พระเครื่อง ความเชื่อ

             การพกหรือการแขวนพระเครื่อง เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็เป็นที่นิยมของสังคมพุทธศาสนา เพราะได้รับอิทธิพลทางความคิด ความเชื่อและแรงศรัทธาด้านศานา เมื่อสภาวะทางจิตใจและอารมณ์มีความแปรปรวน ไปตามสภาวะหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น  และเมื่อตนเองรู้สึกว่ากำลังขาดที่พึ่งทางจิต ไม่สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็มักจะมีความกลัวต่างๆนาๆเกิดขึ้น  จึงจำเป็นต้องหาที่พึ่งทางจิต พระเครื่อง ความเชื่อ จึงนับได้ว่าเป็นของคู่กัน

            พระเครื่องเป็นวัตถุนิยมที่แตกต่างไปตาม อิทธิพลทางความคิด ความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี เช่น การแขวนพระเครื่องรุ่นนั้นรุ่นนี้ จะช่วยส่งเสริมดวงความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน หรือจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่  ให้โชคลาภ ให้ความร่ำรวยมีเงินทองเป็นต้น ซึ่งจะขอกล่าวประเภทของพระเครื่องในลำดับถัดไป

 

พระเครื่อง ความเชื่อ

            ความเชื่อ เป็นอิทธิพลที่เกิดจากความคิดและการเรียนรู้  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในรูปแบบต่างๆอาทิเช่น อ่านหนังสือ เข้าอินเตอร์เน็ทเว็ปไซด์หรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ จนกลายเป็นคนที่มีทักษะและความชำนาญในด้านต่างๆ นอกจากนี้ความเชื่อยังสามารถถ่ายทอดผ่านค่านิยมหรือประเพณี การเล่าเรื่องผ่านหนังละครและอิทธิพลที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมในสังคมที่อยู่อาศัย เป็นต้น

           พระเครื่อง จะอยู่ในยุคเจริญรุ่งเรื่องหรือทรงตัวขึ้นอยู่กับกาลเวลา และท้องถิ่นต่างๆหรือกลุ่มคนที่ให้ความสนใจ

             พระเครื่อง มีผลอย่างไร?  พระเครื่องจะมีอิทธิพลต่อสภาวะทางจิตและร่างกาย การแขวนพระเครื่องเป็นการเพิ่มพลังบวกให้แก่จิตใต้สำนึกได้อีกหนึ่งวิธี  เพราะพระเครื่องรุ่นต่างๆ จะมีประวัติความเชื่อที่มีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  มีคำพูดในด้านบวกแอบแฝนเช่น แคล้วคลาด โชคลาภ  เป็นต้น

            เมื่อคนแขวนพระเครื่องเหล่านั้น ได้อธิฐานทุกๆวัน จึงเป็นการป้อนความคิดบวกให้กับจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นไปตามหลักทางวิทยาศาสตร์  เพราะจิตใต้สำนึกจะทำงานตามปริมาณความคิด และไม่สามารถแยกแยะได้ว่า เรื่องใดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง หรือเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการโกหก หากมีการสะสมแต่สิ่งดีให้กับจิตใต้สำนึกมากขึ้นๆ จิตสำนึกก็จะแสดงออกในทิศทางที่เป็นบวก มีพฤติกรรมดีเช่น มีความมั่นใจ มีความมุ่งมั่น มีสมาธิ เป็นต้น

         เมื่อจิตดีจะทำให้ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างสมดุล ร่างกายก็จะสามารถสร้างภูมิต้านทานโรคได้ดีขึ้น ก็จะทำให้เรากลายเป็นผู้แข็งแรงและมีจิตที่เข้มแข็ง ในการลงมือทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นกัน

          ดังนั้นการแขวนพระเครื่องนอกจากมีผลต่อจิตใจแล้วยังมีผลดีต่อร่างกาย นอกเสียจากคนที่แขวนพระเครื่องเพียงแค่ ใช้เป็นเครื่องประดับกายที่เพื่มความสวยงามเท่านั้น

พระเครื่อง วัตถุมงคล คืออะไร

          พระเครื่องวัตถุมงคล คือวัตถุที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับองค์พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามหลักแห่งความคิด ความเชื่อและการจินตนาการทางศาสนา โดยส่วนประกอบของวัตถุมงคลจะแตกต่างกันออกไป วิธีและขั้นตอนในการสร้างพระเครื่องจะไปตามหลักการสร้างพระเครื่อง ซึ่งมีพิธีกรรมที่ได้สืบทอดตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ

         คนที่นับถือศาสนาพุทธ เชื่อว่าผู้ใดได้เข้าร่วมเททองหล่อองค์พระ จะเป็นการสร้างบุญกุศล และที่สำคัญอีกคือ พระเครื่องต่างๆ ต้องมีประวัติความเป็นมา มีประวัติในการจัดทำ มีประวัติความขลัง เพื่อให้คนที่ถือครอง เชื่อและทรัทธาในพระเครื่ององค์นั้นๆได้

 

พระเครื่อง ความเชื่อ

พระเครื่อง ความเชื่อ

           เหตุผลในการแขวนพระเครื่อง วัตถุมงคล?  พระเครื่องเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่ง ที่ผู้คนนับถือพุทธศาสนาในไทย  มีพกติดตัวไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวประจำกาย ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางความเชื่อ  เกิดขึ้นจากการแนะนำบอกกล่าวหรือการเล่าเรื่องราวประวัติ ความขลัง ความลี้ลับ เป็นการส่งข้อมูลจากรุ่นต่อรุ่น จนกลายเป็นความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องรุ่นนั้นๆว่า มีความขลังในด้านใด   หากเรื่องใดๆที่ไปตรงกับความคิด ความเชื่อของตนเองละก็ จะทรงอิทธิพลทางความคิดเป็นอย่างมาก  แรงศรัทธาก็จะเต็มกำลัง

 

   ประเภทต่างๆของ พระเครื่อง ความเชื่อ

             การแขวนพระเครื่องเป็นเหตุผลส่วนบุคคล ที่จะหาสิ่งต่างๆมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเช่น คนที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต  ก็มักจะค้นหาพระเครื่องประจำกาย เพื่อเสริมพลังจิต ให้คุณ มีความขลังด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภ ส่วนคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไกลบ่อยๆ  ก็อาจจะค้นหาพระเครื่อง รุ่นที่แคล้วคลาดปลอดภัยไว้พกติดตัว  เราสามารถแบ่งประเภทพระเครื่องตามแนวคิด การสะสมและการเคารพสักการะ ได้ดังนี้

    พระเครื่อง ความเชื่อ ประเภทสวยงาม

                ความหลงไหลอีกหนึ่งรูปแบบหรือค่านิยมของชมรมพระเครื่อง หรือสำหรับคนทั่วๆไป ที่มองพระเครื่องเป็นเพียงแค่วัตถุ เป็นสิ่งของที่มีความสวยความงาม มีศิลปะ อันวิจิตรงดงาม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก จินตนาการความเชื่อความศรัทธาของผู้สร้างพระเครื่อง

              ซึ่งพระเครื่องแต่ละรุ่น จะถูกบรรจงออกแบบตามวิจิตรศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์และความแตกต่างกันไป ตามประสบการณ์และการศึกษาค้นคว้าของผู้สร้าง เพื่อต้องการสื่อให้ผู้คนที่ศรัทธาได้คล้อยตามอารมณ์แห่งศิลปะ  การลุ่มหลงขึ้นอยู่กับกระแสนิยมตามยุคสมัยสังเกตุได้ในช่วงที่จตุคามกำลังบูม ผู้คนพากันแห่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  จึงเกิดปรากฎการณ์คนหัวใสบางกลุ่มไม่น้อย ที่อาศัยจังหวะเหล่านี้สร้างพระเครื่องเพื่อการพาณิชย์

พระเครื่อง ความเชื่อ

 

      พระเครื่อง ความเชื่อ ด้านวัตถุมงคล

               สำหรับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถแบ่งจิตใจและร่างกายออกจากกันได้ ดังนั้นคนธรรมดาอย่างเรา   จึงต้องการเครื่องเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในยามที่ต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆ การผจญภัยอันตราย การเผชิญกับความกลัวต่างๆนาๆ เช่น กลัวว่าตนเองจะลงมือทำสิ่งต่างๆแล้วไม่ประสบความสำเร็จ กลัวตนเองจะไม่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นฯลฯ  จึงทำให้คนเรานั้นนำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มาปกป้องความคิดของตนเอง  ซึ่งสามารถแบ่งพระเครื่องเป็นประเภทต่าง ตามอิทธิพลทางความคิด ความเชื่อ ความขลังและความเป็นสิริมงคล ได้ดังนี้

            1.คุ้มครองแคล้วคลาด การแขวนพระเครื่องรุ่นที่มีพลังพลานุภาพด้านคุ้มครองแคล้วคลาด เป็นการอันเชิญคุณของพระเครื่องให้มาสถิตที่ตัว เพื่อปกปักรักษา มีสิ่งศักดิ์สิทธ์คอยช่วยเหลือ เพื่อลดความรุนแรงการเกิดอุบัติ โดยส่วนใหญ่ผู้คนที่แขวนพระเครื่องรุ่นนี้   มีไว้เพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก่อนที่จะเริ่มออกเดินทาง เป็นการส่งพลังจิตเตือนตัวเองให้มีสติ  และมีสมาธิทุกช่วงเวลาของการเดินทาง การพกพระเครื่องแคล้วคลาดพกติดตัวเป็นสิ่งมงคล สำหรับคนที่เดินทางบ่อย ไปที่ไหนไกลๆ หรือการทำกิจกรรมที่เสี่ยงภัยต่างๆ

 

          2.คงกระพันชาตรีและมหาอุตม์ โดยส่วนใหญ่คนที่แขวนพระเครื่องรุ่นนี้  เชื่อว่าสามารถลดโอกาส การได้รับบาดเจ็บ  สามารถป้องกันกระสุนปืนหรือของมีคมทิ่มแทง  เพราะเกรงว่าอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีลักลอบเข้ามาทำร้าย   อันเนื่องมาจากความบาดหมางใจกัน มีคู่อริ ศัตรูหรือคู่พิพาท แกร่งแย่งชิงดีกัน ทำธุรกิจที่คล้ายๆกันไม่ลงลอยกัน  หรือแม้แต่เคยทำธุรกิจร่วมกัน แต่ภายหลังขัดแย้งกัน ไม่สามารถแบ่งปันผลประโยชน์ให้ลงตัวได้

 

         3.กันคุณไสยและภูตผีปีศาจ โดยส่วนมากคนมักจะเกิดความไม่เชื่อมั่นในตนเอง มีความกลัว จึงต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของมงคลต่างๆไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิต  เพื่อเป็นการเตือนสติตนเองและเป็นการสร้างความมั่นใจ  พระเครื่องด้านนี้จะสามารถเพิ่มพลังทางใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือครอง อุ่นใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองตนเอง เสริมความกล้าหาญ  ดังนั้นการสะสมพระเครื่องรุ่นกันคุณไสยและภูตผีปีศาจ เป็นการปกป้องตัวเองไม่ให้เกิดความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในตนเองได้มากยิ่งขึ้น เพราะพระเครื่องจะช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายต่างๆ ไม่ให้เข้ามาทำร้ายเราได้

 

            4.เมตตามหานิยมและโชคลาภ สามารถมีพกติดตัวกันได้ทุกคน เพราะทุกๆอาชีพเช่น แม่ค้า พ่อค้า นักธุรกิจ คนทำงานประจำ อยากรวย อยากมีเงินกันทุกๆคน  ต้องการความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน อยากให้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในหน้าที่การงาน อยากให้คนรักคนหลง

            ถึงแม้การคล้องพระเครื่องอย่างเดียว คงไม่สามารถทำให้เรารวยได้ แต่พระเครื่องเมตตามหานิยมและโชคลาภ จะเพิ่มพลังแห่งการเชื่อมั่นในตนเอง เป็นกำลังใจ เป็นการป้อนความคิดด้านบวก  เข้าไปในจิตใจได้ทุกวันๆ เมื่อมีความเชื่อ ก็จะลงมือทำด้วยความงเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง  มีความเพียรพยายาม จนในที่สุดจะทำให้เราพบกับความสำเร็จได้ตามความคาดหวังของชีวิต

พระเครื่อง ความเชื่อ

        แขวนพระเครื่อง วัตถุมงคล ควรเริ่มต้นอย่างไร?

           เพื่อเพิ่มพลังศรัทธาในตัวของพระเครื่องในรุ่นที่เรามี เราต้องรู้เป้าหมายของการมีพระเครื่องเพื่ออะไร  ดังนั้นควรมีความรู้ประวัติ พระเครื่องรุ่นนั้นๆ ว่ามีเรื่องราวความเชื่ออย่างไร  มีความขลังด้านไหน  เพราะพลังแห่งความเชื่อ จะมีอิทธิพลต่อความคิด ยิ่งเชื่อยิ่งศรัทธา ยิ่งดีจะช่วยหนุนนำพลังอำนาจแห่งจิตใจ 

              เช่นอยากรวยอยากมีเงินเยอะ ก็ต้องหาพระเครื่องด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภ  ในของสังคมคนชอบพระเครื่อง จะมีคนที่รู้จริงว่าอะไรคือ พระแท้พระปลอม   แต่ทุกวันนี้การดูและประเมินพระเครื่องทำได้ยากขึ้น เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้คนบางกลุ่มสร้างพระเลียนแบบ

             ดังนั้นการหาพระเครื่องแท้และดัง ต้องมีความรู้แล้ว ที่สำคัญคือ ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากๆ ในการเช่า เพราะพระเครื่องดังๆ ราคาหลักล้าน สามัญชนอย่างเราก็คงต้องหาพระเครื่อง จากความเชื่อโดยไม่ต้องสนใจเรื่องราคามากมาย โดยให้ยึดหลักประโยชน์ทางความคิดเป็นที่ตั้ง คิดเสียว่าพระเครื่องที่เรามีคือพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิที่สุด

 

          ต้องทำตัวอย่างไร? เมื่อแขวนพระเครื่อง

      หากได้พระเครื่องประจำกายของตนเองแล้ว

          ขั้นแรก เราต้องมีความเชื่ออย่างหมดโดยปราศจากข้อสังสัยใดๆ (ของแท้-ของปลอม) ใช้ความขลังของพระเครื่องเป็นที่ยึดเหนี่ยว

          ขั้นที่สอง หลังจากนั้นให้นำเอาความเชื่อเหล่านั้นพูดกับตัวเองทุกๆวัน ตามคุณสมบัติของพระเครื่องเช่น หากมีพระเครื่องด้านเมตตามหานิยม ก็ให้พูดกับตนเองว่า เราต้องรวย ต้องมีคนสนับสนุน ต้องมีคนชื่นชอบในตัวเรา เพื่อเป็นการป้อนสิ่งดีๆ เข้าไปในจิตใจทุกวันๆ

        ขั้นตอนที่สาม ทำความสะอาดตัวองค์พระเครื่องและสายสร้อย เพื่อไม่ให้ดูหมอง ให้ดูสดใสสวยงามเปล่งประกาย เจิดจรัสทุกเวลา

        ขั้นตอนที่สี่ หมั่นทำบุญสร้างกุศลทาน ให้ทานอยู่เป็นประจำ หมั่นเจริญสติ ภาวนา รักษาศีล ฝึกสมาธิ ให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี อธิฐานจิตขอพุทธเมตตาให้เกิดขึ้น เชื่อมั่นในการสร้างคุณงามความดี แล้วความศักดิ์สิทธิ์จะบังเกิดกับตัวเราแน่นอน

          สรุป พระเครื่อง ความเชื่อการมีพระเครื่องถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เชื่อมั่นในสิ่งใด ก็ลงมือทำในสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จ แต่ทุกสิ่งอย่างที่ทำต้องเป็นสิ่งดีและไม่เบียดเบียนผู้อื่น ใครอ่านจบจงรวย จงรวย…สาธุ ใครแซร์ต่อยิ่งรวย ยิ่งประสบความสำเร็จในชีวิต

 

บทความที่น่าสนใจ ทำบุญด้วยอะไร ถึงได้บุญมากและมีอานิสงส์สูง

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *