5 ปัจจัยลดน้ำหนัก อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิด YOYO EFFECT

        ปัจจัยลดน้ำหนัก มีอะไรบ้างที่ช่วยทำให้การควบคุมน้ำหนัก เกิดประสิทธิภาพ ชีวิตมีความสมดุลและไม่มีผลกระทบโยโย่เอฟเฟค YOYO EFFECT หุ่นดีสมสัดส่วนและมีผิวสวย

ปัจจัยลดน้ำหนัก

ปัจจัยลดน้ำหนัก

         เมื่อค่านิยมและการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบเร่งด่วน Fast Food ตามคนชาติตะวันตก ซึ่งเข้ามามีบทบาทกับคนเอเชียมากขึ้นเช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า จึงทำให้เราได้รับสารอาหารบางอย่างที่มีปริมาณมากจนเกินไป ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมกับคนที่มีรูปร่างเล็ก  อย่างคนในแถบเอเชียหรือคนไทย จากข้อมูลทางสถิตสาธารณะสุขของคนไทยพบว่า จำนวนคนที่เป็นโรคอ้วนแล้วมีรูปร่างไม่สมสัดส่วนมีมากขึ้น ทำให้เทรนด์การ ควบคุมน้ำหนัก ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น

       สำหรับคนยุคใหม่ที่ต้องการให้ตนเองมีหุ่นดี มีผิวพรรณที่สดใสและดูอ่อนเยาว์  นิยมใช้หลักในการควบคุมน้ำหนักที่ไม่ถูกต้องเช่น การใช้ยาและการอดอาหาร จึงทำให้การควบคุมน้ำหนักไม่ประสบความสำเร็จและไม่มีความยืนยั่งยืน  จึงก่อให้เกิดปรากฏการณ์โยโย่เอฟเฟค YOYO EFFEC ซึ่งเรียกว่าการเด้งกลับของน้ำหนักหรือความอ้วนที่เคยลดลง

      การอดอาหารหรือการไดเอท จะทำให้น้ำตาลในเลือดลดต่ำลง ส่งผลทำให้ร่างกายต้องดึงพลังงานสำรองออกจากกล้ามเนื้อ เมื่อน้ำหนักลดลง จึงเกิดความหิวโหยที่รุนแรงขึ้น ทำให้ต้องกลับมากินอาหารเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิม  ส่งผลทำให้น้ำหนักตัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมและกลายเป็นปัญหาสุขภาพต่างๆ อีกมากมาย เพราะความอ้วนเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเสื่อมต่างๆมากมาย อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดอุดตันในสมองและหัวใจ เป็นต้น

 5 ปัจจัยลดน้ำหนัก เพื่อการควบคุมน้ำหนักอย่างถูกต้องและสมดุลประกอบด้วย

ปัจจัยลดน้ำหนัก

     1 ภาวะโภชนาการการรับประทานอาหาร วิธีการลดน้ำหนักแบบการอดอาหารนอกจากเกิด ปรากฏการณ์ yoyo effect แล้วยังทำให้กล้ามเนื้อฝ่อและโครงสร้างผิวไม่แข็งแรง ผิวหนังหย่อนคล้อย  ดังนั้นควรหันมาปรับสมดุล ด้วยวิธีรับประทานอาหารให้พอดีและเหมาะสมมากกว่าวิธีอดอาหารเช่น เมื่อก่อนเคยชอบกินอาหารรสหวานมากๆก็ควรลดน้ำตาลลง จนถึงระดับสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และควรให้ความสำคัญกับการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะกลุ่มอาหารจำพวกโปรตีนดีๆ จากเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายเช่น ปลาหรือโปรตีนที่ได้จากถั่วและธัญพืชต่างๆ

ปัจจัยลดน้ำหนัก

      2 ความเร็วในการลดน้ำหนัก  เพื่อให้ร่างกายสามารรถปรับตัวได้ทันและไม่เกิดความตึงเครียดจนมากเกินไป  ต้องไม่หักโหมการออกกำลังกาย  เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดและไม่แข็งแรง แทนที่ทำให้ร่างกายได้สร้างกล้ามเนื้อแต่กลับต้องไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะการได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นการออกกำลังกายควรศึกษาวิธีที่เหมาะสมกับสรีระของตนเองและต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่อง วิธีกระตุ้นตนเองเพื่อให้การออกกำลังกายทำได้อย่างต่อเนื่องคือ เทคนิคการตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก ซึ่งส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วยังเพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหารของร่างกาย  ดังนั้นเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมน้ำหนักและการลดน้ำหนักที่เหมาะสม อยู่ในช่วง 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์

     3 อายุ  คนที่คุมน้ำหนักเมื่ออายุยังน้อย จะสามารถทำให้โครงสร้างของกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงได้เร็วกว่าคนที่มีอายุมาก ดังนั้นการควบคุมน้ำหนักตั้งแต่อายุยังน้อยจะมีประสิทธิภาพมาก

ปัจจัยลดน้ำหนัก

     4 เมแทบลิซึม metabolism หรือการเผาผลาญของร่างกาย ประสิทธิภาพในการเผาผลาญที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมน้ำหนักได้เร็วและมีคุณภาพมากขึ้นเช่นกัน  อัตราการเผาผลาญในร่างกาย metabolic rate มีอยู่ด้วยกัน 3 อย่างคือ

   4.1 อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานหรือ MBR คือปริมาณพลังงานขั้นต่ำที่ร่างกายใช้ใน 1 วัน โดยที่ไม่รับประทานอะไร ซึ่งมีอัตราอยู่ที่ 60 ถึง 65 เปอร์เซ็นต์

  4.2 อัตราการเผาผลาญพลังงานจากกิจกรรมคือ ปริมาณที่ร่างกายใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะระดับการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายมีอัตราอยู่ในช่วง 25 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเผาผลาญพลังงาน

  4.3 อัตราการเผาผลาญจากการย่อยอาหารคือ ในแต่ละวันที่เรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วร่างกาย จะใช้ปริมาณพลังงานในการย่อยสารอาหาร ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณการกินอาหาร จะอยู่ในช่วง 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเผาผลาญ

      ดังนั้นเคล็ดลับเพิ่มอัตราเผาผลาญพลังงาน ควรมุ่งไปที่อัตราการเผาผลาญพื้นฐานหรือที่เรียกว่า BMR ซึ่งมีปริมาณการเผาผลาญอยู่มากถึง 60 ถึง 65 เปอร์เซ็นต์  เพราะจะช่วยลดการสะสมปริมาณของไขมันและการควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่า วิธีการคือให้เพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อของร่างกายให้ตัวเองมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  หลังจากนั้นควรเน้นกิจกรรมที่ทำให้เราได้ใช้พลังงานมากขึ้น  ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม ในการเคลื่อนไหวร่างกายเช่น การเดินให้เร็วขึ้น ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายมากยิ่งขึ้น  และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยลดน้ำหนัก

     5 เรื่องของใจ การควบคุมน้ำหนักต้องอาศัยความเข้มแข็งของจิตใจ มีความเพียรเป็นที่ยึดเหนี่ยว เพราะการควบคุมน้ำหนัก จะมีเรื่องของอารมณ์ ความยากและปัจจัยแวดล้อมต่างๆมากมายเช่น ความชอบ สภาพแวดล้อมสังคมที่อาศัยอยู่การสร้างสรรค์ และรูปแบบการดำเนินชีวิตต่างๆ ดังนั้นต้องควบคุมและปรับเปลี่ยนชีวิตให้มีความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ควรเดินทางสายกลางในการควบคุมน้ำหนักและต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

บทความที่น่าสนใจ รู้ได้อย่างไรว่า อ้วน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *