บ้านประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน Save เงิน เพิ่มรายได้

             บ้านนับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่เราทุกคนต้องมี ไว้ สำหรับเป็นที่พักผ่อน เป็นที่สร้างความปลอดภัย เป็นที่สำหรับสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว บ้านนับว่าเป็นสถานที่เกิดกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงาน  การมี บ้านประหยัดพลังงาน นอกจากสามารถลดค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นต้องจ่ายทุกเดือนให้น้อยลงแล้ว บ้านประหยัดพลังงานที่ใช้พลังงานทดแทนบางอย่างยังสามารถช่วยชาติ ช่วยโลก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกวิธีหนึ่ง ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้  ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่าไฟฟ้าคือได้ว่าเป็นรายจ่ายแบบ Pay Active ซึ่งหมายความว่า ใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อย ไม่ใช้เลยไม่ต้องจ่าย

บ้านประหยัดพลังงาน

บ้านประหยัดพลังงาน

   การประหยัดพลังงานในบ้านต้องไม่ทำให้ชีวิตได้รับผลกระทบและมีความเดือดร้อนในชีวิตเช่น ไม่ใช่การยกเลิกใช้น้ำ ไฟฟ้า แก๊สหรือยกเลิกกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำในชีวิตประจำวัน เพียงแต่เป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ  ที่มีประสิทธิภาพ และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีเทคนิคต่างๆ ที่สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานได้

     บ้านประหยัดพลังงาน คือ บ้านที่ลดการใช้พลังงานโดยวัดจาก ค่าพลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือหน่วยกิจกรรมของคนภายในบ้าน เป็นบ้านที่มีการใช้พลังงานน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง intensity สูงขึ้น มีทฤษฎีที่สร้างความคุ้มค่ามากขึ้นคือ การได้ปริมาณผลผลิตมากขึ้นแต่ใช้ปริมาณพลังงานเท่าเดิม หรือ การได้รับผลผลิตเท่าเดิมแต่ใช้จำนวนพลังงานที่ลดลง บ้านประหยัดพลังงานอาจจะกลายเป็นบ้านที่เป็นศูนย์ในการผลิตพลังให้กับคนอื่น และที่สำคัญ บ้านประหยัดพลังงาน นอกจากจะไม่เป็นตัวการทำลายสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นบ้านที่ช่วยบำบัดสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้อีกด้วย เทคนิควิธีที่ทำให้บ้านประหยัดพลังงานมีดังนี้

    1 ติดตั้ง Solar Roof หรือโซล่าเซลล์บนหลังคา เพื่อนำพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ มาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน นอกจากไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถขายไฟฟ้าเหลือใช้ ให้กับการไฟฟ้าได้ เป็นวิธีการสร้างรายได้อีกวิธีหนึ่ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โซล่ารูฟ ยังมีประโยชน์ทางอ้อม ช่วยป้องกันหลังคาลดความร้อนเข้าไปยังตัวบ้านได้อีกวิธีหนึ่ง

การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงบ้านประหยัดพลังงาน

     2 การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ประหยัดพลังงาน ปัจจุบันเราสามารถเลือกใช้สินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ประหยัดพลังงานได้ง่าย โดยการมองฉลากที่ติดกับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรมอนุรักษ์พลังงานที่เรียกว่า ฉลากเบอร์ 5 หรือฉลากประหยัดพลังงาน ฉลากประหยัดพลังงานคือ ฉลากที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ แล้วผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานของกรมอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร้อย และอนุญาติให้เจ้าของสินค้าสามารถติดฉลากประหยัดไฟได้ เช่น ใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟฟ้าปกติ โดยจะให้แสงสว่างมากกว่ากินไฟน้อยกว่า

บ้านประหยัดพลังงาน

    3 เทคนิคการใช้แสงจากธรรมชาติ ในช่วงกลางวันแทนการเปิดไฟ การติดหลังคาสกายไลท์ (Sky Light) หรือซันรูฟ (Sun Roof) แผ่นหลังคาทึบแสง หรืออาจจะเป็นการสร้างผนังกระจกสำหรับห้องห้องทำงาน ห้องอ่านหนังสือ ห้องนั่งเล่นหรือห้องดูทีวี การเปิดรับแสงจากภายนอก ถึงมีถึงมีข้อเสียบ้าง แต่ก็สามารถใช้เทคนิคอย่างอื่นช่วยขจัดปัญหาได้เช่น การติดฟิล์มกัน UV จากแสงแดน เพื่อสะท้อนความร้อน หรืออาจจะใช้วิธีการต่อหลังคากันสาดให้ยาวขึ้น รวมทั้งการปลูกต้นไม้ไว้ใกล้ๆ เพื่อกันแสงแดดจากดวงอาทิตย์โดยตรง

บ้านประหยัดพลังงาน

    4 การออกแบบและตกแต่งภายในบ้าน ควรใช้สีภายในบ้านที่ให้ความสว่าง สามารถลดจำนวนหลอดไฟหรือลดจำนวนวัตต์ของการกินกระแสไฟฟ้าของหลอดไฟได้อีกวิธีหนึ่ง  นอกจากนี้แล้วยังมีวิธีการติดตั้งให้ทิศทางการส่องสว่างของแสงไฟที่ถูกต้อง จะช่วยเพิ่มปริมาณแสงไฟได้เช่น การลดระยะความสูงของหลอดไฟลงมาให้ใกล้กับพื้นมากขึ้น การใส่โคมไฟสะท้อนแสง

 บ้านประหยัดพลังงาน

    5 การสร้างสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ร่มรื่น ด้วยการปลูกต้นไม้ช่วยบังแสงแดดให้กับตัวบ้าน  เป็นวิธีลดการสะสมความร้อนภายในบ้าน นอกจากนี้แล้วต้นไม้ยังช่วยฟอกอากาศบริเวณบ้านให้บริสุทธิ์ได้มากขึ้น

บ้านประหยัดพลังงาน

    6 การเลือกอุปกรณ์ ในการสร้างบ้านเช่น อิฐ หลังคา วัตถุดิบสำหรับการสร้างบ้านที่ช่วยลดการใช้พลังงาน ปัจจุบันวัตถุดิบต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น นอกจากสร้างความแข็งแรงให้กับตัวบ้านแล้ว อุปกรณ์สร้างบ้านหลายอย่าง ยังสามารถสร้างประโยชน์อย่างอื่นได้เช่น ทนความร้อน และทนเสียงรบกวนต่างๆ ได้อีกด้วย

 บ้านประหยัดพลังงาน

    7 สร้างด้วยแบบบ้านที่ประหยัดพลังงาน การออกแบบบ้านที่ทำให้ระบบการหมุนเวียนของอากาศภายในตัวบ้าน ถ่ายเทความร้อนและอากาศที่เข้า – ออกในตัวบ้านได้เป็นอย่างดี  สามารถช่วยป้องกันการสะสมความร้อนเช่น เทคนิคการเปิดช่องระบายอากาศใต้หลังคา การสร้างบ้านที่ไม่ขวางทิศทางของลม การใช้ฉนวนกันความร้อนบนหลังคา การใช้ฉนวนทนความร้อนผนังบ้านด้วยการทาสีป้องกันแสงแดดและ UV เป็นต้น

บ้านประหยัดพลังงาน

    8 เลือกใช้อุปกรณ์ และพลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานมีราคาสูง การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาแปลงเป็นพลังงานที่เราจำเป็นต้องใช้งาน พลังงานทดแทนบางอย่างสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่น สร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการถนอมอาหาร การสร้างตู้น้ำพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์โดยมีแผงรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วกระจายความร้อนให้กับน้ำ กลายเป็นน้ำร้อนในการทำอาหาร ชงกาแฟ  การใช้เตาถ่านความร้อนประสิทธิภาพสูง

    ใช้เตาปิ้ง อบ ย่าง โดยให้ความร้อนจากถ่านด้านข้างทั้งสองด้าน แล้วให้ความร้อนแผ่ไปยังบริเวณอื่น คล้ายๆตู้อบให้ความร้อน โดยไม่ทำให้น้ำมันจากเนื้อสัตว์ต่างๆ ไหลไปโดนถ่านโดยตรง นอกจากประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยให้เราสุขภาพดี เพราะการที่ น้ำมันของเนื้อสัตว์ ไปโดนถ่านทำให้เกิดการลุกไหม้ อาจทำให้เนื้อที่เรากินกลายเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้

  การทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ทดแทนการซื้อก๊าซหุงต้ม เป็นวิธีการลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลลงได้

เทคนิคการรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านประหยัดพลังงาน

    9 เทคนิคการรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เหลือจำนวนเท่าที่จำเป็นและเหมาะสำหรับจำนวนคนภายในบ้านเช่น การสร้างห้องนั่งดูทีวีเพียง 1 ห้อง บ้านก็จะมีทีวี ตู้เย็นเพียงแค่ 1 เครื่อง โดยไม่จำเป็นให้ทุกห้องนอนต้องมีทีวี นอกจากประหยัดแล้วยังสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

    10 ในด้านการสร้างจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมให้คนในบ้าน รู้จักกับการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประโยชน์มากที่สุด วิธีการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมความคิด ระดมวิธีใช้พลังงานแบบพอเพียง กิจกรรมช่วยกันประหยัดพลังงาน เพื่อกระตุ้นให้คนภายในบ้าน นอกจากประหยัดแล้วยังสามารถ สร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้อีกวิธีหนึ่งเช่น กิจกรรมระดมสมองคิดว่า จะทำอย่างไร ถึงจะประหยัดพลังงาน  ใช้ตู้เย็นอย่างไรถึงจะกินไฟน้อยสุด การที่เราจะต้มไข่ก็ควรเอาไข่ออกจากตู้เย็นก่อนต้ม หากจะการรีดผ้าแบบพอเพียง ก็เริ่มจาการเก็บผ้าให้เรียบร้อยก่อนรีด เพราะใช้เวลาในการรีดน้อยลง

    การพอเพียงให้เริ่มที่ตัวเรา เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างให้คนภายในบ้าน มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป นอกจากคนภายในบ้านจะได้ประโยชน์ เป็นบ้านที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน สามารถลดการใช้พลังงาน ลดรายจ่าย เป็นบ้านที่มีความมั่นคงทางด้านพลังงาน ยังสามารถช่วยชาติ ประหยัดพลังงานประหยัดงบประมาณ เพื่อสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าแห่งใหม่ การเป็นตัวอย่างบ้านพอเพียง ยังสามารถขยายเทคนิค บ้านประหยัดพลังงาน ไปยังบ้านอื่นๆ หน่วยงานสถานที่ทำงานต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน

บทความน่าสนใจ อสังหาริมทรัพย์ รวยได้ สร้างรายได้ไม่รู้จบ

คลิป ข้อคิดก่อนซื้อรถ https://www.youtube.com/watch?v=cmd5MKP3KM8&t=122s

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *