ว่านนางกวัก ว่านมงคลนำโชคลาภ เงินทอง ไหลมาเทมาการค้า ขายคล่อง กำไรงาม

   ต้นกำเนิดของ ว่านนางกวัก

ว่านนางกวัก

            เรื่องเล่าในสมัยพระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรื่อง มีเด็กหญิงสาวคนหนึ่ง ชื่อ สุภาวดี เป็นลูกของพราหมณ์ สุจิตต กับ นางสุมณฑา บ้านเกิดอยู่ที่ มิจฉิกาสัณฑนคร เป็นเมืองหนึ่งใกล้ๆกับกรุงสาวัตถี ของประเทศอินเดีย ครอบครัวนี้เดิมที่ประกอบอาชีพค้าขาย มีกำไรจากการค้า พอที่จะประทังชีวิตให้อยู่รอดได้

         จากความต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวนี้จึงติดต่อค้าขายกับต่างเมือง ซึ่งในการเดินทางก็มักจะมีบุตรสาวนั่งเกวียนติดตามไปด้วย  ครอบครัวนี้มีจิตใจใฝ่ธรรม ชอบทำบุญและการบริจาคทานทุกครั้งที่มีโอกาส  ซึ่งในระหว่างที่เดินทางนั้น ก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือ สุภาวดี สาวน้อยคนนั้นได้มีโอกาส เข้าไปฟังธรรมอย่างตั้งใจและเข้าใจหลักแห่งธรรม  จากการแสดงพระธรรมของพระอรหันต์ ซึ่งมีพระนามว่า พระมหากัสสปเถระ

            เมื่อพลังศรัทธาในหลักธรรมของนางเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ พระมหากัสสปเถระ รับรู้พลังแห่งความเชื่อมั่นในหลักธรรม จึงได้ให้พร แก่นางและครับครัว มีความเจริญรุ่งเรือง มีรายได้และกำไรจากการค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น

         โอกาสสำคัญครั้งที่ 2 เมื่อครอบครัวนี้เดินทางไปทำการค้าเมืองอื่น จึงมีโอกาสได้ไปฟังธรรม จากพระอรหันต์องค์ที่ 2 คือ พระสิวลีเถระ ด้วยพลังศรัทธาและความตั้งใจ การฟังธรรมครั้งนี้ ทำให้หญิงสาวผู้นั้น แตกฉานในองค์ความรู้แห่งธรรม จึงได้รับพรแห่งความเมตตา จากพระสิวลี

      ซึ่งความมหัศจรรย์ของพระสีวลีนั้นคือ ท่านอยู่ในครรภ์มารดามีระยะเวลายาวนานถึง 7 ปี 7 เดือน ก่อนคลอด จึงทำให้ท่านมีพลังจิตแกร่งกล้า และเป็นพระผู้มีบารมีด้านโชคลาภ วาสนา

         ด้วยพรจากพระอรหันต์ถึง 2 พระองค์ จึงทำให้หญิงสาวสุภาวดี มีบุญบารมีมากขึ้น ทุกครั้งที่นางไปค้าขายกับพ่อแม่ จะทำให้การค้าขายคล่องตัวและมีกำไร เมื่อครั้งที่ไม่มีนางไปด้วย ก็มักจะทำให้การทำการค้าได้ยาก จนทำให้พราหมณ์ สุจิตต รู้สึกได้ถึงความแตกต่าง ตั้งแต่นั้นมา จึงทำให้หญิงสาวสุภาวดีต้องเดินทางไปทำการค้าด้วยทุกครั้ง จนทำให้ครอบครัวพราหมณ์ สุจิตต มีรายได้และกำไรมากขึ้น จนถึงขั้นกลายเป็นเศรษฐี

            ครั้งเมื่อมีเงินทองร่ำรวยมากยิ่งขึ้น ครอบครัวท่านพราหมณ์ สุจิตต ก็ยังสั่งสมบุญมากยิ่งขึ้นด้วยการ สร้างที่พักให้สงฆ์ และการสร้างวัดที่ชื่อว่า วัดมัจฉิกาสัณฑาราม  นอกจากชอบทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านยังบริจาคทานช่วยเหลือผู้อื่นทุกศาสนา มีจิตใจดี ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้แก่คนทั่วไป เป็นผู้มีเมตตา  จึงได้รับการสรรเสริญ

            กาลเวลาผ่านไป เมื่อครอบครัวนี้ต้องจากโลกนี้ไป ก็ยังมีคนเล่าถึงความดี ทุกครั้งที่พูดถึงพราหมณ์ สุจิตต ทุกคนก็จะนึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และความขลังของหญิงสาวสุภาวดี ผู้ที่มีบุญบารมี ช่วยทำให้ครอบครัวร่ำรวย เป็นเศรษฐีผู้มีใจบุญ จึงพากันยกย่อง บูชาในบารมีของนาง ที่ช่วยดลบัดดาลนำโชคลาภของการค้า ขายมาให้  จนกลายมาเป็นความเชื่อสำหรับผู้ที่ทำการค้า ขาย หากต้องการความร่ำรวย  ก็จะมักนำเอารูปปั้นของนาง สุภาวดีมาตั้งบูชา

         จากอนุภาคบุญบารมีของนาง ทำให้ผู้ที่เคารพบูชารูปปั้นนั้น มีความร่ำรวย การค้าเจริญรุ่งเรืองขึ้น จากจำนวนผู้คนศรัทธาและทำตามกันมากขึ้น  เมื่อครั้งลัทธิพราหมณ์และพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง จึงได้แผ่ไปยังเมืองต่างๆ จนมาถึงเมืองสุวรรณภูมิ อย่างประเทศไทย ทำให้รูปปั้นนางสุภาวดี ซึ่งเรียกชื่อกันตามท่านั่งและมือที่มีลักษณะกวักเรียกผู้คนว่า นางกวัก  นางกวักเรียกลูกค้า จึงได้รับการบูชาในหมู่ผู้ทำมาค้าขายมาถึงปัจจุบันนี้

           

ว่านนางกวักใบโพธิ์

            จากเรื่องเล่าของ นางกวัก จึงกลายเป็นต้นกำเนิดของ ว่านนางกวัก ซึ่งถือได้ว่าเป็น ว่านมงคลอีกหนึ่งอย่างที่ควรมีปลูกไว้ในบ้าน หรือ ในโรงงานทำธุรกิจ อาคาร ร้านค้า สถานที่กระจายสินค้าต่างๆ

 

            ว่านนางกวัก ใบโพธิ์ เป็นพืชกลุ่มว่านที่ชอบร่มเงา ชอบแสงรำไร ต้องการความชื่นแต่ต้องไม่มีน้ำขัง ชอบดินเหนียวปนร่วน ปลูกง่ายดูแลง่าย การดูแลควรให้ปุ๋ย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ในที่ร่มให้น้ำ 2-3 วันต่อครั้ง

            ลักษณะลำต้นของ ว่านนางกวัก ใบโพธิ์ ลำต้นจะถูกใบห่อหุ้มเพราะลำต้นจะอยู่ในดินและโผล่จากผิวดินเล็กน้อย

            ลักษณะใบของ ว่านนางกวัก ใบโพธิ์  หากเจริญเติบโตสมบูรณ์ก้านใบจะยาวประมาณ 30 -50 เซนติเมตร สีของก้านใบจะเขียวเข้ม ลักษณะใบจะคล้ายใบของต้นโพธิ์ ส่วนสีของใบนั้นจะมีสีเขียวเป็นมรกตเข้ม

            ลักษณะรากของ ว่านนางกวัก ใบโพธิ์  รากจะเป็นเหง้าเป็นหัวแตกหน่อได้ ดังนั้นการขยายพันธุ์จึงใช้การแบ่งหน่อ

           ลักษณะดอกของ ว่านนางกวัก ใบโพธิ์  จะออกดอก เป็นช่อเชิงลด โดยแทงขึ้น ตรงยอดมีลักษณะคล้ายปลี กาบดอกชูงุ้ม ปลายดอกจะมีสีขาว คล้ายดอกจำปี

ประโยชน์ทางความเชื่อของ ว่านกวักมงคล ว่านมงคล

          การปลูกว่านนางกวัก มงคล ก็เหมือนเป็นสิ่งช่วยดลใจให้มีความพลัง เหมือนอิทธิฤทธิ์นางกวัก เพื่อมากวักเงิน ทอง กวักลูกค้า กวักสิ่งดีๆ มาให้ นำโชคลาภ เข้ามาสู่ บ้าน ร้านค้า เงินทอง ไหลมาเทมา นำโชคมาสู่คนดูแลไม่ขาด  การค้าขายคล่อง รายได้ดี กำไรงาม

          เชื่อกันว่าหากใบของต้นนางกวักมงคล มีลักษณะคล้ายใบโพธิ์ซ้อนกันสองใบภายใน 1 ก้านใบ แสดงว่ากำลัง จะมีอำนาจวาสนา กำลังจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การค้า-ขาย กำลังจะเจริญเติบโต

          การปลูกว่านนางกวัก มงคลนี้ นอกจากความเป็นสิริมงคลแล้ว ความเขียวความสวยของว่านจะทำให้บ้านร้านค้าอยู่เย็น เป็นสุข มองดูร่มราบรื่น  อีกทั้งยังเป็นที่ รักใคร่แก่ผู้พบเห็นหรือผู้มาเยือน

           ดังนั้น พันธุ์ว่านนางกวัก มงคล ที่นำมาเลี้ยงเพื่อเสริม ฮวงจุ้ย นั้น ต้องมีลักษณะต้นใบที่สมบูรณ์  มีก้านใบยาวและแข็งแรงใบใหญ่หนา หากมีเหี่ยวแห้งเป็นโรคควรลอกตัดทิ้ง  หากว่านนางกวักเจริญเติบโตสมบูรณ์ จะเกิดหน่อใหม่เรื่อยๆ เหมือนกับการทำการค้าจะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั้นเอง

ว่านนางกวัก

การบูชานางกวัก

ความเชื่อในการบูชานางกวัก มักมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

              เรื่องโชคลาภ  เพื่อให้มีโชค ลาภ และความโชคดี

               ด้านความเมตตา  เพื่อดึงดูดคนให้รักใคร่ตนเอง ส่วนใหญ่มักใช้กับเรื่อง ความเจริญในหน้าที่การงาน  ช่วยทำให้เจ้านายรับชอบและมีเมตตากรุณา

               ด้านการทำธุรกิจ การค้าขาย  จะช่วยเป็นพลังใจ ช่วยให้ตนโชคดี สามารถเจราจาการค้าสำเร็จและสามารถดึงดูดลูกค้า ได้มากยิ่งขึ้น จึงมักจะบูชา พร้อมๆ กับพระพุทธรูป และเครื่องราง ของขลังอื่นๆ

  10 เคล็ดลับบูชา นางกวัก ให้รวยไม่เลิก

              การ บูชาแม่นางกวัก นั้นอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อ  ที่ว่าการให้นางกวัก นั้นช่วยกวักเงินทอง กวักเรียกลูกค้าหรือการกวักงานต่างๆ ให้เข้ามาภายในร้านบ้าน ดังนั้นการบูชาที่ถูกต้องและดี ย่อมส่งผลให้ นางกวัก มีพลังมีแรงและกำลัง  ให้ความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเคล็ดไม่ลับ ทาง KumarnLike ได้นำเสนอการบูชานางกวัก ช่วยเรียก โชคลาภง่ายๆ ดังนี้

  1. จิตของผู้บูชา ควรศรัทธาและเชื่ออย่างสนิทใจ ในวัตถุมงคล

  2. ก่อนออกไปทำมาค้าขาย ก็ให้อาราธนาบุญบารมีนางกวัก ไปกับเราด้วย หรือหากค้าขาย อยู่ที่บ้านก็ควรอาราธนาติดตัวไว้ทุกวันเช่นกัน

  3. ตำแหน่งสำหรับการจัดวาง นางกวัก ให้หันหน้าไปทิศตะวันออก ทิศเหนือ แต่ไม่ควรหันหน้าไป ทางทิศตะวันตก ต้องไม่วางนางกวักไว้เหนือหิ้งพระหรือวางรวมหิ้งพระ

  4. การบูชา นางกวักเข้าบ้าน ครั้งแรกให้ จุดธูป 16 ดอก  บอกกล่าวเจ้าที่สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่ปกป้องบ้านเรือนร้านค้า เพื่อให้เปิดทางให้ นางกวัก สามารถเข้าออกบ้านหรือร้านได้โดยง่าย

  5. การจุดธูปเพื่อบอกกล่าวให้ใช้ธูป 5 ออก

  6. ในวันพระควรบูชานางกวัก ด้วยน้ำเขียว น้ำแดง  น้ำเปล่า ขนม ผลไม้ และดอกไม้หรือพวงมาลัย

  7. การของถวายของบูชานั้น ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันก็ได้ แต่ควรถวาย 3-7 วันต่อครั้งเป็นอย่างน้อย และห้ามทำให้น้ำเปล่า ขาดจากหิ้งโดยเด็ดขาด

  8. หมั่นทำบุญ อุทิศบุญส่วนกุศล ให้แก่ นางกวัก เพื่อให้ นางกวัก มีกำลังมีฤทธิ์ในการเรียก ลูกค้าได้แรงๆ

  9. ห้ามถวายอาหารคาว โดยเด็ดขาด โดยให้ถวายของหวานหรือผลไม้แทน

  10. การอธิษฐานควรอยู่ในขอบเขตพลัง ของนางกวักสามารถทำได้ ไม่ควรอธิษฐาน สิ่งที่เกินจริง และไม่ควรผิดสัญญา เมื่อได้ ในสิ่งที่ขอแล้ว ก็ควรนำของบูชา ที่ได้สัญญาว่าจะให้มาบูชา

บทความที่น่าสนใจ ว่านหอม ว่านเปราะหอมหรือว่านเสน่ห์จันทร์ ทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคล

เรียบเรียง Besterlife.com

ขอบคุณข้อมูลจาก : bigza.com,:tnews.co.th,:gotoknow.org

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *