พัฒนาการทํางาน พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

      งาน นับได้ว่าเป็นสิ่งที่คน ทุก คนต้องทำ เพราะคนเรานั้นจำเป็นต้องดิ้นรน เพื่อการมีชีวิตรอด จากความหิวโหย ต้องมีกินมีใช้ และมีดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความหมาย  แต่ความปรารถนาของทุกๆ คนอาจจะมีไม่เหมือนกัน คนบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้สูง จึงมักมีความทะเยอทะยาน มีความมุ่งมานะ เพื่อจะได้มีกินมีใช้อย่างไม่อดอยากและมีชีวิตที่ดี

พัฒนาการทํางาน

พัฒนาการทํางาน

        ดังนั้นทุกๆ คนที่ทำงาน ก็ต้องการเงิน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการทำงานมากๆ  เพราะการมีเงิน  หมายถึงการมีอำนาจ ที่จะใช้ซื้อความสะดวกสบายให้แก่ตนเองและครอบครัวได้

        แต่ก็ใช้ว่าทุกๆคน ที่ทำงาน จะประสบความสำเร็จ ด้านรายได้ เพราะค่าจ้างเงินเดือน  มักจะมีความสัมพันธ์กับระดับขั้นความสำคัญของงาน เช่น  งานที่ต้องใช้ทักษะ ความสามารถขั้นสูง  ก็ย่อมได้รับผลตอบแทนที่สูง  แสดงให้เห็นว่า  คนที่มีตำแหน่งสูงๆ ก็มักจะมีรายได้มาก แต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงด้วยเช่นกัน

         ที่สำคัญ ตำแหน่งงานสูงๆ ก็มีเพียงไม่กี่ตำแหน่งในองค์กรเท่านั้น  จึงทำให้เกิดการแข่งขันที่ดุเดือดรุนแรง คนที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งคุณสมบัติ วุฒิภาวะ ทักษะ และมีความสามารถที่สูงกว่า ก็ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ

       ดังนั้นหากเราอยากประสบความสำเร็จ ในการทำงาน เหมือนกับคนอื่นๆบ้าง จะต้อง พัฒนาการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพ ถึงจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้

เทคนิคการ พัฒนาตนเอง ในการทํางาน อย่างไร ถึงจะได้เงินเดือนสูง และมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งมีเคล็ดลับดังนี้

พัฒนาการทํางานกล้าพูด กล้าจะนำเสนอไอเดีย

   1 กล้าพูด กล้าจะนำเสนอไอเดีย อย่ายอมที่จะพูด ข้อเสนอแนะ แนวคิด การปรับปรุงหรือการพัฒนางานแบบซ้ำซ้ำ ซึ่งเราคิดว่ามีประโยชน์แก่ตนเอง คนอื่นและองค์กร เพราะว่า สักวันหนึ่ง คนอื่นๆ จะเห็นคุณค่า ในไอเดียที่สร้างสรรค์ของเรา นอกจากนี้แล้ว  ยังช่วยพัฒนาความคิด ช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีพัฒนาการวิธีคิด ที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆ สามารถคิดวิเคราะห์และคิดเชิงระบบได้ดีมากยิ่งขึ้นนั้นเอง

พัฒนาการทํางาน

   2 การเปิดใจ การเปิดใจจะช่วยทำให้เราได้แนวคิดสิ่งใหม่ๆ ได้รับเทคนิคและวิธีการที่ดีกว่า จากคนอื่น การเปิดรับความคิดเห็น ช่วยเปิดโลกทัศน์ทางความรู้ ความสามารถและทักษะที่แตกต่าง แต่มีประโยชน์มากกว่า ส่วนคนที่ปิดกั้นตนเอง จะกลายเป็นกบในกะลาครอบ รู้จักเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองรู้ ชอบทำสิ่งเดิมๆ ที่เคยทำ จึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นบ้าง เทคนิคการเปิดใจ  ก็เหมือนกับการ ทำตนเป็นน้ำครึ่งแก้ว ที่พร้อมจะเติมเต็มได้เสมอ ซึ่งหมายความว่า สามารถยอมรับไอเดียที่ดีกว่าได้จากคนอื่นๆ  ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับสไตล์ของตนเองได้

พัฒนาการทํางาน

  3 การโฟกัส Focus การทำอะไรหลายๆ อย่าง โดยไม่มีความชัดเจน จะทำให้เราเสียประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านเวลาและต้นทุนทางการเงิน ที่ลงทุนไปกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ โดยที่ไม่รู้ว่า จะได้รับอะไรเป็นการตอบแทน นอกจากนี้แล้วการลงมือทำโดยไม่โฟกัส ผลลัพธ์ที่ได้มักจะไม่มีคุณภาพ

พัฒนาการทํางาน

     4 มีทีมงานที่ดี การทำอะไรๆ ได้ด้วยตนเองนับเป็นสิ่งดี แต่จะดีมากกว่า ถ้าได้คนอื่นๆคอยช่วยเหลือ และการมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถพึ่งพาอาศัยได้ จะทำให้ได้งานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนได้ นอกจากนี้การมีทีมที่ดี ยังสามารถลดความเสี่ยง เพราะการทำงานเป็นทีม จะได้ไอเดียและได้แนวทางสำหรับการตัดสินใจที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มโอกาสที่มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น

      เพราะการทำงานเป็นทีมนั้น มักเกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน ของกลุ่มคนที่มีความรู้ และมีทักษะความสามารถที่แตกต่างกันออกไป จึงสามารถอุดช่องโหว่ ในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ การทำงานเป็นทีม ช่วยทำให้การเผชิญกับปัญหาทำได้ง่ายขึ้น และช่วยทำให้งานเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง

พัฒนาการทํางาน

    5 แบ่งปันความรู้   การพัฒนาการทำงาน อย่างก้าวกระโดด มักเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ความสามารถ การแบ่งปันความรู้จะสามารถสร้างความชำนาญในการทำงานได้รวดเร็วขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับ การลองผิดลองถูก จึงสามารถร่นระยะเวลาหรือประหยัดเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาและการฝึก การยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นๆ เพราะการแบ่งปันความรู้ จะช่วยเปิดใจ และเปิดทรรศนคติในการรับรู้ความรู้ใหม่ๆ

พัฒนาการทํางาน

      6 ต้องบริหารจัดการเป็น การลงมือทำงานโดยไม่มีแผน ไร้ซึ่งเป้าหมาย ไม่มีวิธีหรือขาดกลยุทธ์การทำงานที่ดี จะทำให้งานที่กำลังทำอยู่นั้น ไร้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวางแผนงานที่ดี จะช่วยทำให้รู้ว่า งานใดจำเป็นที่จะต้องลงมือทำก่อน-หลัง แล้วในแต่ละงานนั้นจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง และสิ่งสำคัญต้องรู้เป้าหมายของงานแต่ละงานว่า เมื่อลงมือทำจนสำเร็จแล้ว จะได้รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทน

พัฒนาการทํางาน

  7 เข้าใจงานที่ทำอย่างลึกซึ้ง การทำงานไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ทุกเรื่องที่ทำต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีความเข้าใจ รู้ลึกรู้จริง Inside ของงานนั้นๆ มีวิธีการ มีเป้าหมาย มีขั้นตอนในการทำงาน และที่สำคัญต้องรู้ว่างานนั้น จะต้องใช้ความรู้ ทักษะความชำนาญใดบ้าง เพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จได้

พัฒนาการทํางาน

  8 เข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองไม่รู้ นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง สำหรับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องรู้ตนเอง ต้องสามารถประเมินตนเองได้ว่า มีความรู้ใด ที่ขาดหายไป แล้วส่งผลทำให้งานของตนเองไม่ประสบความสำเร็จ และมีองค์ความรู้ที่สำคัญใดบ้าง จะกลายเป็นองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ ที่สำคัญอย่าคิดเอาเองว่า รู้แล้ว เพราะคนที่คิดว่า ตนเองนั้นรู้ดีอยู่แล้ว เก่งแล้ว มันจะกลายเป็นตัวปิดกั้นโอกาสและไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อีก

พัฒนาการทํางาน

    9 มีส่วนร่วมในทุกๆ งานที่ตนเองเกี่ยวข้อง เพราะการคิดว่า งานที่คนอื่นกำลังทำ ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบ จะทำให้ภาพรวมของการดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ เมื่องานของคนอื่นติดขัด แต่เราต้องทำงานนั้น ต่อจากคนอื่น ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ ที่เราจะทำงานนั้น จะประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

พัฒนาการทํางาน

  10 สนุกกับงานที่ทำ การทำงานบนพื้นฐานของความท้อแท้ เบื่อหน่าย ผลลัพธ์ของงานที่ได้นั้น จะไม่มีคุณภาพ แล้วอาจจะทำให้หน้าที่ ที่กำลังทำบกพร่อง แต่การทำงานด้วยความกระตือรือร้น สามารถกระตุ้นตนเองได้ จะทำให้ผลงานที่ทำได้ เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพและมีประสิทธิผล

พัฒนาการทํางานคิดว่างานที่กำลังทำอยู่ เรามีความเป็นเจ้าของ

  11 คิดว่างานที่กำลังทำอยู่ เรามีความเป็นเจ้าของ ของกิจการนั้นๆ และเป็นการทำงานเพื่อการเรียนรู้   แล้วผลประโยชน์ที่ได้รับจากการคิดว่า เรานั้นคือเจ้าของกิจการ มักจะทำให้งานดีขึ้น มีความละเอียด รอบครอบมากยิ่งขึ้น มีขวัญกำลังใจและมีแรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้น มันจะช่วยเป็นพลังกระตุ้น ให้เรามุ่งไปที่ผลลัพธ์ของงาน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้สำเร็จลุล่วง ส่วนการทำงานเพื่อการเรียนรู้ นั้นคือ การมุ่งไปที่ผลประโยชน์ที่ตนเองกำลังจะได้รับ มันจะสร้างความเพียรพยายาม และความอดทน

พัฒนาการทํางานทำงานเอาแบบชั้นหนึ่ง 

  12 ทำงานเอาแบบชั้นหนึ่ง คนที่ได้รับรางวัลที่ดีที่สุด นั้นก็คือ ผู้ชนะจากการแข่งขั้น การคิดแบบเอาแบบชั้นหนึ่ง มันก็คือ ความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ และมีความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน และมีโอกาสได้รับตำแหน่งในระดับขั้นที่สูงขึ้น   การพัฒนาการทํางาน จากการคิดแบบเอาชั้นหนึ่ง จะกลายเป็นคนที่มีความสามารถในการแข่งขัน เพราะสิ่งที่ดีที่สุด จะทำให้ต้นทุนทุกๆ ด้านลดลง

พัฒนาการทํางานจงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

      13 จงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บนโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนที่ก้าวทัน ตามกระแสนิยมเท่านั้น ถึงจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพที่ทำ

        ความรู้ที่เกิดขึ้นในอดีตบางอย่าง จะไม่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ คนที่ทำงานหนักและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  มักจะคนที่แพ้ คนที่มีความรู้หลากหลายด้าน เพราะปัจจุบันความรู้และเทคนิคต่างๆ ไม่ได้ถูกปิดกั้นเป็นความลับอีกต่อไป  ดังนั้น  ต้อง พัฒนาการทํางาน ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

บทความที่น่าสนใจ  การปรับปรุงตนเอง

คลิปพัฒนาตนเองในการทำงาน https://www.youtube.com/watch?v=hc8YBTu7vVM&t=314s

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *