ทําไมต้องกินอาหารเสริม ข้อดี-ข้อเสีย วิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างถูกต้อง

            ในอดีต คนเป็นโรคมีสาเหตุมาจากเชื้อโรคอันได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โรคติดต่อจากเชื้อโรคต่างๆ แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้ปัจจุบันการเจ็บป่วยอันเกิดขึ้นจากเชื้อโรคเหล่านี้ ไม่ได้จัดอยู่ในลำดับต้นๆของการเสียชีวิตอีกต่อไป แต่ในปัจจุบันนี้คนเรากำลังเผชิญอยู่กับโรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเป็นหลัก  ซึ่งไม่ได้เป็นโรคติดต่อหรือโรคจากเชื้อโรค เรียกว่าโรคภาวะเสื่อมของร่างกาย หรือกลุ่มโรค NCD ซึ่งย่อมาจาก non-communicable diseases โดยอันดันต้นๆของโรคNCDได้แก่ โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น หลายๆคนจึงหันมาใส่ใจสุขภาพ  ทำให้ อาหารเสริม เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น จึงกลายเป็นที่มาของคำตอบที่ว่า  ทําไมต้องกินอาหารเสริม

            โรค NCD ทำให้อาหารเสริมได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

          1)การบริโภคอาหารแล้วร่างกายไม่สามารถได้รับสารอาหารที่เพียงพอหรือเกินต่อความต้องการ ซึ่งอาจจะเกิดจากการบริโภคอาหารมีการปรุงแต่งมากเกิน จึงทำให้สารอาหารบางอย่างขาดหายไป หรือทำให้ร่างกายได้สารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินความต้องการของร่างกาย และเกิดการสะสมในร่างกายเช่น ไขัมันเป็นต้น

           2)พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมอาทิเช่น การเลียนแบบค่านิยม วัฒนธรรมการบริโภคชาวตะวันตกเช่น อาหารฟาสฟู๊ด เพราะขนาดรูปร่างคนยุโรป ซึ่งจำเป็นต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูง ร่างกายเมื่อมีการเผาผลาญอาหาร ก็จะสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายอันเนื่องมาจากอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งต่างกับคนแถบเอเชียที่มีรูปร่างเล็กแล้วยังอาศัยอยู่ในดินแดนที่มีอากาศร้อน

            3)รูปแบบวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญ ผู้คนที่ต้องปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมเช่น การแข่งขัน การดิ้นรนต่อสู่กันทำมาหากัน ทำให้การบริโภคอาหารไม่เหมาะสมเช่น มื้อเช้าไม่กิน แต่กลับกินหนักในมื้อเย็น

             4)นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ปรุงแต่งอาหารเอง ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน  อันได้แก่แหล่งเพาะปลูกที่ปนเปื้อนสารเคมี วิธีการเพาะปลูกหรือการเลี่้ยงสัตว์ต่างๆ เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้น จึงทำให้เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆจำเป็นต้องเร่งการผลิต จึงใช้สารกระตุ้นต่างๆเช่น สารเร่งการเติบโต หมูใส่สารเร่งเนื้อแดง  ปลูกผักใช้สารเคมีและฮอร์โมน   ผัก ผลไม้ตกแต่งพันธุกรรม เพื่อให้ได้ผลผลิตมากๆหรือทนทานต่อภัยธรรมชาติ แมลงศัตรูพืชต่างๆ

             เมื่ออัตราการเกิดโรค ์NCD สูงขึ้น จึงทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเข้ามามีบทบาทกับผู้คนที่ใส่ใจด้านสุขภาพ แต่ไม่สามารถดูแลตนเองแบบธรรมชาติได้ จึงทำให้อาหารเสริมต่างๆถูกเข้ามาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้น

ทําไมต้องกินอาหารเสริม

ทําไมต้องกินอาหารเสริม

อาหารเสริม คืออะไร

        อาหารเสริม คือ สารอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งสามารถรับประทานเพิ่มเติมจากการกินอาหารมื้อปกติ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ โดยการบริโภคอาหารเสริมที่ถูกต้องจะไม่ก่อให้เกิดโทษต่างๆต่อร่างกาย  หรืออาจจะเป็นสารอาหารทดแทนอาหารมื้อปกติ หรือเพื่อการชดเชยสารอาหารให้แก่ร่างกายที่ไม่ได้อยู่ในภาวะปกติ ซึ่งสามารถผลิตสารอาหารบางอย่างได้ เช่น ป่วยเป็นไข้ ภาวะพิการมาแต่กำเนิดหรือความบกพร่องของระบบอวัยวะในร่างกายบางอย่าง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับจากการกินสารอาหารเสริม เพื่อช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ์สูงสุด

ทําไมต้องกินอาหารเสริม (ข้อดี-ข้อเสียของ อาหารเสริม)

        อาหารเสริมนับได้ว่าเป็นธุรกิจหนึ่งในเมกะเทรนด์  เพราะผู้คนมีอายุยืนมากขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทางการแพทย์  จึงทำให้หลายๆประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารเสริม จึงถือได้ว่าเป็นแนวโน้มหนึ่งที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น

       ซึ่งเรามักเห็นได้จากข่าว การโฆษณาในทีวี หรือแม้แต่งานออกบู๊ทสินค้า มีความถึ่การโฆษณาอาหารเสริมมากยิ่งขึ้นทุกวัน ดังนั้นทำให้การแข่งขันในธุรกิจนี้เริ่มรุนแรงมากยิ่งขึ้น นักธุรกิจแต่ละค่ายจึงมักจะนำเสนอข้อดีผลิตภัณฑ์ของตนเอง จนทำให้ผู้บริโภคบางคนที่ไม่รู้โทษหรือคำเตือนบางอย่าง ดังนั้นก่อนที่จะบริโภคอาหารเสริม ควรศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน

ทําไมต้องกินอาหารเสริม

ข้อดีของ อาหารเสริม

 • สามารถทดแทนสารอาหาร ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

 • ทำให้เรามีสุขภาพดีได้ เมื่อเรามีสุขภาพดี การเกิดโรคเสื่อมต่างๆ ของเราก็จะเกิดขึ้นได้ช้าลง อายุยืนมากยิ่งขึ้น

 • สามารถช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการ ของกลุ่มอาการโรคบางอย่างได้ วิตามินบี 12 ช่วยบำรุงสมอง ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม

 • สามารถป้องกันการเกิดโรคบางอย่างให้เกิดขึ้นได้ช้าลง เช่น เลซิตินกับการลดไขมัน น้ำมันปลากับการเกิดเบาหวานเป็นต้น

 • มีผลดีต่อความสวยงามของร่างกาย ดีจากภายในสู่ภายนอก เช่น การกินวิตามิน ชี ช่วยลดการเกิดเม็ดสีของผิว ทำให้การเกิด กระ ฝ้า ได้ช้าลง ผิวหนังมีคอลลาเจน ผิวขาวกระจ่างสดใสมากยิ่งขึ้น

 • เนื่องจากอาหารเสริมกำลังอยู่ในเมกะเทรนด์ ผู้คนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น เป็นกระแสธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสให้เราสามารถทำการค้า การลงทุนธุรกิจกลุ่มอาหารเสิรมได้ ช่วยทำให้เรารวยได้เช่น การขายสินค้าสุขภาพออนไลน์ผ่านทาง Face Book

ข้อเสียของ อาหารเสริม

 • อาหารเสริมบางอย่างมีราคาค่อนข้างแพง แต่บางอย่างถ้าเราจำเป็นต้องกิน ก็ต้องยอมแลกเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่กับเราไปนานๆ

 • อาจมีผลกระทบต่อร่างกายส่วนอื่น ถ้าหากเราแพ้สารบางอย่างในอาหารเสริม ดังนั้นคนที่กินอาหารเสริม ต้องมีความรู้ จึงควรศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน

 • การได้รับสารอาหารบางอย่างที่มากเกินไป อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ อาจทำให้เกิดการสะสมและทำให้เกิดโรคบางอย่างตามมา

 • การกินอาหารเสริม เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง แต่ไปกระทบต่อการทำงานระบบอื่นๆ เช่นกินน้ำมันปลา เมื่อเกิดบาดแผลอาจทำให้เลือดหยุดได้ช้าลง เขาจึงไม่แนะนำให้ ผู้ใกล้คลอดบุตรบริโภคน้ำมันปลา แต่น้ำมันปลาส่งผลดีต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์มารดา ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนของคนตั้งครรภ์

           ถึงแม้อาหารเสริมจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่บ้าง หากเราอยากดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์สูงสุด ก็ต้องเลือกที่จะกินอาหารเสริม ด้วยความรู้  ศึกษาคุณสมบัติและข้อควรระวังต่างๆ ที่อาจจะเกิดผลกระทบข้างเคียง ควรได้รับการแนะนำจากแพทย์หรือจากผู้ที่รู้จริงในสินค้านั้นๆ และเมื่อรู้สึกว่าผิดปกติควรหยุดกินทันที

ทําไมต้องกินอาหารเสริมเพราะอยากสวย

ทําไมต้องกินอาหารเสริม ถึงเมื่อไหร่ควรเลือกที่จะทานอาหารเสริม

       ปัจจุบันอาหารเสริม ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของคนเราตั้งแต่ทารกยังไม่เกิด ขณะที่แม่ตั้งครรภ์ แม่ก็ต้องการให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเช่น การทานวิตามิน นม อาหารเสริมต่างๆ  ต่อมาในช่วงแรกเกิดเด็กก็มักจะได้รับอาหารเสริม เพราะแม่ไม่สามารถให้นมลูกได้เป็นเวลานานๆเหมือนในอดีต ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน จำเป็นต้องจ้างหรือให้คนอื่น เลี้ยงดูลูกแทนตนเองเช่น การฝากลูกให้ตา-ยายเลี้ยงดู อาหารเสริมก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

         หรือแม้แต่คนวัยทำงานเอง ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตนเอง อาหารที่รับประทานก็เป็นอาหารจานด่วน จึงทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ นอนน้อยเวลาหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ดังนั้นอาหารเสริมจึงจำเป็นเช่นกัน

          และเมื่อมีอายุมากขึ้น เข้าสู่ภาวะถดถอยของร่างกาย ร่างกายผลิตสารอาหารบางอย่างได้ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องได้รับอาหารเสริมเช่นเดียวกัน ทำให้อาหารเสริมจึงจำเป็นทุกช่วงอายุของคน

     เมื่อไหร่จะซื้ออาหารเสริมกินดี

 • เมื่อมีความจำเป็น เพราะร่างกายขาดสารอาหารบางอย่าง

 • เมื่อร่างกายไม่สามารถ สร้างสารอาหารเองได้อย่างเพียงพอ เช่นอยู่ในภาวะป่วยเป็นโรค แก่ชรา

 • เมื่อเราต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์สูงสุด การบริโภคอาหารมื้อปกติแล้วทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน หรือการรับประทานเพื่อให้ได้สารอาหารบางอย่างครบถ้วนแต่ อาจทำให้เราได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินต่อความจำเป็นของร่างกาย เช่นกินเนื้อหมูให้ได้โปรตีนที่เพียงพอ แต่เราจะได้รับไขมันที่มากจนเกินความจำเป็น เกิดการสะสมไขมันในเส้นเลือดทำให้เกิดโรค เกิดภาวะเสื่อมของร่างกายเช่น ความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดในสมองตีบ

 • เมื่อเราไม่มีเวลาดูแลร่างกาย ขาดการออกกำลังกายในการขจัดไขมัน การรับประทานอาหารเสริมบางอย่างสามารถช่วยได้ เช่นการใช้สารสกัดจากชาเขียว เพื่อเผาพลาญไขมันในร่างกาย การกินโปรตีนเสริมเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ เป็นการเพิ่มสัดส่วนการเผาผลาญสารอาหารได้สูงขึ้น การกินไขมันดี เพื่อไปขจัดไขมันชนิดอิ่มตัวหรือไขมันเลว

 • สามารถซื้อทานได้ “ทุกช่วงเวลาที่มีเงินซื้อ” เงินไม่สามารถสร้างสุขภาพดีได้ แต่การจะมีสุขภาพดีได้ ต้องใช้เงินซื้อ การกินอาหารเสริมต้องมีเงิน

เราควรทำอย่างไรบ้าง ถ้าจะต้องเลือกซื้ออาหารเสริมมารับประทาน การกินอาหารเสริมที่ถูกต้อง

           การเลือกทานอาหารเสริม ต้องมีความรู้ ต้องรู้ว่าร่างกายของเราขาดสารอาหารประเภทใดแล้วต้องอาหารเสริมชนิดใด รวมทั้งต้องศึกษาแหล่งที่มา วัตถุดิบ และกรรมวิธีการผลิต การสกัดที่ถูกต้อง รวมทั้งการศึกษาถึงความจำเป็นว่า ร่างกายสมควรต้องการได้รับเพิ่มจากอาหารเสริมหรือไม่

         การเลือกซื้ออาหารเสริมมารับประทาน ต้องใช้สติและความรู้ก่อนซื้อมากกว่า จะอาศัยเพียงแค่ความรู้สึกหรือเพียงแค่การใช้เงินซื้อเท่านั้น เพราะอาหารเสริมมีทั้งข้อดี แต่ก็อาจจะเป็นโทษได้เช่นกัน

      เมื่อทานอาหารเสริมแต่ไม่มีประโยชน์ ก็จะทำให้เราเสียเงินฟรีๆ และอาจจะได้ของแถม คือเป็นโรค  อันเนื่องมาจากผลกระทบข้างเคียงของอาหารเสริม  เพราะธาตุหรือฮอร์โมนในร่างกายของคนเรามีไม่เท่ากัน แล้วถ้าจะซื้ออาหารเสริมมารับประทานควรทำอย่างไร

 • ต้องรู้ว่าเรามีวัตถุประสงค์ กินอาหารเสริมเพื่ออะไร

 • ศึกษาข้อมูลในอาหารเสริมตัวนั้นอย่างละเอียด ต้องทราบข้อมูลเชิงลึก ถึงที่มาของส่วนประกอบต่างๆ ข้อดี ข้อเสียหรือผลกระทบข้างเคียง

 • เป็นไปได้ควรปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญในอาหารเสริมด้านนั้นๆ

 • เปรียบเทียบยี่ห้อ เพราะอาหารเสริมมีมากมายหลากหลายยี่ห้อ แถมยังมีราคาต่างกัน เพราะต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบด้านราคา ปริมาณสารอาหารที่จะได้รับ แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ กรรมวิธีการผลิต เทคโนโลยี สถานที่ตั้งของโรงงาน การได้รับการขึ้นทะเบียนอนุญาต การได้รับการรับรองจากสถาบันทางการแพทย์หรือสมาคม ที่น่าเชื่อถือให้การรับรอง

 • มีผลงานด้าน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รองรับ

 • อ่านข้อควรระวัง ก่อนรับประทานและปฏิบัติตามรายละเอียดบนฉลากอย่างเคร่งครัด เพราะหากกินอาหารเสริมมากเกินไป หรือน้อยเกิน นอกจากไม่มีประโยชน์ต่อรางกายแล้วจะเป็นโทษต่อร่างกายมากกว่า

 • เฝ้าระวัง ดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เพราะคนเรามีระบบไกลการทำงาน ของร่างกายที่แตกต่างกันออกไป คนบางคนอาจไม่มีผลกระทบข้างเคียง แต่บางคนอาจจะมีผลกระทบก็เป็นได้

ทําไมต้องกินอาหารเสริมในเมื่อร่างกายแข็งแรง

บทส่งท้าย อาหารเสริมจำเป็นหรือไม่ ทําไมต้องกินอาหารเสริม  ?

            อาหารเสริมไม่จำเป็น ต้องซื้อมารับประทานก็ได้ ถ้าเราสามารถบริโภคอาหารประจำวัน แล้วได้รับสารอาหารครบถ้วน การบริโภคอาหารให้ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินและเกลือแร่ นอกจากนี้ยังรวมถึงน้ำดื่มและอากาศหายใจที่บริสุทธิ์ รู้จักการดูแลสุขภาพ หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ อย่าใช้ร่างกายแบบหักโหมมากจนเกินไป ร่างกายก็จะไม่เสื่อมสภาพก่อนถึงวัยอันควรแน่นอน

          เมื่อร่างกายได้รับการดูแล ระบบอวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าร่างกายจะได้รับบาดเจ็บบ้าง มันก็สามารถรักษาตัวของมันเองได้ การมีสุขภาพดี เมื่อเจ็บป่วยร่างกายจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น สามารถยับยั้งการเกิดโรคเสื่อมต่างๆได้ช้าลง

        แต่ถ้าเราไม่สามารถทำได้อย่างข้างต้น จึงสามารถตอบคำถาม ทําไมต้องกินอาหารเสริม   “อาหารเสริม” ก็ถือว่าจำเป็นและสามารถทำให้เรามีสุขภาพดี สมบูรณ์สูงสุดได้

หมายเหตุ: ขอขอบคุณภาพดีๆ จากเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

บทความที่น่าสนใจ เคล็ดไม่ลับการมีสุขภาพดี

You may also like...

1 Response

 1. เมษายน 18, 2020

  viagra online

  WALCOME

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *