ทำบุญด้วยอะไร ถึงได้บุญมากและมีอานิสงส์สูง

ทำบุญด้วยอะไร

ทำบุญด้วยอะไร ถึงได้บุญมากและมีอานิสงส์สูง

 1) การตักบาตร เช่น การตักบาตรวันออกพรรษา ซึ่งเรียกว่า การตักบาตรเทโวเป็น ประเพณีของชาวพุทธ ที่เชื่อว่าเป็นการตักบาตร เนื่องในโอกาส ที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อมาโปรด พุทธมารดา ซึ่ง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ   เดือน 11 ของทุกๆ ปี   ออกพรรษานี้มีโอกาส ได้ไปตักบาตรออกพรรษา ที่จำลอง  พระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพทุธเจ้า ที่ปฏิบัติดี ปฏบัติชอบ ลงมาจากบนเขา  เพื่อมาโปรดมนุษย์โลก   ให้รู้จักความดี  ศรัทธาความดี  รักษาศีลธรรมอันดี  รู้จักการให้และการเสียสละ อานิสงส์ เป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละ มีความสุข ทั้งร่างกายและจิตใจ

2) การทำผ้าป่า ที่เชิญชวนชาวพุทธ และผู้มีจิตศรัทธามาช่วยกันทำบุญได้จำนวนมากๆ อานิสงส์ จะมีที่พึ่งที่อาศัยในช่วงชีวิตลำบาก มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและเกื้อหนุน มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่รักใคร่ของผู้คน

3) สร้างระบบน้ำบาดาล ถวายวัด มีอานิสงส์  ทำให้เกิดการงอกเงย เหมือนกับการลงทุนสำเร็จแล้ว สามารถนั่งรอ เงินปันผลโดยไม่ต้องทำอะไร คล้ายๆกับการมีเงิน Passive Income เห็นๆ

4) ถวายโซล่าเซลล์ และ การถวายแสงสว่าง อานิสงส์ คือ สิ่งชี้นำความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม จะรู้เท่าทันสิ่งชั่วร้ายและไม่หลงผิดกับอบายมุข

5) การสร้างกำแพง ให้วัดผลบุญ จะเป็นกำแพงแก้วคอยปกป้องสิ่งชั่วร้ายและปัดเป่ามารผจญ มีความราบรื่นในการทำงาน การทำธุรกิจต่างๆ

5) การสร้างพระพุทธรูป เพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา จะมีอานิสงส์ มาก จะเป็นคนที่ รู้เท่าทันอารมณ์ เป็นผู้ฉลาดกว่าผู้อื่น เป็นเหตุให้เข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายหากได้เกิดชาติหน้า จะเป็นคนที่มีรูปงาม เป็นที่เคารพรัก ของคนทั่วไป มีอิสริยยศ บริวาร และทรัพย์สมบัติมาก  และ การทำบุญใดๆ ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  ต้องเป็นทรัพย์อันบริสุทธิ์ และ ให้ด้วยใจอันบริสุทธิ์

 ทําบุญกับใครได้บุญมากที่สุด

 การทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานทั่วๆไป 100 ครั้ง   ไม่เท่ากับการทำบุญกับมนุษย์ 1 ครั้ง

การทำบุญกับคนทั่วๆไป 100 ครั้ง  ไม่เท่ากับการทำบุญกับบิดามารดา  1 ครั้ง

การทำบุญกับผู้มีบุญคุณ 100 ครั้ง  ไม่เท่ากับการทำบุญกับพระสงฆ์ผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ 1 ครั้ง

การทำบุญกับพระสงฆ์ 100 ครั้ง  ไม่เท่ากับการทำสมาธิจนสามารถควบคุมอารมณ์ที่  วอกแวกได้เพียงแค่เสี่ยวนาที

บุญ คือ การระลึกการทำความดีที่ทำไปแล้วมีสุข เช่น การสร้างพระพุทธรูป บ่อบาดาล เมื่อระลึกถึงก็จะมีความสุข

 

 

บทความที่น่าสนใจ   ว่านสี่ทิศ คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ สวดเสริมสิริมงคลช่วยปกป้องคุ้มภัย

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *