ปลุกพลังในตัวเอง เพื่อสร้างกำลังใจให้กลายเป็นคนประสบความสำเร็จ

วิธีสร้างแรงกระตุ้นในตนเองเพื่อไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ

    ประสบความสำเร็จ เป็นเรื่องที่การเข้าถึงนั้นมันช่างยากเย็นหนัก คำว่าประสบความสำเร็จอาจจะมีหลากหลายความหมาย เพราะความสำคัญของมันคือการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหา ที่ขวางกั้นระหว่างการก้าวเดินไปสู่เส้นชัย  ปัญหาที่ยิ่งใหญ่บางครั้งมีพลังมากกว่าพลังกายพลังใจที่มีอยู่ ซึ่งทำให้เราไม่สามารถก้าวผ่านมันไปได้ บางครั้งดูเหมือนว่ายิ่งทุ่มเทแต่มันกลับล้มเหลว ท้อแท้ จนในที่สุดก็ล้มเลิกเป้าหมายนั้นไป ทั้งๆที่ หากสามารถยืนหยัดกับวิธีการดังกล่าวไปสักระยะหนึ่ง ก็จะทำให้ได้พบกับจุดมุ่งหมาย

ปลุกพลังในตัวเอง

ปลุกพลังในตัวเอง

    นั้นหมายถึงความอดทน ความแข็งแกร่งของหัวใจของนักสู้ที่ยังมีไม่มากพอ เมื่อเหนื่อยล้าท้อแท้เราจะ ปลุกพลังในตัวเอง เพื่อกระตุ้นตัวเองให้มีนิสัยของผู้ประสบความสำเร็จได้ ด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้

        1  ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย จนกว่าจะผ่านมันไปได้ การสร้างพลังใจให้ตนเองจะสัมฤทธิ์ผลก็ต่อเมื่อสามารถกระตุ้นตนเองและให้กำลังใจตนเองได้ ความสำเร็จถึงจะยากแต่มันก็ไม่ไกลเกินเกินเอื้อมถึง หากไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้อะไรจนกว่า จะลงมือทำทุกอย่างด้วยความสามารถอย่างสุดกำลัง  ให้คิดว่าทุกเรื่องที่ลงมือทำย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ อาจจะเล็กบ้างหรือยิ่งใหญ่  อยู่ที่ตัวเราเป็นผู้ให้น้ำหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาเหล่านั้น หากกำลังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคครั้งใหญ่ ควรให้ความสำคัญกับมันว่ามีขนาดเล็ก ยิ้มให้กับมัน  สะสมทัศนคติและความคิดดีดีด้วยการคิดบวกและการมองโลกในแง่ดี  มันอยู่ที่วิธีคิด เพียงแค่เปลี่ยนความท้อจากความพ่ายแพ้ ให้กลายเป็นความกล้าหาญและการสร้างแรงบันดาลใจ ลงมือทำจนกว่าจะได้รับชัยชนะ  เชื่อมั่นว่าคนอื่นทำได้คุณก็ทำได้

        2  รู้หน้าที่ รู้รับผิดและรับชอบไปพร้อมกัน การลงมือทำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน หากไม่รู้ว่าตนเองว่าต้องอะไร ก็จะไม่รู้ว่าเมื่อลงมือทำสิ่งนั้นๆไป จะสร้างคุณค่าได้เหมาะสมกับทักษะความสามารถหรือไม่ การทำงานหรือการทำธุรกิจต่างๆ ต้องรู้หน้าที่ที่ทำให้ถ่องแท้ ต้องรู้ลึกรู้จริง แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง  ปกติคนรวยไม่ได้ลงมือทำทุกๆเรื่องแต่ก็เป็นผู้ประสบความสำเร็จได้ เพราะคนที่ทำทุกๆเรื่องแต่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง สุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ล้มเหลว เนื่องจากสิ่งที่กำลังลงมือทำอยู่นั้น จะทำให้เสียทรัพยากรและเสียเวลา โดยไม่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ  คนที่ประสบความสำเร็จ หากรู้ว่าตนเองไม่ถนัดในด้านใด พวกเขาก็มักจะใช้คนที่ฉลาดมากกว่าตนเป็นผู้ลงมือทำแทน  คนที่ประสบความสำเร็จจะใส่ใจอย่างจริงจัง รู้รับผิดชอบกับผลลัพธ์ของการทำ  เมื่อรู้ว่าผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ พวกเขาจะพัฒนาปรับปรุงมันให้ดีขึ้น  มากกว่าการโทษฟ้าดินและโชคชะตา การลงมือทำการใดให้คิดเสมอว่าจะไม่ยอมรับอะไรง่ายๆ จนกว่าผลลัพธ์ของการกระทำนั้นจะต้องดีกว่าที่หนึ่งเสมอ

        3  ชีวิตมันสั้นนัก เราไม่รู้ว่าจะดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ ได้อีกนานเท่าไร จงทำให้ชีวิตเรากลายเป็นคนมีคุณค่า หากต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งใด ให้ตั้งเป้าหมาย วางแผนแล้วลงมือทำด้วยความเร่งด่วน ขอให้ยืนหยัดในวิธีการและความเชื่อมั่นว่า เราคือผู้สร้างความสำเร็จนั้นได้  จงมั่นใจและเชื่อมั่นในทักษะความสามารถของตนเอง  ควรให้ความสำคัญกับศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เรียนรู้ฝึกฝน ลงมือทำจนทำให้เกิดเป็นทักษะความชำนาญ  จะช่วยทำให้ตนเองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น มีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้น

ปลุกพลังในตัวเอง

         4  ให้คิดเสมอว่าไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยบังเอิญ แต่ความสำเร็จเหล่านั้นมันเกิดจากความพยายาม ความขยันหมั่นเพียรและความมุ่งมานะ  เพราะสิ่งใดที่มาได้โดยง่าย คุณค่าของมันมักจะด้อยกว่าสิ่งที่เราต้องใช้แรงกายแรงใจต่อสู้และฝ่าฟันกับอุปสรรคอันยิ่งใหญ่เสมอ  จะทำให้เราสามารถจดจำและมีความภาคภูมิใจกับการเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปได้  คนที่จะรู้จักคำว่าความสุขได้จะต้องผ่านความทุกข์มาก่อนเสมอ  คนที่จะรู้จักคำว่าประสบความสำเร็จได้ อาจจะต้องรู้จักกับคำว่าล้มเหลวมาก่อน

         5 เส้นทางดีย่อมสามารถทำนายอนาคตแห่งความสำเร็จได้ การดำเนินชีวิตจะต้องได้รับการออกแบบและกำหนดเป้าหมาย เพราะการทำอะไรแบบสุ่มสุ่มและไม่รู้ว่าจะได้อะไรเป็นผลตอบแทน  จะทำให้การลงมือทำไม่ประสบความสำเร็จได้  การตั้งเป้าหมายจะทำให้เรารู้ว่า จะต้องทำอย่างไร มีแผนอะไร ที่สามารถขีดเขียนและกําหนดเส้นทางเดินให้ตนเองได้  การตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินที่ดี มันจะกลายเป็นเข็มทิศในการก้าวเดินไปรับรางวัลแห่งความสำเร็จ  พระเจ้าไม่ได้ให้ความพร้อมทุกอย่าง แต่เราต่างหากคือคนที่มีหน้าที่ในการเสริมสร้างชีวิตให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ปลุกพลังในตัวเอง

        6 ฟ้าดินไม่ได้เป็นผู้ทำนายอนาคต แต่เราต่างหากเป็นกำหนดอนาคตให้แก่ตนเอง อยากเป็นคนที่มีความสุขก็ต้องคิดดี ทำดี ไม่มีใครเป็นคนดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราต้องทำให้ตนเองดีขึ้นดีขึ้นดีทุกๆวัน แล้วเราจะกลายเป็นผู้สำเร็จ ปกป้องโลกของตนเองด้วยวิธีคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ คิดในแง่ดีชีวิตดี แล้วมันจะกลายเป็นภูมิคุ้มกัน เพราะบนโลกนี้ไม่มีนักแข่งขันผู้ใดที่สามารถเข้าสู่เส้นชัย แล้วกลายเป็นผู้ชนะได้ทุกครั้ง

         7 คนเราย่อมพบกับความพ่ายแพ้บ้างเป็นธรรมดา แต่คนที่พ่ายแพ้แล้วประสบความสำเร็จได้นั้นคือ การชนะใจตนเอง เพราะรู้ว่าทุกๆครั้งที่ได้ลงมือทำไปนั้น จะต้องทำด้วยความพยายามอย่างถึงที่สุด แล้วหากพบกับความพ่ายแพ้ ก็ให้คิดว่ามันเป็นเพียงแค่บทเรียนหนึ่งบท ที่ทำให้ตัวเองได้เรียนรู้ เทคนิควิธีการที่จะเอาชนะในโอกาสครั้งถัดไป อย่าปิดกั้นตัวเองให้กับความพ่ายแพ้ อย่ามัวแต่โทษคนอื่นจนลืมมองตัวเอง เรียนรู้พัฒนาทักษะความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะความรู้ในอดีตไม่สามารถนำไปสร้างความสำเร็จในอนาคตได้เสมอไป

บทความที่น่าสนใจ คิดบวกชีวิตเปลี่ยน เปลี่ยนแนวคิด พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีสุข

คลิป พัฒนาตนเองในการทำงาน https://www.youtube.com/watch?v=hc8YBTu7vVM&t=374s

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *