะสมความคิดดี พูดดี ทำดี  พฤติกรรมที่แสดงออก สิ่งกระทำย่อมแสดงในสิ่งที่เป็นบวก  จะเห็นว่าการเพิ่มพลังให้กับพลังจิตใต้สำนึกนั้นคือ การสั่งสมความคิดเชิงบวกให้มีปริมาณมากนั้นเอง

        คิดบวกเป็นพลังแห่งความเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตนเอง เพื่อใช้เป็นพลังกระตุ้นและการให้กำลังใจกับตนเอง  เพียงแค่คิดบวกก็สามารถต่อสู้กับปัญหาและเอาชนะอุปสรคที่ยิ่งใหญ่ได้  เทคนิคการคิดบวกอย่างหนึ่งคือ การจดจ่อกับเป้าหมาย เพราะเป้าหมายจะไม่ทำให้ตนเองท้อแท้สิ้นหวัง แล้วยังสามารถก้าวเดินไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเอง

ความหมายคิดบวก

สามารถวัดปริมาณ คิดบวกได้อย่างไร?

      การฝึกคิดเชิงบวกคิดสร้างสรรค์  ให้กลายเป็นนิสัยคิดดี  จนกลายเป็นพื้นฐานในสามัญสำนึกได้นั้น ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้  การสร้างนิสัยคิดบวกแบบฝังลึกในจิตวิญญาณ จะเกิดคลื่นพลังงานแห่งความมั่นใจ ความกล้าหาญ  จะช่วยสร้างพลังอำนาจแห่งจิตจักรวาล  เมื่อการลงมือทำสิ่งต่างๆ ก็จะมีความทะเยอทะยานและมีความพากเพียร พอที่จะได้รับชัยชนะ

       ความคิดเป็นพลังไม่มีตัวตน intangible จึงเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถหยั่งรู้ ภายใต้จิตใจของตัวเราได้  และไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่า  ปริมาณการสั่งสมความคิดดี คิดสร้างสรรค์และคิดบวกของแต่ละคนนั้น  มีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใด จะมีเพียงเฉพาะตัวเราเท่านั้นที่รู้  ในทิศทางเดียวกันก็จะไม่มีใคร สามารถสร้างความคิดบวกให้กับเรา ได้ดีเท่าตัวตนของเราเช่นกัน  ตรงกับพุทธสุภาษิตที่ว่า ตนเป็นที่พึงแห่งตน นอกจากนี้การเลือกสภาพแวดล้อมดี  ย่อมมีอิทธิพลต่อการคิดเชิงบวกของเราได้เช่นกัน

ประโยชน์วิธีคิดบวกกับการแก้ไขปัญหา

      การคิดเชิงบวก จะทำให้คนเรานั้นสามารถลุกขึ้นยืนได้เร็วขึ้น หลังจากที่พบกับความพ่ายแพ้หรือการไม่ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย  เพราะคนที่คิดบวกได้ พวกเขาจะไม่จมอยู่กับตัวปัญหา แต่จะพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหา  เพื่อทำการแก้ไขที่ต้นเหตุ  คิดเชิงบวกจะสร้างกล้าหาญในการเผชิญกับความผิดหวัง ด้วยการเปลี่ยนมุมมองใหม่ได้ การเรียนรู้จากความล้มเหลว จะทำให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบซ้ำๆ โดยทำได้เร็วขึ้นและอย่างทันท่วงที

เมื่อไหร่ จำเป็นต้องคิดบวก วิธีคิดบวกเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับปัญหา

                เมื่อท้อแท้สิ้นหวังอย่าท้อถอย ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเช่น ยกเลิกการคิดว่าตนไม่มีความพร้อม ด้วยการมองไปยังคนที่ด้อยกว่า จะทำให้เราสามารถมองโลกในแง่ดีได้  สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือควรมีการตั้งเป้าหมายชีวิต และสร้างเชื่อมั่นในศักยภาพ ทักษะความสามารถของตนเอง  เช่น  “ หากยังเป็นคนที่มีอวัยวะครบ 32 ประการ จะมัวคิดลบอยู่ทำไม เอาเวลาที่ท้อไปปรับปรุงตัวเอง  เปลี่ยนแปลงชีวิต ลดระยะเวลาที่สูญเสียไปกับสิ่งไร้ค่า”  อย่ามัวแต่นั่งอมทุกข์ จงรีบค้นหาตนเองแล้วการพัฒนาตนเอง  ด้วยการเสริมความเข็งแกร่งให้กับจุดเด่น แล้วจึงค่อยแก้ไขปรับปรุงด้านด้อยของตนเอง เพิ่มความรู้เพิ่มทักษะ พัฒนาคุณสมบัติของการเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จ

               คิดบวก ง่ายๆ สร้างความสุขเวลานี้ เดี่ยวนี้  ในบางครั้งคนเรา ก็มักที่จะเลือกทำในสิ่งที่ง่ายๆ เมื่อพบกับความลำบากเข้ามากดดัน เลยเผลอยอมแพ้อะไรง่ายๆ  ต้องแทนที่การคิดเชิงลบ “ ด้วยวิธีการมองโลกในแง่บวก ทุกช่วงเวลาของชีวิตเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา ให้มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ แล้วค่อยค้นหาสิ่งที่ขาดเข้ามาเติมเต็มชีวิต” เพียงแค่นี้เราก็จะมีความสุขและมีชีวิตที่ดีได้

วิธีคิดบวก ทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ

             สร้างพลังบวกด้วยวิธีคิดบวกจากภายในสู่ภายนอก จะช่วยให้กระบวนการทำงานแห่งความคิดเชิงบวกนั้น ทำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

ความหมายคิดบวก

    การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง  จะช่วยให้การทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ จะทำให้ผลลัพธ์ของงานนั้นๆ ออกมาดี การคิดเอาสิ่งที่ดีที่สุด ไม่เอาสิ่งที่เรียกว่าแย่กว่า เอาที่หนึ่ง เป็นวิธีฝึกคิดบวกจากความคาดหวัง สิ่งสำคัญของการสร้างพลังศรัทธาแห่งตนคือ ต้องเชื่อจริงๆ ว่าเราทำได้  เราคือผู้ประสบความสำเร็จคนนั้น  เป็นวิธีการโน้มน้าวจิตใจ เพื่อรับมือกับปัญาหาอุปสรรค ไปสู่ชัยชนะ

    การสร้างความยืดหยุ่น เพื่อให้ความคิดเชิงบวก สามารถเอาชนะความคิดเชิงลบ การเผชิญกับแรงกดดัน จากการแก้ปัญหาอันยากลำบาก มักจะทำให้เกิดความเครียด ดังนั้น วิธีคิดบวก บางครั้งอาจต้องยอมรับในความพ่ายแพ้ เพื่อให้ตนเองสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้  แล้วสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น

    การสร้างความหวัง เป็นการมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่เป้าหมาย สร้างความรู้สึกให้กับตนเอง โดยให้จิตใจรับรู้ได้ว่า  ตนเองได้ไปยืนอยู่บนความสำเร็จนั้นแล้ว  เป็นวิธีสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความมุ่งมานะ มีความตั้งมั่น ขยันอดทนเพียรพยายาม ที่จะใช้ความสามารถที่ตนเองมี เพื่อแก้ไขปัญหาและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังเอาไว้

   การมองโลกในแง่ดี Optimism คือการฝึกคิดบวก จากการสร้างความคาดหวังว่า จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี บนท่ามกลางปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการเปิดมุมมองและเชื่อว่าโลก บุคคล และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มีความเชื่อมโยงกันและมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ย่อมทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การคิดแบบต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ เมื่อเกิดปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะผ่านพ้นไป

บทสรุป ความหมายคิดบวก

    ความหมายคิดบวก เป็นมุมมองประโยชน์โดยรวมแห่งการคิดเชิงบวก เพื่อต่อสู้กับปัญหาที่เข้ามาในชีวิต เพื่อให้ตนเองนั้นสามารถเอาชนะตนเอง กลายเป็นคนยืดหยุ่น มีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวันได้ มีชีวิตที่มีความสุข

อ่านต่อตอนที่สอง

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *