ประสบความสำเร็จ เคล็ดลับวิธีคิดของมหาเศรษฐี กลายเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิต

 นิยามคำว่า ประสบความสำเร็จ

ประสบความสำเร็จ

ประสบความสำเร็จ

            นโปเลียน ฮิลล์ เจ้าของหนังสือThink & Grow Rich ได้กล่าวไว้ว่า ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่พบกับความสำเร็จในชีวิต ซึ่งผลจากการศึกษาของเขา ที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์ผู้ ประสบความสำเร็จ ทางด้านการเงินและ ประสบความสำเร็จด้านอื่นๆอีกมากมาย ทำให้เขาค้นพบว่า ต้นเหตุแท้จริงของความสำเร็จและความล้มเหลวนั้น ล้วนเกิดขึ้นมาจากความคิดทั้งสิ้น ซึ่งความคิดคือ ผู้กำหนดโชคชะตาและเป็นเข็มทิศชี้นำหนทางไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตได้ คนที่มีเป้าหมายและมีแผนที่ชีวิตอย่างชัดเจนย่อมประสบความสำเร็จในชีวิต ตรงกันข้ามคนที่ไร้ซึ่งความชัดเจนทางความคิด ไม่กล้าตัดสินใจที่จะวางแผนอนาคตอะไร ก็จะกลายเป็นคนที่พ่ายแพ้และล้มเหลวในชีวิต การดำรงชีวิตก็จะไร้ซึ่งความสุข  

             ผลลัพธ์ของการสำรวจของ นโปเลียน ฮิลล์ ท่านจึงได้สรุปแนวความคิดและทรรศนคติของผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จไว้ถึง 30 ประการ ซึ่งกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนเราไม่ ประสบความสำเร็จ ซึ่งตรงกันข้ามกับการเป็นผู้ชนะและประสบความสำเร็จในชีวิต 

 เคล็ดลับ 30 ประการ วิธีคิดของมหาเศรษฐี ที่กลายเป็นคน ประสบความสำเร็จ ในชีวิตมีดังนี้

 1. สร้างพันธุกรรมที่ดี บางคนเกิดมาพร้อมกับพลังสมองที่มีขีดจำกัด แต่สมองและความคิดสามารถพัฒนาได้ สมองจะมีพัฒนาการดีขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้ คนสมองดีไม่ใช่คนที่พรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเท่านั้น แต่สมองดีอยู่ที่การปรับปรุงและการฝึกฝนอยู่เสมอ  คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากทดลองเพิ่มทักษะจากการทำซ้ำบ่อยๆ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างพลังแห่งความเชื่อมั่นในตนเอง สร้างความเพียรด้วยการทำที่ละขั้นเท่าที่กำลังที่มี เพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

 2. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน วิธิตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ด้วยวิธีคิดแบบ SMART คือมีลักษณะเจาะจง ชี้วัดได้ มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้สำเร็จ เป้าหมายต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วต้องตั้งกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อประเมินผลและสามารถเปลี่ยนวิธีใหม่ๆเพื่อไปหาเป้าหมายได้ นอกจากนี้การตั้งเป้าหมายให้ดี ควรคิดให้ใหญ่ เพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ จะช่วยสร้างแรงจูงใจ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ และขณะที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต การจินตนาการภาพผลลัพธ์แห่งเป้าหมาย จะช่วยพลักดันพลังใจ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

 3. มีความทะเยอทะยาน จะช่วยสร้างความมั่นใจและความกล้าหาญ เป็นพลังอันเกิดจากการป้อนสิ่งดีเข้าสู่จิตใต้สำนึกด้วยความคิดและประสบการณ์ชีวิต การสะสมความคิดเชิงสร้างสรรค์ แล้วใช้ความต้องการเป็นแรงกระตุ้นต่อมความอยาก ให้กลายเป็นแรงแห่งความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรค เมื่อชีวิตต้องพบกับความล้มเหลว คนที่มีความทะเยอทะยานจะสามารถลุกขึ้นได้ ไม่ท้อท้อสิ้นหวัง มักจะไม่จมอยู่กับตัวปัญหา แต่จะอาศัยความเพียรพยายามเพื่อจะค้นหาวิธีแก้ไข  และก้าวไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ

 4. ศึกษาเรื่องที่เราจะลงทุนให้ครบทุกด้าน การลงทุนและความเสี่ยงเป็นของคู่กัน การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน้อยย่อมมีความเสี่ยงต่ำ ตรงกันข้ามโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูง ย่อมมีความเสี่ยงสูง คนที่ประสบความสำเร็จจะไม่ลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนต่ำ เพราะพวกเขามองว่าเป็นการเสียเวลาและเสียโอกาส ที่จะสร้างสินทรัพย์ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด พวกเขารู้ดีว่าคนที่ ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นลงทุนให้เร็วและก่อนที่จะลงทุน พวกเขาต้องมั่นใจว่าคุ้มค่า ดังนั้นสิ่งที่ช่วยพวกเขาได้คือ การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ให้ครบทุกๆด้าน เพื่อช่วยสร้างความเชื่มมั่น ได้ว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและลดความเสี่ยงในการลงทุนได้

 5. มีวินัย  การมีวินัยในตัวเองจะช่วยฝึกความอดทน ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ใดง่ายๆ การฝึกวินัยคือการลงมือทำซ้ำๆอย่างเป็นประจำทุกวัน ไม่พลัดวันประกันพรุ่ง เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ ไม่ลังเลที่จะลงมือทำ เชื่ออย่างหมดใจว่าวิธีและสิ่งที่กำลังทำอยู่ จะสามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตได้ วินัยทำให้เป็นคนนิสัยที่ดี  มีแผนงาน มีกลยุทธ์ มีระเบียบ ทำแบบซ้ำๆ จะช่วยสร้างทักษะและเกิดความชำนาญ มีความเป็นมืออาชีพในสิ่งที่ทำ

 6. สร้างสุขภาพดีได้ทุกวัน  คนที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ จิตใจกับร่างกายจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ความคิดดีคิดเชิงบวกช่วยทำให้สุขภาพร่างกายดี ช่วยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานสัมพันธ์กัน การผลิตฮอร์โมนต่างๆ ถูกหลั่งออกมาอย่างเหมาะสม   วิธีการดูแลสุขภาพ  1) การดููแลสุขภาพจิตใจด้วยวิธีคิดบวกเชิงสร้างสรรค์จะเป็นตัวกระตุ้นสมองให้มีการตื่นตัวและหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข 2) การดูแลสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสำคัญมาก การดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์สูงสุด ทั้งด้านอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อนอย่างเพียงพอและการได้รับอากาศที่ดีทุกๆวัน

 7. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ นั้นถึงจะเป็นเรื่องยาก แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ได้ และเริ่มต้นง่ายๆคือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง จิตใต้สำนึกไม่สามารถเลือกที่จะรับข้อมูลเพียงด้านใดด้านหนึ่งได้ ดังนั้นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีคือ ควรนำเอาตัวออกห่างสิ่งที่มีผลทำให้เรามีความคิดด้านลบไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ญาติ แล้วให้เลือกสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก

 8. ทำทันที่  ตอบโต้ทันที อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะไม่รู้ว่าเราเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้ได้นานเพียงใด อย่ารอเพราะเวลาไม่เคยรอใคร รู้จักการบริหารเวลาให้เหมาะสม ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่ามากที่สุด การบริหารเวลาให้เกิดความสมดุล เพื่อความสุขกับการใช้ชีวิต Work Life Balance: 8:8:8 คือ 8 ชั่วโมงแรกคือ การผักผ่อนให้เพียงพอเพราะจะช่วยฟื้นฟูร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ และกลับมาทำได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ 8 ชั่วโมงสำหรับการทุ่มเทตั้งใจกับการทำงาน และ8 ชั่วโมงสุดท้ายสำหรับการออกกำลังกาย การให้เวลากับคนรัก พ่อแม่ ลูกและการทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว

 9. มีความมุ่งมั่น แนวโน้มความท้อแท้เป็นสัญญาณแรกของความพ่ายแพ้ และไร้พลังที่จะเอาชัยชนะ  วิธีคิดคือ การแทนที่ความท้อแท้ด้วยความมุ่งมั่น จะกลายเป็นพลังจากใจแล้วพลักดันความเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง คนที่มุ่งมั่นและมีความเพียรพยายาม  แม้ว่าจะพบกับความล้มเหลว แต่มักจะได้เรียนรู้โอกาสจากความล้มเหลว 

 10. สร้างบุคลิกภาพดี  การติดต่อธุรกิจการค้าสิ่งแรกที่คนอื่นประเมินได้คือ บุคลิกของตัวเรา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพดี ทั้งกายและใจ ย่อมสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองได้ เทคนิคการมีบุคลิกภาพดี ด้วยวิธีการเดิน การนั่งต้องเท่ห์สง่า ยืดไหล่ตรง การแสดงออกทางความคิดและการพูดจาดี น่าเชื่อถือ มีความรู้จริงในเรื่องที่พูด  คนที่มีบุคลิกภาพดีสามารถโอกาสให้กับตนเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ Connection อันดีกับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

 11. สามารถควบคุมอารมณ์ได้ อารมณ์เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรคำนึงถึง การตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ตรงกันข้ามคนที่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจผลลัพธ์มันคือ ความพ่ายแพ้ ล้มเหลว อารมณ์จะถูกสื่อออกไปกับกับกริยาท่าทาง สามารถทำให้คนที่เจรจาด้วย มองเห็นถึงความจริงใจได้เช่น หากจะพูดคำว่าขอบคุณ ต้องแสดงออกทางสีหน้าแววตาที่จริงใจกับคำพูดนั้นด้วย การฝึกสมาธิบ่อยๆ เป็นวิธีช่วยให้มีสติสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ในขณะที่กำลังเผชิญกับสิ่งเลวร้ายหรือเหตุการณ์ที่เราไม่ยินดีด้วย

 12. สร้างแรงปรารถนาแทนการ “เสี่ยงโชค” แรงปรารถนาคือพลังที่สามารถโน้มน้าวตนเอง ให้กล้าลงมือทำ ให้ได้รับผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ  คนที่มีแรงปรารถนาจะแสดงออกด้วยแววตาที่มุ่งมั่น  การสร้างแรงปรารถนาคือวิธีสร้างแรงบัลดาลใจ ให้ตนเองคิดได้เสมอว่า กำลังเล่นเกมส์ที่เดิมพันด้วยเป้าหมายเดิม แต่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีในการเล่นได้ ตรงกันข้ามกับการเสี่ยงโชคจะท้อแท้เมื่อผิดหวัง และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ยกตัวอย่างเช่น คนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในหุ้นแล้วมักจะล้มเหลว เพราะเมื่อราคาของหุ้นขยับ มักจะเปลี่ยนเป้าหมาย แทนที่จะลงทุน จึงกลายเป็นการเสี่ยงโชคแบบเก็งกำไร ซื้อมา-ขายไป

 13. กล้าตัดสินใจ คนโดยทั่วไปมักจะไม่กล้าตัดสินใจ เพราะกลัวสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายหลังจากการตัดสินใจ กลัวว่าว่าจะไม่ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ความร้ายแรงของการไม่กล้าตัดสินใจคือ ความพ่ายแพ้ ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะไม่ได้รับชัยชนะ แต่ความผิดพลาดไม่ได้บ่งบอกว่า เราจะกลายเป็นคนที่ล้มเหลว ซึ่งความสำเร็จของการตัดสินใจคือ โอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โอกาสแห่งความสำเร็จกำลังเกิดขึ้น ช่วยให้เราสามารถทำสิ่งเคยผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

 14. ขจัดความกลัว ความกลัวเป็นสิ่งที่ขัดขวางการ ประสบความสำเร็จ ในชีวิต ความกลัวเป็นสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจ คนที่กลัวคือการยอมรับสภาพ  เพราะทุกสิ่งในโลกย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ มีทักษะความสามารถให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจและสามารถขจัดความกลัวได้ อย่ากลัวที่จะถูกตำหนิติเตียนเพราะคนที่ไม่ผิดพลาดเลยคือ คนที่ไม่เคยลงมือทำอะไร อย่ากลัวการเจ็บป่วย อย่ากลัวการสูญเสียของรัก อย่ากลัวความแก่ชรา อย่ากลัวตายเพราะทุกสิ่งในโลกเกิดมาแล้วย่อมดับไป แต่ให้คิดว่า จะรับมืออย่างไรถ้าในอนาคตมันเกิดขึ้นจริงอย่างนั้น จงเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจ เตรียมเงินให้มีปริมาณที่เพียงพอเมื่อเวลานั้นมาถึง

 15. เลือกคู่ครองที่ดี การได้คู่ครองที่ดี จะเป็นแรงส่งเสริมให้การทำสิ่งต่างๆนั้น ประสบความสำเร็จ ได้เร็วมากขึ้น ความสัมพันธ์ที่ดีของคู่สมรส จะทำให้คนเราแสดงความประพฤติออกมาด้วยความรัก เหมือนมีพลังเพิ่มขึ้น มีความละเอียดรอบครอบในการทำสิ่งต่างๆไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

 16. มองข้ามรายละเอียดบางอย่าง คนที่มีความละเอียดเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งการที่มองรายละเอียดมากจนเกินไป ใส่ใจกับจุดเล็กน้อย มากจนเกินไปจะทำให้เราตัดสินใจได้ช้า จนบางครั้งทำให้เราพลาดเรื่องสำคัญไป ให้มองที่เป้าหมายเป็นหลัก เรื่องบางเรื่องที่มีผลกระทบ แต่น้อยมากก็ให้ตัดมันออกไปซะ

 17. นำตัวเองไปอยู่กับเพื่อนที่ประสบความสำเร็จที่ดี คล็ดลับการย่นระยะเวลาในการสร้างความสำเร็จในชีวิตที่ดี เพราะคนที่ ประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้แสดงถึง การผ่านร้อนผ่านหนาว ประสบการณ์กับการต่อสู่กับปัญหาอุปสรรค การลองผิดลองถูกจนพบกับคำว่า ประสบความสำเร็จ เพื่อนที่ประสบความสำเร็จที่ดี เขามักจะแนะนำวิธี แนวคิด สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เราเพียงแค่คัดลอกแล้วทำซ้ำเหมือนกับสิ่งที่เพื่อนทำ แต่ทำให้ดีมากขึ้นกว่าสิ่งที่คนอื่นทำ

 18. ตัดสินด้วยเหตุผล วิธีในตัดสินใจที่ดีวิธีหนึ่งคือ ก่อนที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต้องอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อใช้เครื่องมือในการพิสูจน์ เปรียบเทียบกับหลักการ ทฤษฎี แล้วทำการเลือกสิ่งที่ดีที่สุด พยายามอย่าติดสินอะไรด้วยความอคติ เพราะจะทำให้ทางที่จะก้าวไปข้างหน้าอยู่บนความเชื่อที่ผิด อย่างมงาย เพราะความงมงายเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัว มันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความไม่กล้าเผชิญความจริง เหตุผลและความจริงเท่านั้นที่สามารถพิสูจน์ได้

 19. เลือกอาชีพที่สร้างชีวิต เราไม่สามารถเลือกงานที่ชอบได้ เพราะงานที่ชอบอาจจะไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้น คงได้ยินคำพูดจากการเรียนและการพร่ำสอนจากโรงเรียนว่า คนที่ทำงานอย่างจริงจัง ทุ่มเท ทำงานหนักแล้วจะ ประสบความสำเร็จ ใช่แล้วครับแต่ถูกเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะการทำงานหนักอย่างเดียวไม่ทำให้คุณสำเร็จและรวยได้   ควรเลือกอาชีพที่ถูกต้องสุจริต แต่สามารถสร้างเงินเป็นสิ่งตอบแทนและสามารถสร้างชีวิตได้  โดยไม่จำเป็นต้องทำงานเพื่อแลกกับเงินไปตลอดชีวิต ควรเรียนรู้วิธีใช้เงินทำงานหนักแทนตนเอง

 20. อยู่กับเป้าหมายชัดเจน  ความชัดเจนในความฝันและเป้าหมาย จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นและการโน้มน้าวตนเอง เพื่อต่อสู่กับสิ่งที่ต้องเผชิญและแก้ไขปัญหาเพื่อไปสู่ความสำเร็จ วิธีที่ทำให้ภาพของเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือ จินตนาการภาพผลลัพธ์แห่งเป้าหมายนั้น แล้วทำตัวเสมือนว่าเราเป็นคนประสบความสำเร็จแล้วจริงๆ เพื่อเป็นการตอกย้ำจิตใต้สำนึก

 21. ใช้จ่ายอย่างมีสติ  ความมั่งคั่งทางการเงินคือ การสร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจำนวนเงินที่มีค่ามากกว่าค่าใช้จ่าย แต่ก่อนที่เราจะมีความมั่งคั่งได้ ควรมีวิธีใช้จ่ายเงินอย่างมีสติ การแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เช่นกลุ่มเงินสำหรับค่าใช้จ่าย กลุ่มเงินออม กลุ่มเงินลงทุน การสร้างความมั่งคั่งควรลงทุนในทรัพย์สินให้เกิดผลตอบแทนก่อนที่จะใช้จ่าย

 22. มีความกระตือรือร้น ความกระตือรือร้นจะทำให้ตัวเราเองได้รับพลังสะท้อนกลับ จากการส่งพลังไปยังบุคคลรอบข้างให้กระตือรือร้น เป็นวิธีสร้างแรงดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้าไป ให้กับจิตใต้สำนึกได้เป็นอย่างดี ความกระตือรือร้นจะกลายเป็นแรงสนับสนุนในการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเพื่อก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

 23. เปิดใจ คนที่มีความเป็นตัวตนเองสูงมากจนเกินไปมักจะปิดกั้นตนเอง หยุดโอกาสที่จะเรียนรู้จากความคิดต่าง ดังนั้นคนเราต้องเปิดใจ การอยู่ในสังคม ย่อมต่างในเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การรับฟัง การแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ย่อมเป็นการเปิดมุมมองให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 24. ยับยั้งชั่งใจ การที่เราสามารถบังคับสภาวะจิตใจของตนเองได้ จะทำให้เรารู้จักคิดก่อนที่จะลงมือกระทำการสิ่งใดๆ เพื่อไม่เกิดสิ่งเลวร้ายอันเกิดจากผลของการกระทำของตนเองนั้นถือว่าเป็นความประเสริฐ เป็นคุณสมบัติของคนดีอย่างหนึ่ง การทำตามอารมณ์ชั่วขณะมักจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แย่ๆ จากการตัดสินใจ 

 25. ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี จะทำให้ประสบความสำเร็จ การทำงานเป็นทีมจะสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างมั่นคง เพราะการมีความคิดที่หลากหลายช่วยวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรอบด้าน  มีความละเอียดรอบครอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาและการต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าคิดคนเดียว

 26. สร้างพลังจากความพยายาม ความเพียรพยายาม เป็นการทำงานที่ละขั้นตอน ที่ละน้อยด้วยกำลังความสามารถอย่างเต็มที่ จะเกิดความมั่นคงและยั่งยืน ความพยายามจะเป็นพลังจากจากภายใต้จิตใจ ที่ไม่สูญสลายได้ง่าย ช่วยสร้างความมั่นใจและความกล้าในการเผชิญกับปัญหาต่อๆไปได้

 27. ซื่อสัตย์สุจริตวามชื่อสัตย์สุจริตคือ วิธีสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ให้อยู่กับตนเองได้อย่างยาวนาน ความชื่อสัตย์จะไม่มีใครสามารถมาสร้างแทนคุณได้ นอกจากตัวของคุณเองเป็นสร้างมัน  แต่โดยส่วนใหญ่คนเรามักจะมองคนอื่นมากกว่ามองตนเอง คนนั้น คนนี้ไม่ดีจนลืมมองตัวเอง  ความไม่ชื่อสัตย์มักเกิดจากความตั้งใจผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ จนเกิดเป็นความเคยชินเช่น การขับรถฝ่าไฟแดงครั้งแรกไม่เป็นไร แล้วมักจะเกิดครั้ง2-3 ตามมา

 28. ทำตัวติดดิน อ่อนน้อมถ่อมตน คนสำเร็จโดยทั่วไปมักจะทำตัวเองให้ง่ายๆ ทำให้คนอื่นๆเข้าหาได้ง่ายแล้ว จะเกิด Connection ได้เป็นอย่างดี เปิดโอกาสสร้างความสำเร็จใหม่ๆได้มากขึ้น เพราะยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายที่เรายังไม่มีความรู้

 29. ตัดสินใจบนข้อเท็จจริง ข้อมูลที่แท้จริงช่วยให้การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ จะเปิดโอกาสแห่งความสำเร็จ เพราะสามารถเลือกเส้นทางและวิธีการไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้

 30. สร้างความสำเร็จในการลงทุน การลงทุนกับตนเองคือวิธีการสร้างความประสบความสำเร็จ ในชีวิต อย่ารอ อย่าพลัดวันประกันพรุ่ง ที่จะทำให้ตนเองมีความรู้รอบด้าน โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเงิน  การลงทุนในความรู้เป็นการลงทุนมีต้นทุนต่ำที่สุดและให้ผลตอบแทนมากที่สุด เพราะมันจะคงอยู่และสามารถใช้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

            การขจัดสาเหตุแห่งความล้มเหลว ให้ออกจากแนวคิดการกระทำ ความเชื่อ ทัศนคติ แล้วสร้างแนวคิดและการกระทำที่เป็นด้านบวก เพื่อป้อนสิ่งดีให้กับจิตสำนึกได้รับรู้ เป็นการเพิ่มปริมาณแนวคิดด้านบวกให้มากกว่าด้านลบ จากการหัดตั้งคำถามให้กับตนเอง  ทำอย่างไรถึงจะรวยได้ ทำอย่างไรถึงมีคุณถาพชีวิตที่ดี ฯลฯ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงพลักดัน จากพลังในจิตใจให้เกิดขึ้นกับตนเอง แล้วพัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิต

บทความแนะนำ: กระบวนการสร้างชีวิต, อาณาจักรคนรวย, แนวคิดรวยๆ, ชีวิตแบบคนรวย

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *