ภาษากาย เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ การสื่อสาร ให้ประสบความสำเร็จ ในการเจรจา

 

            รูปแบบการสื่อสารข้อความที่เห็นได้ชัด ได้แก่การพูด การเขียน และภาษาสัญลักษณ์ต่างๆ (เช่นสื่อกับคนหูหนวก) ซึ่งเรียกว่าการสื่อสารอาจเกิดขึ้นโดยไม่ใช้คำพูดด้วย เพื่อการถ่ายทอดข้อความไปยังผู้รับสาร ให้สามารถเข้าใจในความหมายของสารไดเป็นอย่างดี เกิดประสิทธิภาพประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงต้องใช้ภาษากายเป็นองค์ประกอบในการสื่อสาร  ภาษากาย ( Body Language) หมายถึง การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด แต่ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายลักษณะท่าทางต่างๆ การแสดงออก   ซึงภาษากายเป็นวิธีการสื่อแบบไม่ใช้คำพูด แต่มักจะทำควบคู่ไปกับการเขียน การพูด หรือการใช้สัญลักษณ์

ภาษากาย

ภาษากาย

                 

             จุดประสงค์ทั่วไปของการสื่อแบบไม่ใช้คำพูด คือ การแสดงออกของความรู้สึก เบื้องหลังข้อความ  non-verbal communication รวมถึง พฤติกรรมต่างๆมากมาย ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น  8 ประเภท ดังนี้

 1. สิ่งแวดล้อม เป็นสภาพทางกายภาพ ที่มีความหมายต่อการสื่อข้อความ เช่น การตกแต่งสำนักงาน ชนิดของรถยนต์ แบบภัตตาคารหรือ การเลือกใช้โรงแรมในการประชุม ถ้ามีการตกลงกันในเรื่องใหญ่ๆ มักใช้ภัตตาคารที่หรูหรา แต่ถ้าเป็นการมอบหมายงานธรรมดา ก็มักใช้ภัตตาคารเล็กๆ แบบ family style

 2. การจัดวางตัวคน สามารถถ่ายทอดข้อความได้ เช่นการพูดคุยกันในลักษณะไม่เป็นทางการ การแสดงอาการผ่อนคลาย หมายถึงการยอมรับ การขยับเข้าไปใกล้อีกคนหนึ่ง แสดงถึงการยอมรับ แต่ถ้าใกล้เกินไปอาจจะถูกมองว่าเป็นการไม่สุภาพ

 3. ท่าทาง ใช้เป็นสิ่งที่บอกทัศนคติของบุคคล เช่นการยืนพิงคนอื่นแสดงถึง ทัศนคติที่ชื่นชอบที่เราต้องการสื่อข้อความ การถอยหลังแสดงถึงเป็นพวกที่อยู่ตรงกันข้าม การยืนตรงเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในตนเอง หรือการทำตัวงอมักจะหมายถึงการมีความเชื่อมั่นในตนเองในระดับต่ำ

 4. การใช้มือทำท่าทางเช่น การรับรองผลงาน แสดงโดยการทำมืออย่างหนึ่ง OK รัก หรือ แม้แต่คำด่าที่ไม่สุภาพ

 5. การใช้สีหน้าและการเคลื่อนไหว เช่นเมื่อ ชอบ – ไม่ชอบ,  เชื่อ- ไม่เชื่อ, ถูกใจ – ไมถูกใจ

 6. โทนเสียง (ระดับของเสียง) ความดัง ความเร็วของการพูด คุณภาพของเสียง สามารถสื่อความมั่นใจ ความประหม่า ความกระตือรือร้น

 7. การแต่งตัว เสื้อผ้า และภาพที่ปรากฏ ภาพลักษณ์ของคนก็เป็นการสื่อข้อความว่า ฉันมีอำนาจ เช่น ถ้าใส่ชุดเก่งไปในการประชุม แสดงว่าเราเห็นว่าการประชุมนั้นมีความสำคัญมาก

 8. การเลียนแบบ เป็นการสร้างไมตรีกับผู้อื่น โดยการเลียนโทนเสียง เลียนแบบการเคลื่อนไหว และ ภาษากาย ของเขา เขาจะรู้สึกผ่อนคลายกับเรา ถ้าเราเลียนแบบเขา

   

  บทความที่น่าสนใจ ปัญหาการสื่อสาร พูดกันแต่เรื่องง่ายๆ แต่ทำไมเข้าใจไม่ตรงกัน

คลิป https://www.youtube.com/watch?v=0pRmjArTXoI&pbjreload=10

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *